Ain mit verdaipens

t Is nait aal te roem ien hoeze Tillemoa! Wubbe lopt d’haile mörgen aalgedureg tegen Jannoa te naren, omreden dat ze n weekend mit Klaas en Grietje noar Center Parcs goan. Klaas, woar Wubbe aal nait te best mit opschaiten kin. ‘Jannoa? Jannoa!’ bèlkt Wubbe op overloop noar beneden tou.
‘Mien laive tiedpot … wat bistoe vandoag ja aldernoaste maal ien hoed. Wat is der nou weer loos?’ sneert Jannoa onder aan trap weerom.
‘Mien swemboksem is krompen!’
‘Dat komt mie vrumd veur. t Is ja nog n nije! k Heb gustern t prieskoartje deròf hoald. ‘Joa en? Dat ding hemmen wie ja veureg joar al kocht. Dou zat e mie glad schier om t gat, mor nou … nou krieg ik mien kienderbieslag ien kniep!’
‘Kont is die ientied dikker worden, wat ik die zeg!’ en al laggend zegt ze hom dat e zien olle mor aantrekken mout.
‘Dat docht ik dus nait! Klaas het ja net zukkent en din zeker doe en Grietje ons baaident aal mor oetlaggen en roupen dat wie n schier ANWB-stelletje binnen! Ik spring wel even op fietske en vlaig nog wel even noar t centrum en hoal mie n nije op.’

n Dik uur loater is Wubbe in t winkelcentrum en gaait e n sportzoak binnen. As hai noar bovenverdaipen goan wil, zigt e ien ainen ien houk van winkel zien olle schoulkammeroad Bart Veenstroa mit zien jong scharreltje bie de vraauwluschounen strunen. Wubbe doekt oetzied achter n rek vol badpakken, omreden dat e gain verlet het om mit Bart te proaten. Vrouger mog Wubbe hom wel lieden, dat noadat Bart mit dat jonge blonde eelsk petret der vandeur was en zien Anneke achterlait mit ale kommer en kwel, haar Wubbe gain nijs meer aan hom.
Wubbe dut net of e wat tussen de swemklaaier zit te snuustern en pebaaiert t gesprek van Bart en zien blonde vlam òf te luustern. Hai is stomverboasd as e vernemt dat heur reloatsie zien beste tied had het. Ze doun niks aans as kifken omreden dat t wicht van ales kopen wil. Bart dut niks aans din zemeln over zien bankreken en Wubbe bedenkt hom dat Bart zien banksaldo vast en zeker ook zien beste tied had het. ‘Wat dus ook mit zo’n jong wicht! Zukse vraauwlu binnen veuls te duur ien olderholdt.’ mommelt Wubbe wat ien homzulf terwiel dat e op knijen achter t rekje vol swemgoud noar heur zit te gluren. As der in ainen n verkoper achter Wubbe staait en hom vragt of t altmoal n beetje lukken wil, schrikt Wubbe zich wezenloos en gript gaauw wat swemgoud tou rek oet en vragt hom woar t pashokje is.
‘Wubbe Tillemoa? Bistoe dat, jong? Kirrel, da’s laank leden. Aal goud?’ roupt Bart dij mit blied gezicht op Wubbe òflopen komt.
Wubbe dut net of e verboasd is om Bart te zain en zegt mit n hugelachtege kop: ‘Bart Veenstroa! Doe hier ook?’
‘Is Jannoa der ook?’ vragt Bart wat verwonderd as e zigt dat Wubbe wat swemgoud ien zien handen vast het.
Wubbe vuilt hom net n klaain kiend dij stiekem bie zuutjepot zat te slikken en deur moeke snapt is en het van schoamte n rooie kop kregen. Woorden kommen hom zowat achtersteveuren tou mond oet as e zegt dat e mit vekaanzie gaait. ‘Joa, mien swemgoud zat mie wat te roem … k Was wat òfvalen! Nou kon ik mien olle wel aandoun, mor mien vrund het net zukkent. Ik docht: loat mie mor es roeg doun en ik koop mie n nije. t Oog wil tenslötte ook wat, hè?’
Bart kiekt hom verboasd aan en Wubbe doekt mor rap ien t pashokje achter hom. In n mum van tied het e zien goud oet en as n blind peerd griept e zien nije swemboksem van t kapstokje òf en schait der al poestend en stìnend mit zien linkerbain in. As verkoper t nait haildaal vertraauwt, lopt dij noar Wubbe tou en vragt hom of t wel altmoal lukken wil. Mor Wubbe zegt niks en der komt allinneg wat geprommel van achter t gerdien. As Wubbe ien de goaten krigt dat hai gain swemboksem aan t pazen is, mor n badpak veur vraauwlu, verlust e zien evenwicht, draait n haalve slag, blieft achter t kapstokje hoaken en doekt op ain bain veurover t gerdien in. Hai smakt haalfnoakend tegen verkoper aan en belandt bovenop hom as ze soam op grond deel valen. ‘Neem mie nait kwoalek!’ zegt Wubbe mit n dikke rooie kop tegen verkoper en wait nait woar of e kieken mout.
Op n verwiefde toon zegt de verkoper: ‘Och, dat geft toch haildaal niks! Gebeurd ook nait ale doagen hur, dat n schiere kirrel bovenop mie ligt!
Wubbe schait ien t ìnne en kiekt schoamachteg om hom tou, hopende dat Bart al votgoan was. Hai is oplucht dat e hom nait zigt, gaait t pashokje mor weer in en kledt hom rap om en besluut dat e zien olle swemboksem mor mitnemt noar Center Parcs.

