PTSS

Zo zig je der niks aan òf
mor binnen ien de hazzenskop
Beleeft hai aingoal
Vannijs wat hailtied bovenkropt:


Hai was n lutje jong dou
Amper ainentwinneg
Kon krekt n tank besturen
Gong hailendaal allinneg.


Mor mit zien bruiers ien aarms
Vuild’ hai hom maans en staark
Luusterde goud noar boas
Genoot van t doagelks waark.


Dou er din op mizzie zol
Om zien laand te dainen
Was t apmoal aans ien vrimde streek
Mor zai zollen t toch goud mainen?


Wat hai zaag en heurde doar
Kon er mit gain mins beproaten
Politiek keek wat vot van heur
Ze zollen t der mor bie loaten


Mor dou hai n burgerleven kreeg
n Wicht en n lutje vent
Heurd’ hai aigenste geluden weer
Doar roakt’ hai nait aan wend.


Aan oppervlak kwam weer Srebrenica
Mit aal zien malheur en graauwen
Gain tel meer haar hai rust ien kop
Hai wol t der wel oethaauwen


En noaber heurd’ aan aanderkaant
Van haalfstainsmuurk’ ientussen;
Hom zien gram oetspijen mit vuur
n Verdrait nait meer te suzzen.


t Wicht dat koos t hoazepad
Veur heur en veur heur kiend
En hai bleef vergèld ien t hoes
mit t hoelen van wolf en wiend


n Lutje jong is er allaank nait meer
Joarringen liggen hom ien nek
Krekt boven tattoos van pazzipanten
Dij omkwamen ien de drek


Van leven dat gain leven meer is
Van voelbult van t fersoun
Woar of gain mins van waiten wil –
Doar mot hai t mor mit doun.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?