Huwlekse perblemen

Geeske is n wicht van dörp. Zai is traauwd mit Toon. Zai hebben vaaier kiener, dij nait meer thoes wonen. Dou Geert in dörp zien praktiek begon, haar der n mitwaarkster veur haalve doagen neudeg. Dizzent mos administroatsie op computer doun, tillefoon opnemen, òfsproaken vaastleggen en nog n haile boudel aandere zoaken ok. Geeske haar solsitaaierd. Dou Geert Hinderks mainen over de solsitaanten waiten wol, haar der Geeske aanprezen: ‘Aan dij vraauw heste wat. k Kin heur vanòf heur geboorte. Noa middelboare schoul is zai op jonge leeftied traauwd. Heur kiener binnen al old genog van dij zai wel haalve doagen waarken kin.’
Zo kwam Geeske bie Geert terecht. Dat ging votdoadelk goud. Zunner n woord te zeggen, begrepen zai nkander.
Noadat jongste kiend t ollerlek hoes verloaten haar, vroug Geert noa n tied aan Geeske: ‘Geeske is der wat mit die? Heste der muite mit, dat der gain kiener meer thoes binnen? Zeg t mie, den k wil geerne, dat t goud tuzzen ons blift. Of ligt t aan mie?’
Geeske zee gain niks of gain naks. Bleef bezeg mit heur waark. Geert ging der nait daiper op ien. n Pesjint van hom zat te wachten.

Twij weken loater vroug Geert t vannijs en haar nou meer tied veur heur. Geeske mos hoelen. Geert keek heur aan en zee: ‘Der is wat mit die. Doe kinst mie doch dien perblemen vertellen. Ien aal dij joaren datste bie mie waarkst, heb k dat van die nog nooit nait mitmoakt. Is der wat mit dien man? Het der gain waark meer? Is der zaik? Gaait t mit kiener nait goud? Of is t stoer veur die, dat ale kiener oet hoes goan binnen? Heste geldzörgen? Doe kinst t mie doch vertellen. Zunner die kin k tìnde hier wel sluten. Zeg t mie, veur t te loat weden kin.’
Geeske mos eerst tot heurzulf kommen. Mit troanen ien ogen vertelde zai heur perblemen: ‘t Löpt nait meer zo goud tuzzen Toon en mie. Sunt jongste kiend t hoes verloaten het, is der wat veraanderd. Wie dochden eerst, dat wie veul tied veur nkander hebben zollen – ok ien bèrre. Ales is aanders verlopen. Dou der gain kiener meer thoes waren, mozzen wie dat verwaarken. Toon zee nait veul en was voak vot. Din zat k moar thoes en dee ien hoeshollen wat. Gelukkeg wer k der nait van. As kiener op bezuik wazzen, din was t weer zo as vrouger. Toon ging nait vot en haar proatjes as gain aander. k Dochde: dat is ja dij man van vrouger. Dizzent kin k al joaren laank en aal dai tied hebben wie t oet de kiek had.
As kiener weer vot wazzen, ging t tuzzen ons vannijs nait goud.’
‘t Is te begriepen, dat as ale kiener nait meer thoes wonen, dat der veur ollu wat veraandert. Zai mouten der n weg ien waiten te vienen. Baaident hebben verwachtens. Dizzent huiven nait geliek weden. k Road die aan, ains mit dien man derover te proaten. As k joe helpen kin, hail geerne,’ zee Geert. Geeske bedankte Geert hartelk. Zee, dat zai derover noadinken zol. Noa drij weken vertelde Geeske aan Geert, dat heur man en zai geerne n gesprek mit hom zollen hebben wild. Der wer òfsproken, dat dizzent aander week wonsdagsmirregs weden zol.

