Bakker & Jongedijk in Ons Noabershoes Veelerveen

In t Noabershoes in Veelerveen von op zotterdag 25 september 2021 t eerste streektoalkonsert van dit seizoen ploats. Noa sikkom aanderhaalf joar zunder normoale optredens mog t weer lös goan zunder aal te veul biezundere moatregeln.
Pieter Huttinga brocht twij joar leden Josien Bakker en Edwin Jongedijk aal n moal bie mekoar op t ploatselke streektoalfestival.

Dizze raais nuigde hai dizze vokoal hail staarke streektoalzangers veur n gezoamenlek oavendvullend optreden. t Pebliek ging der ains goud veur zitten en vanòf t begun wuiren zai traktaaierd op schiere luusterlaidjes. Òfwizzelnd speulden zai allenneg heur aigen laidjes, terwiel dat zai n poar nummers soam zongen.
Josien wuir aankondegd as streektoaltalent. Dat het vast mit heur jonge leeftied te moaken en mit t fait dat der òflopen twij joar nait zoveul optredens waren. Moar hou laank blief je talent? Dizze oavend bewees zai noast Jongedijk heur mannetje te stoan. Wat veuraal opvuil, was heur onbevangenhaid. Op heur cd dij ze oetbrengen mog deurdat ze veureg joar t Grunneger laidjesfestival won, staait aal: ‘Wat was het spannend, maar wat heb ik genoten!’ Dat gold ook veur dizze oavend. Zai vond t best spannend om weer veur n wat groter pebliek te speulen, moar t was heur tegeliekertied aan te zain dat ze der hail veul plezaaier in haar. En soam mit Edwin luit zai t pebliek genieten. t Leek of troebiebruier Edwin Jongedijk oardeg aanpeerdjed wuir deur Josien. Hai staait nait echt as sproakwotterval bekìnd en let zien pebliek t laifst genieten van zien laidjes. Vandoage zat hai zichtboar op de proatstoul en haar schiere anekdotes dij hai vertelde as introduksie op zien verskes. Doarbie wuir hai sums spontoan aanvuld deur zien pazzipant. Ook Josien pruit de verskes spontoan aan mekoar. Dat muik baaide tot n goud stel. Boetendes gaf de zoalinrichten de gelegenhaid om ook tussendeur te reageren op de positieve reaksies dij van de touheurders kwamen.
Edwin is aal hail wat joaren bezeg en as Drentie het hai zien sporen in de Grunneger streektoal roemschoots verdaind. Aalhouwel hai de pette der aaltied bie opholdt, kinnen wie onze pette veur hom òfnemen, want hai het de leste tied nait stil zeten. Hai speulde in t Noabershoes n poar verskes dij nog moar net t levenslicht zain haren. De teksten zaten der aal goud in. Ook Josien moakt n geweldege ontwikkeln deur. Woar zai n poar joar leden begon mit t zingen van covers, let zai nou zain dat ook t schrieven in t Grunnegers en t komponeren van aigen muziek heur intuzzen oardeg schier òfgaait. Doarnoast bewiest zai ook dat t Grunnegers veur ale leeftieden en nait allain veur oldere lu is. n Klaain puntje was meschain dat zai moar n poar laidjes soam zongen, moar wel wait, komt t der nog ains van om wat meer laidjes soam te doun. Josien heur zuvere stem paast in elk gevoal hail goud bie t donkerbroene stemgeluud van Edwin, wat bleek oet de soamenzang van n Springsteennummer en t indrokwekkende Òfschaaid, dat Edwin op zien cd Holt & Stoal mit dij andere (Marlene) Bakker zingt. Der binnen nog meer pluspunten. Woar d’ain over Westerlee zingt en d’aander over Mien Westerwolde bliekt de laifde veur ons prachtege landschop. En as t gevuileg wordt, zörgen zai veur noppen op de hoed. Veuraal Josiens Doarboven is doarvan n prachteg veurbeeld. En wat het t wichie ain geweldege oetsproak. In zuver Westerwolds is elk woord dudelk verstoanboar.
Loat we hopen dat de zoalen en theoaters vanòf nou weer open blieven. As je de kaans kriegen om ain van baaide te zain optreden, goa den gerust hìn. t Is slim de muite weerd en zo as Josien zulf aal zingt, blift zai Gewoon Josien en ook Edwin gaait beslist nait noast zien schounen lopen.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?