Zaik

k Heb de vraauw van de bainen. Zwoantje, mien laive vraauw, is mie zaik worden. Ze is grepen deur de griep.
t Begon gustermörgen. Ie mouten waiten, wie goan der aaltied tougelieks om zeuven uur oet. En ik hemmel mie din eerst wat en klai mie aan.
Zwoantje gaait din vot noar beneden, moakt n beetje eterij kloar en dut ook mien broodtrommeltje vol.
Mor gustermörgen kon k heur hail nait wakker kriegen. “Tou nou, t is zeuven uur hur, der ofkomen!” k Heurde allent mor gepoest en gestìn.
Dou k mie schoren haar en ofgroetjed, lag ze der nog. “Tou nou, wor nou wakker, t is al kwart noa zeuven.” Weer n gepoest, mor nou kwamen der ook wat woorden achteraan. “Oh, k bin zo min, k leuf dat k zaik bin.” Potverdorie. Zaik. Ook dat nog. k Heb heur eerst mor es even onderzöcht.
Doar was k gaauw kloar mit. k Legde mien vlakke haand veur op heur kop en dou mit n gloepstreek op heur neuze en zo n poar moal vannijs. Joa, koorts. Kop was waarmer as de neuze en din he je koorts. t Is even n wait, mor din is t ook wel makkelk. Mor k heb heur veur de vaaileghaid toch nog even ondervroagd. Dat dut onze pille ook aaltied.
“Bist ook mizzelk?”
“Joa.”
“Hest ook kopzere?”
“Joa.”
“Vuilst die ook slap?”
“Dat wait k nait, k lig ja nog op bèrre.”
“Goa der din even òf en loop es even n poar stappen.” “Dat kin k nait, doar bin k te slap veur.”
t Was mie wel dudelk. Zokke onwieze proat betaikent koorts. Griep dus. t Gaait ook ja rond.
Doar was k mooi kloar mit. k Haar t ook nogal drok op t waark. t Kwam mie aiglieks slecht oet. Mor goud, joen gezin gaait veur, zeker in tieden van nood. k Belde eerst t waark mor even òf en ging es in d’stoule zitten om plannen te moaken. t Was wel dudelk dat t hoesholden der n beetje onder lieden mos.
t Verplegen van de patiënt kwam ja op d’eerste ploats. Mor, hou mos dat. Joa, vitaminen binnen vanzulf belangriek. En vocht, omreden oetdreugen is ja zo gebeurd. Ik holp eerst mor es even wat appelsienen van t sap òf en ging mit n glas vol noar boven. Ze sluip alweer. Ik kon
heur der ook ja slecht veur wakker moaken. Zo gaauw zol ze ja ook wel
nait oetdreugen.

Joa en as je de appelsienesap zo laank stoan Ioaten, din goan d’vitaminen der ook ja oet. Teminzen, dat haar k wel es lezen. k Kon t beter zulf mor opdrinken. Zulf n beetje op krachten blieven is ook ja nait verkeerd. Stel joe veur dat we baaident tougelieks van de bainen komen!
Dou eerst mor es even n pot kovvie moaken. Je kinnen joezulf wel haildaal wegsievern lu, mor doar schait ook ja gain mens wat mit op.
Dou de kovvie kloar was heb k eerst es pauze nomen. As je der even rusteg bie zitten, din schut joe vanzulf wel in de zin, wat of je t beste doun kinnen. Want as de vraauw in t gezin van de bainen komt, din mout ter vanzulf wel even wat gebeuren in hoes, vin je ook nait?
Eh…, de wasmesien aan de loop? Beter nait, want deur dat lewaai kon ze ja wel es wakker worden. En as je zaik binnen, din is rust vanzulf ja nog belangrieker as vitaminen. Stofzoegen kon vanzulf ook nait, nog meer lewaai.
Boudel wat oprumen? Aal deur t hoes lopen is ook slim geheureg, doar mout j’ook mit oetkieken. Veuraal as je koorts hebben sloap j’ook zo licht, hè. Beter mor even rusteg ofwachten.
Wacht es even: Ik haar ja nog n videofilm liggen, dij van Silens of de Lems, wait je wel, doar kon k meschien wel even noar kieken, din wör Zwoantje ook nait wakker deur mien gehaaister.
Mor dou k doar zo rusteg zat, in d’ol zörge, bie d’kaggel, dou wör k toch recht n beetje doddereg. Ik begon es wat te gapen en… dou Zwoantje om twaalf uur de sloap oet haar en noar beneden kwam, zee ze: “Woarom bist doe aiglieks nait aan t waark?” Ik schrok in t ènde. “Wat, wat, bist doe din nait zaik? Wat dust ter òf!?”

“Ik kin t nait laanger wachten, wasmesien mout aan d’ loop, der mout stofzogen worden en aal zowat meer. Ik bin vanoavend ducht mie wel weer zaik. Ik kin t nou nait meer wachten.” Ik bin smiddoags mor weer aan t waark goan.
Mor vanmörgen was t weer mis. Nou haar ze t echt goud te pakken. En k mout vot weer noar hoes, omreden ze het mie nou op n sedeltje zet wat of k doun mout. Wait je wat of ze der onderaan schreven het? Lewaai of gain lewaai.

Luuster hier noar 27 Zwoantjes, veurlezen deur de schriever zulf

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: groot zaikenhoes Stad in 1953, opgruid in Blijham
Woont in: Dale (Wildervanksterdallen)
Schrift al: vanoaf 1990 of doaromtrent.
 
In 1997 de Schriefwedstried van Knoal wonnen en dou veur de LOK (Lokale Omroep Kanaalstreek) joarenlaank stokjes veur de radio. Eerst actueel mit: “Hebben ie t ook lezen?” onder schoelnoam Johannes Sems en dou n poar joar stòkjes over “Zwoantje mien laive vraauw”. Doarmit ook op de Lokoale Omroup Veendam, Radio Westerwolde en op RTV Noord west. De Stichten t Grunneger Bouk hèt in 2011 n luusterbouk as begunstegersgeschenk oetgeven mit n selectie van dizze radioproatjes: “n Hail joar mit Zwoantje”. Dizze plazerijen bennen op Dideldom ploatst en bennen op youtube te heuren. Mensen dij nait meer zo goud lezen kinnen, hebben doar veul pelzaaier aan. Doarnoast bennen der ook n keur van aandere Zwoantje stòkjes ploatst.
 
Wieder aandere dingen schreven en veur de radio prezentaaierd, zoas “Derk en Hillie”, soamen mit Riek Meijering en teksten van n koppeltje aander schrievers.
Nou bezeg mit Dideldom.nu, dizze webstee!

E-mail bie wat nijs?