Hoeksema, Harry Dzn.

Geboren: 17-1-1944
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs

Belasten

Mien dochter en schoonzeun kwammen terugge van vekaanzie noar Austroalië en vrougen of wie ze wel van Schiphol ofhoalen wollen.
Netuurlek wollen wie dat en dus midden in nacht (5 uur smörns) op rais noar Amsterdam/Schiphol.

Roem 2 uur was rais, want der was vanzulf sikkom→

Biezunder

Voak heur ik dat mensen mie ‘biezunder’ of ‘apaart’ of ‘nait gewoon’ vinnen. Nait zo roar, want ik ben natuurlek ‘apaart’. Elk en ain is apaart en uniek, nait den?
Bie mie kommen doar den ook nog de ‘genen’→

Boer…

As geboren en getogen Stadjer bin ik doch ains oetmoakt veur ‘boer’ en dat was veur mie wel biezunder.

Ik waarkte en woonde dou in Den Hoag bie de veurloper van wat nou nuimt wordt as de grode krudenier dei op de klaintjes past.
Noatuurlek sprak ik doar zo goud ik→

Boetenlander…

Boetenlanders in Nederland hebben het sums oardig stoer, moar Nederlanders in t boetenland kennen ook heul wat beleven.

Ik was met mien nichtje op vakaansie in Arabië in 1965.
Heur bruier, mien neef dus, wol doar traauwen met n schone Arabische en dat wollen wie wel ains →

Brandweer

In dezember, noa n oavondje oet vanwegens dineetje in Zuud-Drinte, kwammen wie om 10 uur pas weer thoes en ontdekten dou dat deur vorst de woaterlaiden knapt was.
Haile schuur ston blaank mit sikkom 10 cm woater en t stroomde nogaal stevig deur en zo kon t nait laank duren of→

Grunnen

Wat mout ik in Antalya ?
Ik heb mien aigen Grunnen ja
Ik ben ain echte Mollebone
En wil doarom in Grunnen wonen
Dat boetenlaand is nait mien wens
Ik ben ain zuver Stadjersmens

Behaalve n grode parapluu
Gait er niks boven Grunnen luu
Moar as et lukt met dit gedicht
Den goa ik toch→

Haarm op stoul…

Moeke lag in t zaikenhoes; t was oarig slim mit heur en ze mos der ook n tiedje blieven en dus mos ik as jonkje van 8 joar moar zo laang bie opoe en opa in hoes, want pa mos ja waarken.

Op Zoaterdag mog ik dan miet pa mit noar hoes en s noamiddags ook eevn bie moeke kieken.
Op weg noar t →

Haart

Veur je t waiten kennen je zomoar ain heul aander leven kriegen dan veur dij tied het geval was.
Op n vrijdagoavend kreeg ik t zomoar hail benauwd op borst.
Nou heb ik dat wel voaker, want ik ben copd-patiënt, moar ditmoal haar ik ook kramp en oetstroalens noar oksels en elleboog→

Het Achterhoes

Anne Frank is veural bekend worren deur heur dagbouk over de gebeurtenissen in het ‘Achterhoes’ woar ze in de twijde Wereldoorlog soamen met heur oalluu en zuske woonde.

Ikzulf ben ook opgruid in ain ‘achter’hoes, moar jammer genog is dat hoes→

Het ken verkeern

Jong was al vanoaf zien jonge joaren gek op meziek. Hai was ook laang lid west van drumband as trommelsloager. Nou was hai gain lid meer, moar laifde veur meziek was nog altied doar.

Op n zoaterdagnoamiddag zol hai zien wichie van ‘t waark oafhoalen. Zulf was hai ainmoal→

Hoogmoud (?)

In 1960 kwam ik as jongste bedainde an t waark bie n Herenmodesengros in Stad.
Touval was dat doar mien moekes volle neef Chef magazien was, wat ik veur die tied nait wos. Ik zee dus hail enthousiast “moi Fré” tegen hom, moar òh jé, dat was nait de bedoulens.
“Hier→

Kopzeerte

Der bennen mensen dij noeit wat hebben en der bennen ook gounent dij aaltied wat hebben, zo as ik.
Eerste moal dat ik ain hazzenschudden kreeg was omdat ik in speultoene oet de ringen vuil en met kop op betonnen vlouer terecht kwam.
Tegenswoareg liggen doar rubber ploaten,→

Kwoad !!!

