Boer en zien schat

(Noar n foabel van Aesopus)

Boer was old en doagen zat. Dou hai t ter ien haars sikkom tou doan haar, raip e zien zeuns bie hom en vertelde heur dat hai zien goldschat op t laand begroaven haar, mor hai zee der nait bie woar. Dou zeuns hom der noar vrougen, zee ol boer bloots: ‘Mouten groaven, mouten groaven.’ Dou was ol der nait meer.
Noa begraffenis gingen zeuns noar t laand tou en begonnen te groaven. Zai vonden niks. Dou aal laand omgroaven was, hebben zai der mor koren ien zaaid en doar kwam dikke oogst van. Noa oogsttied begonnen jonge boeren vannijs te groaven mor ook nou vonden zai gold nait. Der wer weer zaaien doan en ook dismoal kregen zai dikke oogst. Zai verdainden nog meer sìnten as t joar der veur. Eerst dou kwamen zai der achter dat heur ol heer heur op zien staarfbèr n haile wieze les mitgeven haar.

As ie goud aarbaiden, komt bestopte schat vanzulf veur n dag.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?