Doar zaten zai din mit heur drijen ien Geerts spreekkoamer.
Toon mog eerst vertellen wat hom zo bezeg hil. Hou der zien reloatsie mit Geeske zag, nou ale kiener t hoes verloaten haren. Hai sloekte wat en vertelde, dat t stoer veur hom west haar. Dat der t nog nait verwaarkt haar, dat der gain kiend meer ien hoes woonde. t Was of der n vremde ien zien aigen hoes worren was. Hai haar steun bie Geeske zöcht, moar zai haar teveul mit heurzulf bezeg west. Zai haar hom wel ains nuigd, om soavends of ien t weekende aargens hin te goan, bieveurbeeld noar n muzeum. Fietsen haar ok goud west. Hai haar t laifste stief tegen heur aan ien bèrre legen en wel wait, wat der din heergoan was! Doar kwam t nait van. Hai ging moar zoveul meugelk noar boeten. Vuilde hom nait meer zo gelukkeg bie Geeske.
Geert onnerbrak hom en vroug, of der nog meer zeggen wol. Toon zee, dat der eerst genog aan woord west haar. Nou mog Geeske wel wat vertellen.
Dat dee zai en vertelde: zai haar t der nog immer en aaltied stoer mit, dat ale kiener t hoes oet wazzen.
Aanders t gaf wel meer vrijhaid, moar dat mit Toon te beleven, dat was der nait bie. t Was of der zien aigen gaang ging en gain niks en gain naks mit heur te doun hebben wol.
Toon wol wat zeggen, moar Geert zee, dat der zien vraauw oetproaten loaten mos. Dat dee der. Geeske vervolgde: ‘k Wil mit Toon geerne wat onnernemen en nait allain ien bèrre. Op stap goan, dat liekt mie veul beter. Wie hebben der ale tied en vrijhaid veur. Woarom zellen wie dat nait doun? Dommee binnen wie old en din komt der meschain nooit nait meer wat van. k Wil geerne mit Toon proaten, moar van hom komt rondom niks.’
Doar was Toon t nait mit ains: ‘k Wol ien begun votdoadelk mit die aan de proat gaan. Doe wolst dat nait …’
Doarop mos Geeske gaauw wat zeggen: ‘Doe hast wat geduld hebben most. Loat k zo zeggen. k Raauwde nog wat. Doe hast twij aarms om mie hin sloagen mouten. Dat ging joa nait, doe wolst allain moar seks mit mie …’
‘Doe raauwdest, en ik din … Joa, k dou t nog geerne mit die, moar van dien kaant …’
‘Beste lu, zo gaait dat nait,’ zee Geert, ‘ie mouten nkander oetproaten loaten.’
Dat zagen baaident ok zo. t Bleef n pooske stil en dou nam Geert t woord: ‘Geeske en Toon t is nait zo vremd, wat ie mit moaken. Veul ollu, van wèl kiener t hoes oetgoan binnen, beleven zuks wat. t Het tied neudeg. Geef nkander dat. Proat mit nkander en luuster wat aander te zeggen het. Vuil aan wat aander wil.
Der zit n tegenstellen ien joen beleven. Geeske wil eerst wat boeten hoes en din meschain ien bérre wat beleven. Bie Toon ligt dat aanders. Hai wil eerst wat ien bèrre en din meschain boeten hoes wat doun. t Ligt aan joe, om dat perbleem op te lözzen. k Kin wel n poar roadgevens verstrekken. Goa es geschaaiden sloapen en vuil hou ie dat beleven. Goa bie Hinderk soamen spiekern, dat helpt oet de kiek. k Kin dat veur joe regelen En as leste, vertraauw en geleuf ien God, din komt wizze en woarachteg ales goud.
Zellen wie over drij weken weer n gesprek hebben? Vertel mie din, wat der zo mit joe heergoan is.’ Dat vonnen Geeske en Toon goud.
Soavends kwam Hinderk bie Geert eten. Geert vroug Hinderk al gaauw, of Geeske en Toon wel bie hom spiekern moggen.
‘Huwlekse perblemen?’ vroug Hinderk.
Geert zee gain niks of gain naks. Zai keken nkander aan, heur ogen glinsterden en heur laifde veur nkander sprak deroet.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren in Wìnzum (Grunnen) 1948 – leeft en waarkt ien Stad. Studaaierde aan Akkedemie Minervoa en Rieks Universiteit Grunnen. Sunt 1979 beeldend kunstenoar, sunt 2002 dichter en schriever ien t Grunnegers en sunt 2009 ontstoan der gedichten en verhoalen ien t Duuts.
Al veule joaren laank is zien waarkterrraain de abstrakte fotogroafie. Beeldmaterioal wort bienkanderzammeld. Dat din vervolgens anoaloog en digitoal bewaarkt wort. t Is speulen mit meugelkhaiden van techniek en beeldeleminten.
Ien zien gedichten pebaaiert hai krekt zoas ien zien fotogroafie op zien aigen speulse waarkwieze aan loop te wezen. Ien vergelieken mit zien fotogroafisch waark stoan zien gedichten veul stoever bie aaldoagse waarkelkhaid. Onnerwaarpen binnen: laifde, noatuur, toal, taikens … Beelden worren laind oet wat der zo beleeft en zigt, zien dreumen, biebel, kunst, kunsthistorie. En sumtieds kin der oet zien haart zo moar wat spontoans ontstoan.
  
Folkert Sierts zel op diensdag 20 juni om 20:00 uur bie Walter´s Bookshop, Olle Kiekjesstroat 10 ien Stad zien bouk mit Grunneger en Duutse gedichten veurstellen.
 
Titel is: TRAAINRAAIZE/ REISE MIT DER BAHN.
 
Ie worren verzöcht joe aan te mèllen op: info@godertwalter.nl of telefonies: 050-3122523.
 
Pries is: €25,00
Verkriegboar bie:
Godert Walter, Olle Ebbingestroat 53, Stad.
Folkert Sierts, Wassenberghstroat 19, Stad (wel op ofsproak: 050-3133910 of sigro@home.nl)
 
Ie kinnen ok €25,00 + €5,00 (verstuurkosten), of €25,00 + €10,00 (boetenlaand) op: NL95 SNSB 8839 3231 71 van Sierts Groningen Sigro – nait vergeten joen adres aan te geven – overmoaken.
 

E-mail bie wat nijs?