Ezel op jacht mit laiw

(noar n foabel van Aesopus)

Slaauwe laiw dij op jacht wol, bedocht wat om hom t joagen makkelker te moaken en vroug slichte ezel hom mit te helpen. Dij vuilde hom hail wat dat laiw zien hulp vroug en wol hom groag biestoan. Ezel mos hom verkroepen ien strevèllen aan raand van t bos. Zo gaauw daaier doar laiw achterheer zat bos ien runnen wollen, mos ezel allergodsbenaauwdst begunnen te gieren en gilpen. Vluchtende daaier zollen din vrezelk schrikken, heur omkeren en laiw lebendeg ien de muit vlaigen. t Belukte en vraide laiw mouk ter n dikke moordpartij van. Hail wat daaier werden zo deur laiw van kaant moakt. Dou ezel, dij homzulf slim moudeg von, loater bie laiw kwam, schepte hai der over op dat hai zo dapper west haar. Stomme daaier docht dat laiw hom bedanken zol veur zien helpen. Mor laiw zee bloots: ‘Doe hes zo goud gierd en gilpt, dat k zulf ook sikkom votrund was as k nait waiten haar hou zo’n laf en mizzelk daaier doe aiglieks bis.’

n Lafoard dij opschept over zien moud doar n held bie is, is slicht.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?