Oavendklok

Hinderk en Geert binnen ien dörp bekind as Dij Twij. Hinderk komt oet dörp en Geert kwam ains oet westen van t laand der hin. Zai wonen zo om en bie viefhonderd meter oet nander. Der was votdoadelk wat tuzzen dij baaident.
Hinderk zien pabbe was köster van middelaiwse kerk midden ien dörp. Dou e der hingoan was, haar domie Hinderk vroagd zien ol heer op te volgen. Doarover mos hai noadinken en haar aal rad joa zegd. Woar zien pabbe vrouger zat, doar zit nou Hinderk. Dat is op eerste plek ien leste baank van kerk.
Geert kwam op n zundag ains te loat ien kerk aan. Noast Hinderk was nog n plek vrij en zo mos laifde begonnen weden.

Geert mos Hinderk loater wel touzeggen, dat as er oet tied kommen zol, Geert köster van kerk mouten worren zol. Dat haar Geert geern doan.
Baaident binnen ien ogen van dörpslu old, mor zulf vuilen zai dat nait zo. Lu vroagen bie tieden woarom zai nog zo geef binnen. Din zeggen baaident – Geert kin aal hail nuver plat proaten: ‘Geleuven en vertraauwen ien God. Gain aaier, kees en vlais noar binnen waarken, en gain melk drinken. Veul greunte en fruit eten, en nait vergeten vitamine B12 en ien kolle moanden van t joar vitamine D sloeken.’ Greunte en fruit hebben zai immer en aaltied genog, want baaident hebben bie heur hoezen n roazendgrote toen.
Letste vrijdagoavend kwam Geert bie Hinderk laangs en vruig: ‘Heste t aal heurd, t is weer oorlog en wel corona-oorlog. Der wort weer n oavendklok iensteld. Zeg mie, wat hemmelst doe doar aan dien vouten?’ ‘Dat is gain hemmeln. k Wrief dizzent mit dat spul ien, doe waist wel, dij gel tegen corona. k Was ien dörp veur bosschoppen doun. Nou k weer thoes bin, wrief k mie mit dat desinfekterend goudje ien. Begriepste?’
‘Dat begriep k. Moar woarom din dien vouten?’
‘Kiek, k heb Twijde Wereldoorlog mitmoakt en doe nait. As pabbe dou noa t waark thoeskwam, zee moeke immer en aaltied, dat noa òfschonen van zien haanden, hai ook mit zien vouten dat doun mos. Dat het zai hom heur haile wiedere bie nkander weden vannijs zegd. Dat stekt nog ien mie. Kinste dat begriepen?’
‘Joa, dat kin k. Ain vroag heb k wel: hou voak schoonste dien vouten òf?’
‘Dat dou k ain moal ien week.’
‘Dat is nait voak, mor mien nije vroag is: hou voak schoonste din dien handen òf?’ ‘Ook ain moal ien week.’
‘Din schoonst dien klop ien boksem, dien doedeloere zunner twievel ook ain moal ien week òf.’ ‘Joa, hai waist dat?’
‘Dat gisde k zo. Hest der aal aan docht dien doedeloere ook mit dij gel ien te wrieven, omreden daste dizzent ook ain moal ien week òfschoonst?’
‘Joa, dat hest goud roaden. Kinstoe dat nait efkes veur mie doun?’
‘Dat goudje is gain gliemiddel, moar wie hebben wel n perbleem.’ ‘En dat is?’
‘Vanòf zoaterdagoavend mout k om negen uur thoes weden. t Is din oavendklok. Hou doun wie dat?’ ‘Moak die moar gain zörgen. Din blifst mooi bie mie. Mien bèrre is ja zo groot, doar pazen wie baaident wel ien. Zundag noar kerk goan huiven wie nait, den der is omreden van corona gain dainst. Wie hebben ale tied veur ons baaident.’
Zai keken nander aan. Heur ogen glinsterden en heur laifde veur nander sprak deroet.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren in Wìnzum (Grunnen) 1948 – leeft en waarkt ien Stad. Studaaierde aan Akkedemie Minervoa en Rieks Universiteit Grunnen. Sunt 1979 beeldend kunstenoar, sunt 2002 dichter en schriever ien t Grunnegers en sunt 2009 ontstoan der gedichten en verhoalen ien t Duuts.
Al veule joaren laank is zien waarkterrraain de abstrakte fotogroafie. Beeldmaterioal wort bienkanderzammeld. Dat din vervolgens anoaloog en digitoal bewaarkt wort. t Is speulen mit meugelkhaiden van techniek en beeldeleminten.
Ien zien gedichten pebaaiert hai krekt zoas ien zien fotogroafie op zien aigen speulse waarkwieze aan loop te wezen. Ien vergelieken mit zien fotogroafisch waark stoan zien gedichten veul stoever bie aaldoagse waarkelkhaid. Onnerwaarpen binnen: laifde, noatuur, toal, taikens … Beelden worren laind oet wat der zo beleeft en zigt, zien dreumen, biebel, kunst, kunsthistorie. En sumtieds kin der oet zien haart zo moar wat spontoans ontstoan.
  
Folkert Sierts zel op diensdag 20 juni om 20:00 uur bie Walter´s Bookshop, Olle Kiekjesstroat 10 ien Stad zien bouk mit Grunneger en Duutse gedichten veurstellen.
 
Titel is: TRAAINRAAIZE/ REISE MIT DER BAHN.
 
Ie worren verzöcht joe aan te mèllen op: info@godertwalter.nl of telefonies: 050-3122523.
 
Pries is: €25,00
Verkriegboar bie:
Godert Walter, Olle Ebbingestroat 53, Stad.
Folkert Sierts, Wassenberghstroat 19, Stad (wel op ofsproak: 050-3133910 of sigro@home.nl)
 
Ie kinnen ok €25,00 + €5,00 (verstuurkosten), of €25,00 + €10,00 (boetenlaand) op: NL95 SNSB 8839 3231 71 van Sierts Groningen Sigro – nait vergeten joen adres aan te geven – overmoaken.
 

E-mail bie wat nijs?