Mien verhoaltjes benn’n tot nou aaltied goan over zoaken oet verleden, moar dizze keer heb ik n woar gebeurd vertelsel van 11 augustus 2002.

Elk joar moaken twai merels in onze kamperfoelie ain nust en elk joar kommen doar twai of drei jonkies oet. Prachtig om te zain→

Mien stil verdrait

Wat heb ‘k misdoan? Ik wait het nait
Moar mensen doun mie sums verdrait
Nait aaltied om dat wat zie proaten
Moar juust om dat wat zie sums loaten

In dizze tied van email en van telefoon
Is d’er gain tied meer veur ‘n praotje, hail gewoon
Op braiven, tikt of →

‘n Staark Kaarstverhoal

De moand december is de moand van de olle mannen.
Eerst komt Sunnerkloas, dan de Kaarstman en oetaindelieks Voadertje Tied.
Drei olle mannen met laange widde boarden.

De Kaarstman verdringt heloas aalmeer onze Goudhailigman noar een twaide ploats in de feesteleke decembermoand.→

Nijmoods verdrait…

Kompjoeters is machteg mooi spul, moar het ook zien noadailege kaanten zo as ik nou schaandelk mitmoakt heb.

Deur ain of aander virus of wörm dij ondanks mien anti-virus en “mailwasher” programmoa’s toch in mien pc is binnenslopen, bin ik aal mien korrespondentie,→

Nijziel

As klain jonkje ging ik voak met mien pa noar Nijziel. Doar was zien pa geboren en opgruit en de bruier van zien pa woonde der dou nog aal in t ollerliek hoes.

Dou ik wat oller was vruig ik mien pa woarom hai zee dat we noar Nijziel gingen, want bie raand van dat dörp ston doch wis en→

Ome Jaap

Mien ome Jaap heb ik noeit echt kent, want ik was 13 moand old dou hai omkommen is in kriegsgevangenschop in Duutsland.
Wel wos ik as klain kereltje al goud dat hai ombrocht was in Neuengamme, want dat vertelde mien Moe mie elk joar in maai opnij oetgebraaid.
Ome Jaap is moar →

Opa

As je oller worren denk je voaker terug an vrouger.
Nou ik last heb van ollerdomssuker, krieg ik “moar” ain schepke suker in mien kovvie. Vrouger wazzen dat twij of soms wel drij schepkes.
Het went wel op den duur.

Mien Opa haar het der stoerder mit destieds.
“Vrouger→

Pa

Pa, doe grode staarke kerel, doe wast inainen vot vatteg joar leden. Zomoar, inainen, vot.
Eerst was ik verboasd: “mien grode staarke pa, nog moar 48 joar, was dood?”
Dat kon nait wezen, dat haar ik verkeerd heurd. Moar nee, heur, t was wel wis en zeker.
Dou was→

Peerdespul

Pa, schilder van perfessie, zat in de winter van 1952/1953 in vorstverlet en zien kameroad, n zulfstandig kolenboer, kon wel wat hulp gebruken, want dei haar t slim drok in dei kolle tied zo vlak veur Kaarstdoagen.

Zo wer pa menner op stainkolenwoagen en brocht coakes, briket,→

Peerdestront

Opzegverske van opa oet Tynaarlo:

Er was ains ain mannetje
Dat veegde zien stalletje
Wat von hai doar?
Ain hail klain drolletje.

Hai legde et op ain schuddeltje
En brocht et noar de Heren, en zee:
“Heren, hier heb ik ain lekkere gesukerde stokvis”
En de Heren →

Perfessie

Moi luu,
Doar was ik weer ains. Ditmoal n stukje over mien aigenste eerste perfessie, ondertied 50 joar leden.