As e n zetje loater tou pashokje oetkomt, staait Bart ien ainen veur hom en kikt hom mit n òfkeurende blik stief ien ogen aan.

En dat is?’ Kirrel, wat hestoe n bred veur de kop! Doe … doe hes n groot woord over mie, over hou ik destieds veur mien aigen geluk kozen heb, mor doe bis ja gain hoar beder!’
`Kirrel, woar hes t over?’
En zo mor in ainen begunt Bart te laggen en geft hai Wubbe n scholderkopke en zegt: ‘Volg dien haart, jong! t Leven is te kört en boetendes is t tegenswoordeg ja hail gewoon. t Gaait die goud en ik wìns die hail veul plezaaier mit dien vrund tiedens joen verkaanzie. Gaais mit hom noar Ibiza? Dat schient n paradijs veur kirrels as joe baaident te wezen.’
Veur dat Wubbe wat zeggen kin, is Bart as n makke schoap der vandeur, wanneer zien blonde eelskerd hom ropt en kikt Wubbe hom verbiesterd noa.
`Die dan maar doen?’ vragt verkoper en geft Wubbe n knipoog.
Wubbe wait votdoadelk wat of Bart docht het en geft t badpak mor gaauw aan verkoper en moakt dat e tou winkel oetkomt. Zo krieg je proatjes in de wereld, denkt e bie homzulf en gaait mor gaauw op zuik noar Bart om t ain en aander recht te zetten.

As e Jannoa t haile oaventuur verteld het, is ze slap van t laggen en zegt: ‘Kiek, doar haar je t al. Doe dochs aaltied dat hai zien vraauw ien de steek loaten haar veur n blond jong wicht, mor wastoe dus nait wis, is dat zien vraauw al n zetje n aandere kirrel haar. Elk verhoal het twij kaanten … Mien ol tan Siepke zee aaltied: “Oordeel niet als een blinde over kleuren!” En zo is t mor net, Wubbe Tillemoa! Mien taande mog din n ol proelsnoet west hemmen en t benul wer der bie heur op t lesten ook nait beder op, mor ze was bietieden n stuk wiezer as dastoe bis!’ Ze geft hom n smok op zien waang en gaait al laggend noar boven tou om zien olle swemboksem ien kovver te stoppen.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: 1971 Wij
Woont in: n Daam
Schrift al: sunds 2015 in t Grunnegs

Ik schrief teneelstukken. Kluchten/bliedspullen, mor ook drama. Schrieven ien t grunnegs dou k nou n leutje drij joar, proaten al mien haile leven. As n kwoajong oet Wij en nou woonachteg ien Daam, hoal ik de bröd wel es deurnkander, mor wie begriepen n kander ja wel!

E-mail bie wat nijs?