Appeldorn, Jacob

Geboren: in Scheemde
Woont in: Buderim, Queensland, Austroalië

Schreef onder pseudoniem N. Boekou in tiedschrift Kreuze, ook hier op dizze webstee te vinden.

In 1968 bin ik votgoan oet Grunnen en nou woon ik in Buderim, Queensland.
Vaar weken veur mien 26ste verjoardag binnen wie op n schip van Rötterdam noar Austroalie voaren. Mien vraauw kwam doar vandoan. Zai was in Knoal geboren, mor in 1951, toun zai 9 joar was, gingen ze emigreren. Ze was op veziede bie n oomke, woar ik kameroad was van oomkes olste zeun. Van t’aine kwam t`aandre en wie traauwden in 1968 en dou binnen wie vot goan. Ik vond t zo mooi dat ik bleven bin.
Wie hebben vaar kinder (aalmoal t hoes oet), drij jongens en ain wicht.
k Bin nou rentenier en help mien twij jongste zeuns nog n beetje mit heur zoaken.
In overbleven tied kin ik wat verhoaltjes van vrouger doun.
k Heb noamen veraanderd en boudel n beetje deur mekoar hoald. Ik was baange dat der gounent waren dij heur neuze schaif veur de kop kriegen zollen. Dij plazerij von mien vraauw zo mooi, dat ze mie zo wied kreeg dat ik ze noar joe stuurd heb.
Even n foto derbie, dìn waiten j’ook hou ik der opstoa. Geluk der mor mit, t allerbeste.

Appeldorn

As

As hai dat nog ainmoal weer zegt, den krigt e n klap veur d’hazzens.
Geert was der vergreld van. Dij rötjong kon zok de bek nait holden.
Aaltied haar e wat. Ditmoal laip e te plazen over, dat Geert zien peerd nait genog te vreten gaf.
Kiek, haar e zegt, dat peerd vaalt hom→

Ballonnechies

t Was feest in t dörp. t Duurde nait laang toun begonnen n poar kirrels mit roezie.
Niks van aantrekken, zee mien voader, gewoon deurlopen, dij luu binnen net zo dom as n achterinne van n kou.
Ik vruig: Is dat woar dat zo’n kou van achtern zo dom is?
Nho, zee e, goa der moar→

C.Q.nX. (spionnen verainen)

Doar waren pesies twaalf mensen dij wizzen dat Scheemde t sentrum was van de gehaime dainst.
t Kwam ook net zo oet dat dij dozien aalmoal in t dörp woonden.
Zezze tegen zezze wast. De Goien tegen de Russen.

Omdat der gainaine in de wereld wait hou dat gaait mit zo’n verainen,→

De Wet

“Vot”, zee Bode Boven, en t peerd dee n stap en verlochte zok wat.
Dij grode kaare mozze allain trekken, t was net n hoes op banden.
Aarme stumper,docht ik.
Moar we gingen der mooi achterlopen, Beekie, Fokko en mie.

Hai ging hailemoal noar Grunnen en trogge in →

Dikkopsekikkers

“Oorn doorn koekoek, steek dien aarms en bainen oet, aans wi’k die moorn, in de donkre toorn”.
Jojo dreunde dat wel acht moal achtermekoar aan, veurdat e derop stoan ging.
Hai keek eerst even noar t zootje wat n slakke west was, en toun onder zien klompe.→

Femilie 1

“Joa”, zee Ben, “ik goa noar Grunnen, ik wil eeven kieken woarst doe geboren en getogen bist”.
“Goud”, zee ik, “mor most die niks wies mokken loaten. As dij luu om die laachen omdast nait goud proaten kist, den zegst mor, kom→

Femilie 2

Veureg joar September kregen wie vesiede van mien zuster en zwoager.
t Was d’eerste moal dat dij n raaiske noar Austroalië muiken.

Wie gingen hier en doar noar tou en ain dag waren wie in Surfers Paradise.
Ik zee, “Nait wied vot is der n winkelsentrum dij de muite→

Haardlopen tegen Roodkapkes beetje

Onderwegens noar hoes stapde ik t winkeltje binnen van vrouw Sikkemoa op daipswaale, salmiak kopen.

Ik legde ain sìnt op teunbaanke.
“Aapuldoorn”, schrilde ze melodies, “doar most doe twij sìnten veur hebben.
Ik zee, “Geef mie mor haalf”.→

Interland 1949

Op t deele bie Kuper zien hoes waren wie hard aan t oefen.
Mörn was n haile belangrieke wedstried. Nederland (Meulnhörn) tegen Belgie (Zwoag en Koudaip).
Noa treenen ging Bernhardina, onze Penningmeester, bekend moaken wel wel wezen mog.

