Proaters, vroag n stille luusteroar es wat

Summege mensen kinnen zo proaten dat je der muide van worren om noar ze te luustern. t Komt veur dat k mie kompleet leegzogen vuil. Zol dat kommen omdat ik zulf nait zo’n proater bin? Of bin k nait zo’n proater omdat aandern altied proaten en ik luustern mot?


Ik probeer wel es wat te vertellen mor den is t al gaauw: ‘O joa, dat heb ik ook es had,’ en den neemt n aander t gesprek zo over en bin ik weer aan t luustern. Dat gebeurt aigenlek hail voak. Misschain bin k doarom wel schrieven goan. Den heb ik ook es wat te vertellen zunder dat ik aal onderbroken wor.
Verjoardoagen binnen ook van zukke momenten. Altied òfwachten hou je kommen te zitten. Ik bin op mien best as ik ain op ain proaten kin met ain dij mie wat vroagt en echte belangstellen het veur wat mie bezegholdt. Den kin k hail enthousiast vertellen, veuraal as ze wat deurvroagen. Dat beleef ik allain nait zo voak. Mainstal zit k der dus wat stil bie en elkenain proat den deur nkander hen en lacht wat, mor den is t zo’n geroezemoes dat ik niks meer verstoan kin.
As je zulf joareg binnen, kin je teminste nog wat hen en weer lopen om mensen te bedainen, mor den kin k ook mien aai nait kwiet. k Wol wel es met dij proaten of met dij, mor den vroagt n aander weer om aandacht en komt der weer niks van. Of ze vroagen mie wat woar k hail groag even over vertellen wil, mor den bin k nog drok aan t bedainen en tegen tied dat k weer zit, goan ale gesprekken al weer deur.
Toch jammer want ik verheug mie altied wel op n verjoardag en k moak mie der ook wel mooi veur.
k Kin tieden veur kaast stoan om te kieken wat ik nou es aantrekken zel en elke keer vaalt t weer tegen. Der binnen n baarg mensen dij veul aandacht hemmen willen en ook kriegen. Ik bin nog t beste op dreef achter mien laptop. Den kin k ales opschrieven woar k t over hemmen wil en as t n beetje metzit wordt t ook nog lezen en kon k toch ook mien aai kwiet.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: ien Grunnen (1955)
Woont in: Auwerd
 
Opgroeid ien Auwerd, trouwd (1975), altied ien Auwerd bleven en begon ien 2006 gedichten te schrieven die publiceerd bennen ien verschaiden kerkbloaden, kranten, tiedschriften en op het ienternet.
Ook schrief ik gedichten over boeken veur literaire bieainkomsten en gedichten ien het Grunnens veur het tiedschrift veur de Grunneger cultuur, Toal en Taiken, Kreuze en veur de stichting Mien Westerkwartier.
Ik wor ienspireerd deur wat zich veur mien geestesoog oafspeult.
Ik won n pries met mien gedicht “Wereldbloeddonordag”.
Kiek ook ains op: DichteninGroningen
 
Bouken:
Verstillend Licht (Bestelmijnboek.nl, 2012)
Het pinkstert! (Bestelmijnboek.nl, 2012)
Bijbels alfabet voor jou
(Bestelmijnboek.nl, 012)
Geloofsvreugde (Bestelmijnboek.nl, 2012)
Floris en het jongenskoor
(Bestelmijnboek.nl, 2013)
Grunneger Biebelgedichten
(Bestelmijnboek.nl, 2013)
Verrassend uitzicht (Bestelmijnboek.nl, 2013)
De voordracht’ (Bestelmijnboek.nl, 2013)
Strijklicht van violen (Bestelmijnboek.nl, 2013)
Beleef de dag (Bestelmijnboek.nl, 2015)
Granaatjes met een gouden slot’
(3e druk, Noordboek/Friese pers, 2015)
Velden vol melodieën
(Noordboek/Friese pers, 2016)
 
Bundels:
verschaaiden “Dicht in de buurt” bundels van
Trouw. (2010)
‘Eco del silencio / Echo van de stilte / Tylos
aidas’ jubileumbouk van de Litouwse kun-
stenoar Torcqué, mit Litouwse, Spoanse en
Nederlandse gedichten bie zien kunstwaarken
(2010)
in de bijbelse dagboeken ‘Immanuël’ (2012),
”Kruimkens van ‘s Heeren tafel’ (2012 – 2016),
”Honigdroppels’ 2013 – 2016)
Dag en Deur
Van koningin naar koning
troostbundel MH17 “Troostvleugels”
Grunneger Spreukenklender 2016
 
Priezen:
2e pries Selexyz Scheltema Almere Poëzie-
prijs 2009 mit t gedicht ‘Achter op de fiets’
4 golden veren en 5 zulvern veren en 34 eer-
volle vermeldens.
Zai mien bladzie op Gedichtensite – bie “awards”.

E-mail bie wat nijs?