Rond of der dwars deurhèn….

Met n diepe siek drukt Geert t toestel uut. Hij har krekt even keken noar TVNoord, noar “De Week Bekeken”. Doar zat n aitem ien, joa, zo hiet dat tegenswoordeg, over Noordhörn en dij duvelderij over nije weg noar Stad. Baarg reudel, von Geert, bult gegier en n beetje wol… Hemmen ze doar n zoaltje volzet met mensen die apmoal n haalve of asmits anderhaalve zin zeggen maggen en dan komt die vroleke Pasveer der weer maank. Das gien Pasveer, mor n Paskwil, en nijsmoakerij van t belabberdste soort…. Schut gien mens wat met op, lutje kermis is t en ffffftttt, volgende “aitem”. Of n onnerwaarp uut de varf komt, is niet zo belangriek, as t mor snel gijt. En die scheervogel van n gespreksleider mor lagen en ofbreken, en Deputeerde Bleker vindt t apmoal mor stoer en old wetholder Hielemoa zit ok niet zo op zien gemak as aans. Mensen zien der keureg uut, holden zuk keureg, veuls te ordentelk eiglieks. Apmoal lu die wel wat boven d’ogen hemmen, kun je zo zien. Schiere vertegenwoordegers van n dörp ien nood, mor dat niet blieken loaten, eerliekse West-Grunnegers…. Zie je doar zo mor op t schaarm de peerdedokter zitten… En Willem Wierengoa zal dat doch niet eerlieks mienen: “As je t goed doen willen, breek dan mor votdoadelk vief of zes huzen of…” Dan gijt zien eigen kleun der ok ja aan…. Geert komt ien t ènne en gijt noar buten. Ien e keuken kikt zien vrouw höm aan en vragt: “Binnen ze der uutkommen? Wel het t wonnen: 4a of 5b?”
Geert pruddelt wat. “Wedstried vannijs stoakt. t Kan ducht mij nog ale kaanten uut, mor de goie kunnen ze niet vienden. t Is stoer zat.”
Hij hoalt zien fietske uut de schuur, hij moet nog mor even ien e Langestroat kieken, of even rondrieden deur t open laand. Bij de glasbak stijt Hinderk Zuudhof wat flesderij ien e goaten te smieten met n uutkiek van vattien doagen maal weer. Hinderk “Zult” loat de leste nog ies even ekstroa rinkeldekinkeln, wil net zien bien over t zoadel swaaien as e Geert ien e smiezen krigt. “Moi Geert, ok aan t oprumen? Televizie van tegenswoordeg, t gijt aal sneller, t drinken ok. Zo mor weer n fles leeg….. Het jim dat sirkus over de rondweg nog zien op t schaarm? Veearts zat der ok maank, hielemoal klem in n studiofile. En die Körf van dat Rietdal, die ken’k ja niet ies. Woont die hier ok ien t dorp? Op e ruumte zeker? Nou ja, ze kwakken mor n end vot. Woorden, woorden, woorden, ze können der wel n rondweg met aanleggen.”
Hinderk kwakjet even noast zuk op e stienen.
“En nou moet jim ies even kieken. Nou willen die ien e Randstad verknooide planologen hiér n knooppunt aanleggen en dát huus doar kan dan wel ofbroken worden, t is mor n huus ja. En dan willen ze doar aal dat snelverkeer laangsrieden loaten. Het jim t koartje zien? Dr.Denker is der niks bij! Knooppunt? Knoeipunt! En zol jim ien die huzen doarnoast wonen willen met dag ien dag uut dat gejakker op n poar meter ofstand? Ok mor ofbreken dan? Nou, zo wordt dit dörp mooi noar de kloten holpen. Is doch gien kijk geliek, hoe kriegen ze t ien heur male hazzens. Och, zit k me doar ok nog weer kwoad te moaken, heb k al weer dörst.”
Schudkoppend stapt Hinderk op zien degelke twijwieler en snort ien e richten van e brug. Geert sukkelt höm noa op zien overjoarege rammelkaast, mor slagt veur t kenoal linksof. Hij wil nog even genieten van e open ruumte met zien rust en…. “Mien hemel, kounavvel, kiek doch uut!” Geert leit sikkom ien e baarm, hij stijt te trillen op zien bienen. Wat rieden ze hier asmits ok aldernoast haard, schoamachteg! Veur de wizzegheid kiekt e de weg ien beide richtens sekuur of veur e weer opstapt. Rust en ruumte, ja, ja…. Loat die rondweg aans mor kommen, dan kunnen fietsers en wandeloars op heur eigen poaden uut de voeten zunder levensgevoar. Poar swaarde kraaien kieken Geert stoens noa, n wiekel gijt der vandeur, kieviten hemmen kifkederij ien t greunlaand achter de boskes. “Toet toet!!!” Geert stapt vannijs of en pakt zien buusdoek om kop of te wisken. Was e mor jong bleven en tied ok….

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?