Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

Blavven as de Mexicoanse hond….

Geert is thuus bleven. Eiglieks haar e nog even noar de nije Appie H. wild, ien Zuudhörn, ien schaar van d’ALDI. Mor hij moet ja zo onnuur veul en haard kuggeln, hoesten, blavven….. Zien vrouw het al watjes ien heur oren propt, ze zei niks, keek hom allenneg mor aan met ien e ogen→

Bruggen, riet en aner smurverij

Geert het e fiets uut e schuur pakt. Hij wil even wat frizze lucht en wat bewegen veur zien bienen, die hebben trubbels met e deurstroming. Achterdeur mor op slöt, vrouw is der niet, loat ien e Stad heuren hoeveul hinder ze het van d’allergie, ze proest nog ies de klokken uut →

Droad oppakken

Geert zit ien achterkoamer bij de grode toavel, stoapel kranten veur zien neus. Hij is op vekansie west, oflopen weken, soamen met zien vrouw. Even deruut, vot van de doagelkse dingzegheden, zien hoe greun t gras wiederop is aan aner kaant van Vrieslaand. t Vel schier biekleurd→

Geert Moatjes op e filmtoer

Geert Moatjes nemt t programmablad der nog mor es even bij, even zien woar aal die zenders je noar kieken loaten willen, de aankommende doagen. Zo’n gids is doch wel handeg, alles op n rijtje, mooi rubriceerd, De zotterdag is n faveriete filmdag dat kun je zo zien, de films →

Geert Moatjes: Wat doen we hier en nou?

Geert zit ien zien aarmstoel, ien e koamer. Zo te zien het e niet veul ommaans. Gien boek of kraant ien e buurt, gien Sudoku, gien tillevisie of radio aan, nee, Geert zit noa te denken, te peinzen, te prakkizeren…. Dat doet e de leste tied wel voaker, beetje filosoferen over →

Gijt ‘Mien Westerkwartier’ bóven mien Grunnen??

Geert Moatjes het nog mor krekt de rol beschuut noast de jonge kees ien zien karretje leid, of hij wordt op zien scholder tikt. Bietje veraltereerd kikt Geert wie hum doar steurt bij zien bezegheden. Bosschoppen doen, doar moet je de kop bijholden. Hij zigt de kniezende kop→

Gold en snij, vot!

Geert zit op t puntje van zien stoel veur de tillevizie, zien ogen worden aal groter en groter. Op t toestel wordt 10 kilometer scheuveln oetzonden, ien de scheuvelarena van Vancouver, aner kaant Canada. Geert kiekt voak niét noar dit sportgedoe, hij kan der gevoelsmoateg→

Grunnegers, Kremlin en Gerritsen. Huh???!!

Geert bloadert t Dagblad nog mor ies deur, hij kan niet vienden wat e zöcht. n Dag eerder het e veur Radio Noord wat heurd over verplicht Grunnegers ien t onnerwies, dat wol Deputeerde Gerritsen doch mor niet. Doar haar de Partij veur t Noorden om vroagd, joa, en dan wiet je vanzulf→

Harmke op oaventuur!

Geert Moatjes – d’Olle Weg

Geert Moatjes het zuk even terugtrokken op e WC, dat moet kunnen, of en toe. Geert is vervroegd op pensioen, hij is ok wat vroeg old, mor verder is t n doodgoie man, die belangstelling het veur elkenien en of en toe n bosschop gijt doen veur zien vrouw,→

Kerst- en Nijjoarskoarten, Moatjes-misère

Geert Moatjes zit met e hannen ien t hoar! Nou ja, hij het zien hannen op e toavel liggen, mor ien zien kop is t n drukte van belang. Veur hem op e toavel ligt n stoapeltje Kerst- en Nijjoarskoarten, van e HEMA ducht m, of van t Tuunsentrum, doar bennen ze ok niet zo priezeg. t Adresboekje→

Kerststol

Geert kikt ien zien knipke. Zit der nou nog n muntje ien van viefteg eurocent? Die het e hiér ja neudeg veur de winkelkar… Geert is dizze reis mor ies niet noar de grootgrutter goan, hij het zien fiets stald bij de ‘Odié’. Mooie grode fietstazzen het e, doar kan hiel wat Kerstspul→

Mailaise

Geert Moatjes zit wat ongemakkelk op e stoel bij de kovvie van de grootgrutter. De veurege dag haar e n grode stoel ien stukken zoagd, en ok nog n krukje. Je kunnen niet alles bewoaren of noar de kringloop doen. Doar hebben ze ok al richtlienen en kwaliteitseisen. Stoelzitting→

Mit Arriva noar stad

Geert zit op e baank op t twijde perron ien Zuudhörn. Hij wil met e trein, mor Arriva het doar schienboarliek problemen met. “Ketier te loat” vertelde de onzichtboare omroeper krekt. Man het aans voak niks noar veuren te brengen as hobbels tussen Stad en Delfziel. Of Roodschoul.→

Moatjes en de vuvuzela

Geert Moatjes was op pad noar ZuudOafrikoa. Ien gedachten, ien werkelkheid zat e ien e tuunstoel onner d’appelboom bij t holten schut, dat eigelks gien schut meer was. Sommege planken lieten lös, zo verröt as k weet niet wat, de verroeste spiekers lieten dudelk zien wat →

