Vonk, Giny

Optaikens van n grootmoe

Veurwoord
Nooit har k waiten dat grootmoe wezen joe
zoveul plezaaier geven kon en joen leven
opschieren sol as je op leeftied kommen.
Ons veurnemen om in t Grunnegers wat te
goan schrieven komt mie krekt te pas, den
net om dis tied har k der over docht om de
gutege oetbedenkseltjes van mien
klaaindochter op te taiken.
En woarom den nait in t Grunnegers. K
vang den twij muggen in ainmoal.
Ons oldste ootjezegger is as k aan t
optaiken begun, twij en n vörrel joar old.
Zie het net n lutje zuske kregen en zie het
om dizze tied n neefke van sikkom ain joar
old. In n kört pooske begunt dij
keuteldoemke te teuten as k wait nait wat.
Grode lu mouten doar den om lagen en
dat vaalt sumtieds nait goud. “Nait grapke”
ropt zie den mit n kwoad vertrokken
smoeltje.
Al gaait het schrieven mit gemarrel en
gesparrel, k vin t de muite weerd.
k Hoop dat joe der van mitgenottern willen,
den hebben joe geliek wat ommaans.

Aanschavven van n jonk doggie

t Is makkelker zegd as doan.
Doar komt nog hail wat bie kieken. Wie hebben n hail pad oflopen om Zo wied as nou te kommen.
Een jonkie van sikkom tien moanden bie ons in hoes.

Aldereerst wat veur n oard mout dat beessie hebben.
Dat wissen we aal laank.
Wie wollen weer n “teckel”, →

Dail Tien

Wel allemachteg!
Dat is ja prachteg!
Roup t oet over t Grunneger laand!
Wie hebben dail tien in haand!!!
Joa minsen, dij Grunneger toal
proaten wie aalmoal.
Elk op aigen menaaier
mit hail veul plezaaier.
Mor der ook in schrieven goan
Dat haar k nait eerder doan.
Meester, hoesvraauw,→

Grunneger in Australië

n Grunneger is emigreerd noar Australië en
ridt mit zien zeuntje deur de roegte.
Opains zain ze n groot baist mit laange ach-
terpoten en n laange steert.
“Wat is dat voa ?” vroagt t jong.
“Dat is n dangeroe”, zegt zien voader.
Even loater lopt der n haile grode vogel veur
de jeep→

Hommesdoagen, wat n riekdom!

In dizze tied wait je in winkel nait wat je mitnemen mouten. Zölfs om mit n verjoardag dikkedakken te loaten, is t stoer te kaizen. Der ligt ja zoveul in de bakken! Joa, bedink ik mie, den haar mien moeke t vrouger toch makkelk. Drekt noa d’oorlogsjoaren was der niks te koop en→

Hou bestaait t !

Daam, winter 1965-1966

Wat n winter was dat in dizze kontrainen. Eerst n haile bult snij, hoezenhoog !!!!! Echt woar! De dörpkes Uutwierde, Oosterwiewerd, Oterdem en Heveskes waren hailendal ondersnijd. Allain de schosstainen staken nog boven snij oet. En toun op n mörgen→

Hou zeg joe dat nou!

Mien femilie geft mie verhoaltjes deur dij in onze toal verteld binnen. Zo ook n hail mooi stoaltje : n bestellen van n grunneger klaant bie n Chinees. Aan t ènne van zien bestellen wil hai eulifantsoren derbie. Hier begript de chinese vraauw hailendaal niks van. Ze geft hom→

n Koartenhuuske

Somtieds vaalt joen wereld as zo ain huuske boeten joen schuld om in n elkaander. Zowat gebeurde ons joaren leden in dizze tied van t joar; donkere doagen veur Midwinter.
Aal joaren gingen wie noar Bremen om wat mit te moaken van de Duutse kaarstgewoontes. De maart mit zien→

Older worden wie aalmoal

In n doamestiedschrift las ik n oetdrukken dij mie tudevel op aarms kriegen dee. “n Bejoarde is n ding dij in t pad lopt”. Hou kriegen ze t in kop en hou duurt zo’n mìns dat schrieven. Joa, zo dink ik, mor in tied is t wel zo, dat veul jongelu beneden vatteg joar nait aans denken over→

Optaikens van een grootmoe (dail tien)

Zo kìn t ook!

Ons oldste klaaindochter zit te boaien.
Tou ainmoal begunt ze te reren en te gilpen. Joe zellen dìn denken dat er hail wat aan de haand is. Moar dat huft nait bie heur. Veur grode baisten: honden, peerden, kalfkes, bokken en goa zo moar wieder is ze gain spiertje →

Optaikens van n grootmoe (dail acht)

Strubbels tussen olders en kinder waren der vrouger en binnen der nou. Mor t soort is veraanderd en zai kommen veul vrouger. t Zal wel mit de tied te moaken hebben, dìnk ik.

Mien schoonzeun en zien oldste wichtje haren körtsleden strubbelderij mit n baaident. t Wichtje wol→

Optaikens van n grootmoe (dail ain)

Klaaindochter is op veziede bie heur
grootmoe.
Dij het krekt heur pottenpaanderij aan
kaant moakt en roemt de boudel weer op.
t Lutje wicht zugt aal dij romtommelderij en
kiekt heur oogkes oet, den in heur
nijmoodse hoesholden thoes ken zie dij
nait.
“ Grootmoe is dat joen→

Optaikens van n grootmoe (dail dattien)

Wat is vekaanzie ?

Ons lutje wichtje komt op n vrijdag in t end van de moand april met heur schoulklaske lachend, springend en roupend oet schoul:
“Vekaanzie, vekaanzie!!!!” As mien dochter heur vragt wat dat den is, trekt zie scholdertjes op en zegt: “Dat wait k nait heur,→

Optaikens van n grootmoe (dail drij)

d Allereerste keer dat ons oldste ootjezegger heur nijgeboren zuske zag, was zie hailendaal befoezeld.