As jonkje van net 16 joar kwam ik te waark bie n Herenmodesengros as magazienhulp hier in Stad.
Dou mozzen wie ook zoaterdoags nog waarken van 8-13 uur mout je waiten→

Roddels …

“Doe magst dien vraauw wel ains beter in de goaten hollen”, zee n buurman tegen mien pa in het veurleste joar van twijde wereldoorlog.
“Hou zo dat den?”, vroug mien pa.
“Ik heb heur vanmiddag op Zuderdaip smoezen zain mit n Duutse soldoat→

Roeien

Mien kammeroad en ik hebben hail wat of-fietst in onze jonge joaren.
Dou wie zo’n dattien-vattien joar wazzen muiken wie voak n tochtje noar t Potterwollermeer as t mooi zummerweer was en sums, as wie nait aal te krap bie kas wazzen, huurden wie den n roeibootje. Dat→

Sauerland 1985

Al joaren was onze vakanzie altied t zulfde.
Zes week noar zummerhoes op camping in Zuudloaren, net as elk wiekend trouwens ook. Kinder wollen wel s wat aans en dus beslootn we de kampeerwoagen van onze vrunden te lainen en twai week noar t Sauerland te voaren.

Dou we doar noa→

Scheuveln

Scheuveln

Nou de winter weer veur deur stoat kommen wat gedachten oet vrougere tieden bie mie op.
Zeker meer as 50 joar is het leden dat ik mie herinnern ken.

Op plek in Stad woar nou n joekel van n gebaauw stoat, was vrouger n hoaven. Westerhoaven was dat.
Doar het mien pa mie t echte scheuveln→

Schoul…

Ik heb hail wat schoulen deurlopen as ik zo ains terug kiek.

t Begon met fröbelschoul an Neistad in Stad; de Pinksterbloum nuimt. Twei joar laank mit veul plezaaier hénwest.
Dou kwam legere schoul an Parkweg in Stad – de Mulock Houwerschoul, vanwegens renevoatsie→

Schounen

Mien Pa was nogal nuchter van oard, moar sums in mien ogen wel ains wat te veul.
Op zekere dag was ik mit hom Stad in want hai mos n poar nije schounen hebben. Hai haar aaltied dezulfde schounen, uutlopers, swaart mit veters en kocht ze mainsten bie Van Haren in Heerestroat en →

Seballeburen

Zolaang ik mie heugen ken wuir der bie ons in femielje as je as kind vruigen: “Woar goan wie hen?”, altied as antwoord geven: “Noar Seballeburen mien jong (of mien wicht)” en op wiedere vroag: “Wat goan wie doar den doun?”, kwam steevast→

Stopt! Sigeret

Vief meert 2008 vlak veur t waarm eten heb ik mien leste sigaretje smookt.
Hai smuik noar niks, want ik was zaik en beroerd.
Klopte wel want aanderdoags kwam dokter der bie en dou haar ik bronchitis.
Man, man, wat haar ik t benaauwd.

Sikkom 48 joar heb ik rookt as ain schösstain,→

Sunnerkloas

Het jonkje was zeuven joar, sikkom aacht, en leufde nog stief en zunder twiefel an Sunnerkloas.
Vanof dat hai nauwelieks lezen kon kreeg hai van Sunnerkloas n bouk van Sjors en Sjimmie. Mooie ploatjes wazzen dat mit wolkjes mit tekst der in. Dus ook as t lezen nait zo goud gong,→

Sunnerkloas aans

Ain van de veurollen van Sunnerkloas was nait zo broaf as wie normoal van dij olle man verwachten.
Schoapen

Overgrootvoader van mien schoonmoeke was Egbert Sunterniklaas oet Tolbert en dizze Egbert was op zien beurt ain achterklainzeun van Sytze Jeens oet Lippenhoezen→

Tied

Ze is t begrip al hail laank kwiet
t begrip wat wie dus nuimen tied
Van guster, en sums al vandoag
Is heur geheugen huil slim voag.

Van veurig joar schemert sums nog wat
Moar van vanmörgen? Ze wait nait wat
Van vrouger, meer as 50 joar
Is t maiste heur nog wel wat kloar.

Gezichten→

Touval, bestaait nait …

In leste week van schoulvekaansie wazzen wie mit baide klainkiender noar speultoene in Glinz, omreden wie doar veureg joar aal eerder moal west wazzen en ons klaindochter groag nogains hén wol.
Dou wie doar ankwamen zetten wie ons an toavel bie nog ain poar grootollen, →

U.K.