Moatjes ien e poletiek

Geert Moatjes zit ien e schaar van de grote kestanje, achter ien e tuun. Hij kan metdraaien, met de wiezers van de klok, en hij kan de klep van zien pet wat sekuurder antizun zetten. Zo komt e de onverwachtse hittegolf ien april wel deur. Noast m op e grond stijt t theebred met →

Moatjes ien e voetbalploatjes

Geert Moatjes zit ien e bisnis van de voetbalploatjes… t Is zien daarde joar en hij begunt t al oardeg te leren. Nee, hij gijt niet maank aal die jonken stoan, veur t hek bij de grootgrutter. En dan mor bulken: “Meneer! Mevrouw! Heb u ook voetbalplaatjes???!!!” Dat doet e dus→

Moatjes miemert over voetbal

Geert Moatjes zit ien e stoel bij de keukentoavel en timmert ongedureg met n balpen op t kleed. Of en toe springen der wat sukerkristalletjes op, n mooi gezicht. Nou ja, hij haar n menuut of wat leden de sukerpot onnersteboven gooid en t terugbrengen van de suker ien e pot was→

Moatjes, t mini-zwemcentrum en de vechtArena…..

“Geert Moatjes! Geert Moatjes….!” Even is t stil en dan nog n daarde moal: “Geert
Moatjes……!”
Joa, en dan gebeurt der woar Geert de pest aan het, mensen die votdoadelk noar hom kieken goan. Die dörpsomroeper van n Harm Proatjeboksem stijt ja mor anderhaalve meter van hom →

‘Moest kieken’ – Geert kiekt…

t Snijt en niet veur t eerst, dizze winter. De snijvlokken vliegen deur de lucht, ze dánsen, der stijt n haarde wiend. Geert zit ien e veurkoamer, hij kan noar buten kieken en ok noar t scherm, dichtbij de DVDrecorder. Geert het n DVD kregen, met e post, doar keek e van op, mor →

Nij volkslied Westerketier

Geert Moatjes zit as vanolds bij de keukentoavel. Hij het t schriefblok veur zuk liggen, balpen dernoast, reservebalpen doar weer noast. En ok nog n gewoon Bruynzeelpotlood, HB. Der zitten dikke vollen ien Geert zien veurheufd, dat komt van t prakkezeren. Geert het n plak→

Overdrieven….

Geert Moatjes zit op e stoel, bekertje kovvie ien e haand, om zuk hèn te kieken ien e grootgrutterij van Appie H. Wat n weur! Mor ja, wat wil je, Kerstdoagen kommen deraan en dan votdoadelk ok nog Old en Nij. Asmits denkt e dat Piet Paulusma barre tieden veurzegd het, der kommen→

Plukken en plukt worden…

Geert Moatjes zit ien e tuunstoel achter t huus. Ien e Hartman-stoel, n makkelke stoel. Nee, niet zo’n modernistische, woar je allenneg mor noar kieken kunnen… t Is goed weer, t zunnetje schient maank de wolken, hoast gien wiend en de regen komt eerst tegen d’oavend, volgens→

Rond of der dwars deurhèn….

Met n diepe siek drukt Geert t toestel uut. Hij har krekt even keken noar TVNoord, noar “De Week Bekeken”. Doar zat n aitem ien, joa, zo hiet dat tegenswoordeg, over Noordhörn en dij duvelderij over nije weg noar Stad. Baarg reudel, von Geert, bult gegier en n beetje wol… Hemmen→

Sport, kiékpien…..

Geert stapt wat swoar van zien fiets of, hij het t ien e rug en ien e benen en….Dat krieg je met aal die tilleviziesporten tegenswoordeg, veuls te laank stilzitten veur de buis en of en toe onverwachts ien t ènne kommen as der n bal ienvliegt…. Hij zet zien karretje ien e rieg noast→

Stoken bosschoppen

Geert haar zuk mishad. Hij dacht dat der nog beschuten ien t blik zaten… Léég. Schóónleeg. En de kees was ok rap kleiner worden, doar kon je allent met n minischoaf nog wat ofkriegen. Hij schoof e keukenstoel achteruut, stènde wat en kwam swoar ien t èn. Hij riep tegen de deur→

Terra cotta en swaarde belonnen

“Woar wastoe zotterdagmörgen, k heb die hailendal nait zain en zo drok was t ook ja
nait…” “Woar ik was…?”
Geert kikt met verstaand noar Lammert Loos uut Olhoof. Lammert Stiefkop, zo wordt e nuumd, komt uut Oost-Grunnen, kin je heuren. “Joa, of wast ook verkled as terracottasoldoat?”→

Westerkwartier ién gemeente? Woarveur dat???

Geert kraabt zuk even op e kop. Dat dut e wel voaker, ok as e zien pet op het. Dat is n bizunder gezicht, wupt zien pet even omhoog, gijt n bietje hènneweer, en dan zakt e vannijs n poar millimeter. Veul hoar op e kop het e ok niet meer. Zien vrouw verkloart dat wel ies uut aal dat kraben:→

Wotteroverlast

“Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin…” Geert het radio derbij aan, ien e keuken, bij de grode toavel. Hij zit met e voeten ien t wotter, waarm wotter, omreden zien noagels sikkom niet meer te knippen bennen. Verkalkt. As dat mor niet op zien oaders slagt… Eerst mor even wat →

E-mail bie wat nijs?