De leste Mijn Ede in t theoater

n Poar moand leden wuir t besloet nomen dat elkenain zoveul meugelk thoes blieven mos en dat hail veul dingen inains dicht mozzen. Ook de theoaters mozzen dicht. En dat betaikende veur hail veul lu dij doar heur stoet mit verdainen dat ze van d’ain op d’aander dag heur waark nait meer doun konden en dat bie summegen de inkommenskroan oardeg dichtging.
Der mos dus wat gebeuren en dat het bie hail veul theoatermoakers n bult creativiteit teweeg brocht. Zo kwam de in Winschoten geboren en in Hoogezand getogen Marcel Hensema op t idee om zien aldereerste theoaterveurstellen Mijn Ede weer van stal te hoalen. Zo gaauw mìnsen weer mit drij man ekstroa bie mekoar kommen moggen, raaisde hai veuraal de noordelke pervinzies deur om Mijn Ede bie de mìnsen thoes te kommen speulen. Lu dij de berichten doarover op televizie en in de kraant n beetje volgd hebben, hebben maarkt dat hai doar geweldeg veul plezaaier aan beleefd het.


Hai wuir nog veul blieder toun de theoaters op 1 juni weer lös moggen. Op dij dag speulde hai Mijn Ede drij moal op t podium van de Stadsschouwburg in t Stad, n week loater ston hai doarmit drij doagen in t Nije DeLamar in Amsterdam, speulde ook nog n dag in Capelle aan den IJssel (sikkom Rötterdam) veurdat hai op zotterdag 13 juni dizze minitoernee òfsloot in Van Beresteyn in Veendam. Aiglieks waren der moar n poar grote bepaarkens: der moggen nait meer dan datteg mìnsen tougelieks toukieken en zai mozzen, op lu dij onder ain dak woonden noa, aanderhaalve meter oet mekoar zitten.
Woar normoal gesproken t volk in de zoal zit en t decor op t podium staait, zaten dizze raais de mìnsen in t decor op de vlakke vlouer van Van Beresteyn. De medewaarkers doarvan haren geweldeg goud heur best doan de haile boudel coronaproof te moaken en n hail gezellege anderhaalvemeterkroug in te richten. t Idee was simpel: vieftien toaveltjes mit net zoveul toavelklaidjes en kouktrommeltjes, datteg stoulen en datteg klokjeglaskes. Nog veurdat de veurstellen begon, muik de topacteur votdoadelk contact mit zien pebliek. Hai ging de lu bie elk toaveltje bielangs om even n proatje te moaken en n lekker old of nij klokje in te schenken, zodat der sproake was van n wel hail intiem en biezunder begun.
Woarschienlek waren we getuge van de alderalderalderlèste veurstellen Mijn Ede dij Marcel Hensema in t theoater speult. In dizze verkörte verzie van de veurstellen woarmit hai aal in 2013 deur t laand raaisde, haar hai nait veul meer attributen neudeg dìn t ‘klokje’ van Ede Staal op de pioano en de deur opa Hensema schonken bèlle uut t Hoogholtje, t veurmoalege café van zien ollu. Hai nam t volk mit vanòf t moment dat hai zien aigen ik tegenkwam, mit wel hai n raaize terug in de tied muik noar t beroemde Hoogezaandster café van zien ollu.

Van t begun tot t ìnde wos dizze topacteur zien pebliek te boeien mit beeldende en hiloarische vertellens over doudestieds bekìnde Hoogezaandsters en Sapmeesters: de onder de tattoos zittende stoere Rocky, de aiwege vrijgezel Bouke, ain van zien beste kammeroaden Richard, de bakkersvraauw, Onno en ook Haarm en Geesje dij baaide nait zo schier aan heur ìnde kwamen. Doarnoast was hai nait vies van n stokje imitoatsietjederij. t Stokje woarin hai de moppenvertellers Wines van der Laan en Jaap Bijmolt van de stamtoavel veurbie kommen luit, was ook geweldeg staark.
De titel dut vermouden dat Ede Staal de rode droad van de veurstellen was. Da’s nait hailemoal woar. De muzikoale Staalstokjes vörmden aingoal n schiere overgang van t aine proatje noar t aandere. Zien rode droad was veul meer zien aigen verleden oet zien jeugd. Voader Hensema haar hom aaltied veur holden: ‘Ogen open, oren open, mondje dicht.’ t Pebliek mog bliede wezen dat hai zok der nait hailemoal aan holden het, want aans haren dizze prachtege anekdotes noeit verteld worden.
De menaaier woarop hai dat dee, verroadde zien acteursachtergrond. Wat n verteller is dij man en wat kin hai geweldeg goud typetjes speulen. Boetendes kin hai hail rap overschoakeln van d’aine emootsie noar d’aander. De indrokwekkende menaaier van verhoalen vertellen mit biebeheurende geloatsoetdrokkens gaven aan dat we hier te moaken hebben mit ain dij zien vak hail goud verstaait. En deur zien leegdrumpelge menaaier van omgoan mit zien pebliek kwam hai hail dicht bie de mìnsen en ruik hai bie veul lu n gevuilege snoar.
Jammer genog kinnen de theoaters nog nait hailemoal open, moar zo gaauw je de kaans kriegen, hoast joe dìn om koarten te bestèllen voor zien nijste veurstellen Alles in de hens. En as je nog de kaans hebben om Marcel mit Mijn Ede bie joe thoes te nuigen, loat dij kaans dìn nait lopen. De leste Mijn Ede in de theoaters is wèst, moar hai is steevast van plan hom nog ain poar moal bie mìnsen thoes of in de toene te speulen.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?