Man, man, wel had dat oeit docht, ikzulf hailendaal nait, dat ik op mien leeftied mit aal zien gebreken toch nog ains mit vlaigtuug noar Engelaand, ‘the U.K.’ vlaigen zol.
Moat t is lukt! En hou!

As ain V.I.P wör ik behandeld overal: op Schiphol, in New Castle,→

Vakaansie in Amsterdam -1959-

Zummervakaansie was aaltied muite weerd vanwegens wie veul familje boeten Stad haarn woar we logeern konnen.
Moekes oldste zuster woonde in Rötterdam en nou was heur jongste zuster noar Amsterdam verhoesd en mog ik doar logeern kommen.

Mit bodewoagen van Grunneger Beurtvoart→

Vekaanzie

Tied van grode zummervekaanzie komt er weer an.
Wat n verschil met vrouger. Dou was je bliede as je n week (loater twei weke) op fiets of plof noar Schipbörg of Nörg konden in n zummerhoeske.
Of, as t hail wied vot was, met Grunneger Beurtvoart noar Amsterdam of Rötterdam en →

Voadertje Tied

t Olle en t nije joar vechten om de tied

d Olle man schoevelde langzoam veuroet. “Och, och” zuchtte hai, “wat gaait de tied rad. k Heb de boksem nog nait goud dreuge en t joar zit der al weer op.”
Elk joar was t zulfde: op de eerste dag van t joar kroop e in zien pisdouk over grond as n krekt geboren→

Waark

Noa 40 joar van knoeien en doun
Mog d olle man nou met pensioun
Of aiglieks was hai nog nait old
Hai haar ja nog nait de 60 hold

Moar jonk begonnen veur lange tied
Had hai zien boas genog verblied
Nou mag hai doun -moar veural loaten-
Wat of hai laiver dut as proaten

Hai schrieft verhoalen,→

Wereldrais…

Berini ploffiets

Met zien zunig opspoarde centen kocht jong van 17 joar zie eerste plofke veur 35 gulden. ‘t Was ‘n Berini met motor veur op ‘t wail net as bie Solex. Aitje wörre ook wel nuimt.
As je bedenken dat zien loon (veur 48 uur waark in week) 75 gulden per moand was, →

Wereldrais… 2

Harry op zien NSU

Noa mien Berini-aitje kocht ik n Solex-plof, moar al gaauw was dat nait goud genog meer en de volgende plof was n mooi NSU-tje -kiek moar op foto-.

Doarmit was n rais bedocht van Grunn’n noar Monster (n monster-rais).
Monster ligt tussen Den Hoag en Houk van Holland →

Wiet van hoes!

Toun ik 11 joar old was mos ik om an te staarken noa n zwoare zaikte noar n Kindertehoes in de Pervinzie Utrecht en dat zulfs zesenhaalf weke laank.

In t begun von ik der nait veul aan, want dat was n hail aander leven dan ik thoes wend was vanzulf.
Ain sloapzoal met zo’n 20→

Woatersnood…

Veurjoar 1954 betrokken wie n klain benedenwoninkje omdat moeke gain trap loopn meer kon. Pa haisterde haile zummer laang om alles netjes en schier te moaken.

Vaarven, behangen, witten (witkalk met zakje blaauw der deur) etc.
Dou alles net op stee was kreegn wie in oktober→

Zaikenhoes

Der ston n stukje in kraant mit n foto van t olle zaikenhoes an Verbindingsknoal.
Doar wazzen ook de Kinderpaviljoens te zain en dat ruip mie op tot het schrieven van dit stukje.

In t leste van jannewoarie, begun feberwoarie van 1955 wör ik op zeker dag op schoul nait goud.
Ik→

Zuneg

Opoe was aaltied overaal zunig met. Zai was ja ook nait in weelde groot brocht as oldste van 13 kiender op ‘n schip, dei zai sums zulfs trekken mos met zeel om. Botter (margarine wel te verstoan) wör op ‘t stoet schraapt. Vellen van melk dee ze in ‘n kopke →

E-mail bie wat nijs?