Dikkie Lub, dij nait tot vouten→

Kapitalisten

Veurop n geveltje van n winkel ston: Goede waar en klein gewin, daar ligt verborgen zegen in.
Ik docht: As dat verborgen is, hou wait dij man dat den.

Slagter Telkamp haar niks op zien geveltje stoan.
Mit twij sìnten op buutse stapde ik noar binnen en legde aal mien geld op teunbaanke.→

Meneuvels

Veurdat Meester Gremmer mit de belle begon te klingeln, stonden wie al in n riege veur heufdingang van schoule.
Eerste les vandoage was reken, wis ik.
Having Grimmius, dij noast mie ston, zegt, “most om haalfvaare bie toren wezen, den gonnen wie mit zes man op stropakken→

n Dag oet

“Opschaiten”, zee moeke, “busse komt der zo aan”.
Doar stonnnen wie bie de halte.
t Rötding was weer loat.
‘GADO mot even noar Horz tou’, docht ik, ‘dij sjeffeur het n hollozie neudeg’.
As e al aine haar kon om wel moaken→

n Grode Slag

Nikko Klaas Grooteman haar n haile mooie witte peerd.
Hai ston hom aaltied te poetsen.
En as der n optocht was, gaf niks woar veur, den was hai der wel bie.
Zien neefke, Dikkie Doedens, muik der veul foto’s van.
n Oardege kerel, dij Doedens, moar hai haar aaltied n koamerjas→

n Looze

“Wat mouten wie nou even doun”, zee Jakob.
“Niks”, zee Wubbo.
Wie stonnen veur t etelaasje roam van Appeldorn, in Meulnhörn.
“Most es kieken”, zee Wilm, “doar schovvelt Roemeling aan d aandere kaante”. “Dij→

Neuze dicht, d’ogen dicht, alles dicht

“Ik geleuf dat ik geliek heb”, zee Aafke, dij hail mooi gemestieken kon.
“Ze motten t verplicht mokken dat mensn mit n hond plestiek puutjes om d’haals droagen”.

“Hou komst doar nou bie”, zee Triene, dij n beetje eelsk was.→

Overleven

Meester Wondering, dij geern schildern wol, zee: Jullie motten n diktee doun over Sociale Gerechtigheid.

Jan schreef gaaw: Vrouw Lutter is afankelijk van sociale voorzieningen.

Wondering luip as n korperoal bie de baanken laangs, bleef hier en doar stoan en zugt net →

Scheere-Mes-te-Brille

Nummer 26, verkondigde Tuun, dij snieder was.
“Joa”, ruip n kirrel en drong zok deur de meute noar veuren.
“Dij man het geluk had”, zee Tuun, en gaf hom zien pries. “t Volgende rondje op t rad van oavontuur, ain kwartje moar”.

Kom zee→

Speulenderwieze

Midden in de weeke, op woensdag, was Tjabbo zien leste dag.
Hai haar zien haile leven bie Hamster en Rozeboom op stainfebriek waarkt.
Ze gaven hom n mooi kedootje, mor vanwege de mist kon hai nait goud zain wat t was.
Hai wos nait of e laggen of schraaien mos.
Veur dat e t in de goaten→

Trammeland

Ze haar n mooie katte. Net n tieger, moar vrouw Joager wer der flaaw van.
“Ik zai dat zo”, zee ze tegen heur man, dij dokter was.
“Dij katte vaalt oet en ik kin de bourel nait netjes holden. As wie n maid aanschavven den kin dij twij moal in de weeke t hoes doun.→

Van holt

Heiko van Midwolle heurd dat “Alles” in Scheemde n mooie auto te koop het.
Nait duur zeden ze.
Hai der op oaf, mit plof noar Scheemde.

Komt e bie “Alles”, stapt oaf, zugt auto al wel stoan.
Lopt der even om tou, wil deure opentrekken, moar dij zit dicht.→

Vluiken helpt gainaine

“Bist weer aan t vluiken?”, zee Poene zien voader tegen Poene zien moetje.
“Wat het dij jong nou weer oetspoukt?.”
“Vanmörn”, zee ze, “wol e op fietse noar t Woar. En toun zee ik, ‘most over t pad bie t stainfabriek bie→

Vrumde Vogels

Wie zatten aalmoal in de klaidkoamer onder de tribune.

“Mannen”, Piet Vink gong stoan, wreef zok in de handen en zee mit noadruk: “Wie kriegen n nije treener”.
“Hai komt van de Veluwe en zien noam is Filip Meyvogel. Onze olle treener (zien→

Wandeln in t koren

“Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet”, zee Freekie.
Zien voader was n timmerman en dij haar n grote loodse achter t hoes woar e zien holt en waarkploatse haar.
Wie moggen doar welains in en den gingen we poppekaaste speulen of teneel speulen→

E-mail bie wat nijs?