Wolf en Kroanvogel

(noar n foabel van Aesopus)

Ais was bie Wolf n bonkje ien haalsgat stoeken bleven. t Was bonkje van n laam en zat ter al twij week ien. Zo kon Wolf nait wieder, hai kwam zien hool oet en vruig aander daaier hom te helpen, mor gainent duurde of wol vraide Wolf helpen. Dou kwam hai bie kroanvogel aan wotterkaant en dij vogel kon Wolf nog nait. Kroan wol Wolf wel helpen, zee dat Wolf bek mor wied open doun zol. Wel mos Wolf hom eerst touzeggen dat e bek nait dicht doun mog, as Kroan zien kop en snoavel ien Wolf zien ströt zakken lait. Dat zee Wolf votdoadelk tou, vanzulf. Kroan mit snoavel en kop ien haalsgat van zaike Wolf, kreeg al gaauw vat op bonk en trok dij Wolf te haals oet. Dou dat lukt was, zee Kroanvogel dat Wolf hom der wel wat veur geven mog, vanzulf, omreden hai haar Wolf t leven red. Wolf zee dou, dat t dwoas was van vogel om hom wat te vroagen, omreden Wolf haar Kroan zien kop mit snoavel en aal ja makkelk zat kepot knaauwen kind, dou dij bie hom ien haalsgat zat.

Van ain dij kwoadoareg van oard is, mout ie gain daankboarhaid verwachten!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?