Zie von heur slim klaain moar wel hail laif en gaf heur votdoadelk doetjes.

Moar dou heur moeke t lutje potje vouden ging veraltereerde zie opins:

“Doe most mien moeke→

Optaikens van n grootmoe (dail elf)

Op n dag is t slim maal weer. t Regent bakstainen. Dat von ons ootjezegger aal gloepensmaal, mor toun t ook nog dundern ging en t weerlicht deur de locht vloog, kreeg zie t slim benaauwd. Heur moeke zee tegen heur leutje wichtje dat de wolken roezie muiken en dat zie doarom “paang,→

Optaikens van n grootmoe (dail negen)

Ons stamholder is joareg. De haile familie en de vrunden kommen op verziede. Zien grootste kedo was dij van zien olders. Veur t eerst een grode berre.
De haile mikmak ging noar boven.
Ook zien nichtjes gingen mit.
d’Oldste allain en de jongste op d’aarm van heur moeke. Gain→

Optaikens van n grootmoe (dail twaalf)

Omdat der in t dörp woar mien wicht en schoonzeun wonen, gain openboare schoul is, gait ons oldste ootjezegger sinds kört op e Leek noar schoul .
Dat is dus aal doage bringen en hoalen mit auto over de landelke weegjes in t Westerketaaier.
In feberwoariemoand binnen ze onderwegens→

Optaikens van n grootmoe (dail twij)

Grootva en grootmoe worden oproupen.
“Kennen ie even oppazen ?”
Dat gaait wel. Joa, wie akkedaaiern goud mit elkander.
t Lutje wicht wil mit ons verskes zingen en speulen.
Grootva speult mit n dreugdouk n wegdoekspultje: Kiekeboe.
Zie schattert t oet en klimt hom boven →

Optaikens van n grootmoe (dail vaaier)

Toun mien dochter aal haalterkwaalter van d’oetbraaiden van heur huusholden mit n twaaide potje weer achter de rogge har, brocht zai op n goie nommerdag aal t gelainde spul van t vrougere Gruine Kruus weer trogge.
Zai haar heur baaide wichtertjes in heur autostoultjes →

Optaikens van n grootmoe (dail vattien)

Aaltied waren der kinder dij wat deugennaits oethoalden. Wat dou je din? Nait sloagen, nait raggen. Das nait goud. Eefkes apaart zetten. Das beder.
Vrouger in houke, nou op t heden op n doarveur bedould stoultje. Mor bie mien dochter is dij stee d’onderste tree van trappen.→

Optaikens van n grootmoe (dail vief)

Wie zitten bie ons aan toavel. Mien dochter vertelt over de stried mit heur oldste wel de boas bie heur thoes is. t Wichtje was körtsleden kwoad west en har mit heur voutjes op vlouer stampend oetroupen: “ Ik bin de boas !!!!”.
Mor heur moeke har heur rad dudelk moakt, dat doar→

Optaikens van n grootmoe (dail zes)

Here mien tied !!!! Wat ken je t drok hebben as je aalbaaident nait meer an t waark bennen.
Joe kommen somtieds hail nait meer an t hoesholden doun tou. Noa n poar van zukke drokke doagen in t veujoar overlopen onze dochter en ons oldste wichtje ons.
As zie baaiden in koamer kommen,→

Optaikens van n grootmoe (dail zeuven)


Jonkie of wichtje.


Lutje popkes worden hail gaauw groot.
Mit joen klaainkinder gait dat nog vlogger
dìn mit joen aigen.
Ons oldste ootjezegger is thoes en bie de
kinderopvang al slim bezeg mit t zindelk
worden.
Omdat aal kroep in dopkes deur n kander
lopen bie de kinderopvang,→

Schrikkeljoar 2008

Dizze zummer vlugt veurbie.

Zal k joe ains n veurspellen geven?
Strakkies zeggen wie:
“Woar is dizze zummer bleven…..” As k het zo bekieken kan, hebben maiste mìnsen t zölfde plan. Der is zoveul aan sport te zain, wie willen t aal nait missen, gainain. De toenmìnsen richten→

Van waark zunder centen noar waark veur centen

In joen leven kin t roar lopen en haail aans oetkommen as joe van teveuren der van dochten.
Dou wie verhuusden noar hier in Noordhörn was k een onbekende in dizze kontrainen.
Man aan t waark en kinder noar schoul en ik thoes allennig. Kon hier gain mensk.
Der oet en op pad, dat →

Vekaanzietied

Veur veul minsen n plezaaier, op pad, vot, zo wied as t kin. Nait veul mit en zo makkelk leven as t meugelk is.
Mor der bìnnen ook lu, dai de griezels over de graauwels der van lopen. Allain aal de doagliekse karriefarrie: Sloapen op n berre, woar zoveul aandere lu in lagen….. →

Votlopen

“Dat dekselskoaterse wicht !!.
Woar is ze mie nou hinnittjerd ?” Taande Pie smiet heur fiets achter t hoes tegen de regenbak. Zie dut mit n klap de muggendeure dicht en gaait in de keuken aan toavel zitten mit kop in haanden. Zie het n kleur as n rooie buusdouk en hoalt hiemerg→

Wel is dat din ? Nooit van heurd !

De leste tied staait der in veul bloaden de duvelderij om noaloatenschap van n laandsman, dij t moakt het in ons noaberlaand. Hai het, dat mout k tougeven, t doar n end schupt en har zok n huushollen moakt mit alles der op en der aan. Mor hai het t nait goud regeld veur as zien tied→

E-mail bie wat nijs?