Tillema, Aukje

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

Allinneg

Hai ston doar zo allinneg
dat ter n gevuil
van bovenmoatege
bewogenhaid
deur heur haart stroomde


zai wis nait wat
hom scheelde
dat zien haart
aan loop was


en zai nkander
sikkom in wat nait
in woorden
te vangen was


Mislaipen

t wonder van
hemelse genoade
mouk zich
van heur meester→

Bandje

t Kon nait laanger zo, aarm begunde heur hou laanger, hou zeerder te doun. Wat t was, mos dokter heur mor vertellen. Zai kon zulfde daag smirregs nog komen en ging eerst nog mor even op bèr. Vanwege dij pien haar ze slecht sloapen en ze begunde net n beetje vot te doezeln, dou telefoon→

Beppe

nog nooit
zo geern
mien lief oetrekt
mien bainen strekt
as in bèrstee
van mien beppe


nog nooit
zo veul
mit laifde moakt
gain kwoadens roakt
de ogen
van mien beppe


nog nooit
zo mooi
de letters zain
op ronde stain
noam van
mien laifste beppe


ooit zal
in tied
bie volle moan
mie noam→

Beppie

t Was nog vroug in mörgen, lucht was helder en t beloofde n schiere daag te worden. Der laipen drij minsen deur stille stroat, n man en n vraauw van om en bie de vatteg en tuzzen heur in n mooie blonde Vrais, heur zeun van negentien. t Was mor n luddek endje van hoes noar bushalte,→

Broene bonen

De wind giert over t hoes en blast de regen tegen de roamen.
t Alderlaifst willen minsen lekker in heur bèr liggen blieven, kop onder dekens en votsoezen en meschain wel dreumen van waarmte en zummerse drokte. Vrund het zukswat benoam, t kin hom nait waarm genog wezen.
Ik ben→

Dat is laifde

t Was op n mörn midden in week om n uur of elven dat ik mit mien otootje in t centrum van stad ree en n steeke zocht om te parkeren. k Wol in n bekend restaurant even kovviedrinken. t Gelok was mit mie, omreden ik haar geliek n steeke.
Kovvie doar is aibels lekker, om van t gebak mor →

De moan scheen

t Was midden in oorlog en t wichtje was negen joar old.
De roamen van de hoezen mozzen van de Duutsers blindeerd worden; t was nait genog om gerdienen dicht te doun, nee, der mos swaart pepier tegen t glaas aan, zodat der gain sprankje licht noar boeten scheen. En om aacht uur →

Kerstpakket

Vandoag bin k in n kringloopwinkel, t lopt weer tegen tied dat k begun noa te dinken over joarliekse perbleem van kadootjes. t Alerschierst vind k zölf nog haitied as k veur ain wat vind doar hai of zai haildaal nait op rekent, n dinkje dij k in n anere winkel nait vinden kin en →

Meziek van n engel

De stroalende hemel opende zich. En hail veurzichteg en langzoam kwam t wezen, dij heur schierste klaid droug, deur de tere bladjes van de bomen omdeel.
Òf en tou hil n leutje blad zich aan heur blonde lokken vaast, krekt as of t heur eefkes bie zich holden wol. Mor de engel kreeg→

Mien oompie

Op zeker daag in schoulvekaanzie was ik aan de beurt om noar opa en opoe in t Grunneger laand oet van hoes te goan. Zai haren twinteg klaainkinder en opoe wol ook mor ain tougelieks hebben, mor ik was zaik west en t was in oorlog, zodounde kreeg ik dizze raais veurrang.
En doar →

Schut

t Lukt hom nait. Ach, ik heb mit hom te doun. Hai woont nog nait zo laang tegen mie over en is wies mit zien hoeske. Ales is mooi opklanderd, behaalven toen. Veurege bewoonder het der n roege wildeboudel van moakt, mor wonenbaauwverainen het hom n handje holpen. Doar is hai blied→

Taske mit de roos

Vrund en ik waren in t zaikenhoes veur ain of aander nait zo belangrieke kontrole. Mor dij òfdailen was nogaal n endje lopen en wie besloten om gebruuk te moaken van t kaarke dij joe noar plek van bestemmen bringt. t Kaarke wuir bestuurd deur n deftege mevraauw dij ons noar ons→

Tou mor

doe wilst nait dat ik dien troanen zai
mor woarom aigenliek nait
ik zel die nait oetlagen


meschain betaiken troanen nait aaltied verdrait
mor zuvern ze wat aal zo laang verbörgen bleef
en kinst doe die nou endelk bevrijden


loat ze dus moar komen


ik zel rusteg wachten tot ik →

Veur aiweg jong

t was duuster
mor der braandde licht
aan overkaant van stroat


as n magneet
wol ik der hèn
mor t was ja aal zo loat


ik was aal laang
n olle vraauw
en zukswat dut men nait


mor ik wol
toch wel aibels geern
wat laifs veur mien verdrait


ik bin ja nog
zo jong van haart
en nog vol levenslust→

Vlaigen

Om tien uur haar ik n òfsproak bie podotherapeut dij zien spreekuur in t zaikenhoes het.
Vrund zol mitgoan en kwam der om negen uur aan (wie hebben n lat-reloatsie), mooi op tied. “Wat is t ja kold”, motterde hai en sloug zien handen onder aarms.
Gusteroavend nog haar ik bedocht→

Woarom?

Dou heur moeke oet tied kwam, wol zai derover proaten.
Mor hai nait.
Dou zien moeke oet tied kwam, wol zai derover proaten.
Mor hai nait.
Dou der perblemen kwamen mit kinder/ wol zai der over proaten.
Mor hai nait.
Zai nam mie in vertraauwen. ‘Ik kin dit nait langer,’→

Wonder?

Ik zit achter mien computer. k Heb op verkeerde toets drukt en ales dat ik net schreven heb is vot. Ales dat ik zo geern nog ais overlezen wol. Omreden t kwam oet de bodem van mien ziel. Mor meschain is t beter zo. Loat ik doar mor van oetgoan. Loat ik t mor op n positieve menaaier →

Wotter

Woar komt mien angst veur wotter toch weg? Der binnen minsen dij op batterij komen mit oetsproaken as: “Bist in n veureg leven vast verzopen.”

Mor dizze stelling staait hoaks op t gevuil van vaaileghaid dij ik haar dou k nog in t liggoam van mien moeke zat. Doar zat ik in t wotter→

E-mail bie wat nijs?