Vlaigende schildpad

Schildpad van Leerms, dij hom lekker lui ien zun lag te koestern op vlint, bekloug hom tegen zeevogels oet Spiek over zien verdrait dat gainain hom vlaigen leren wol. Hai wol ja zo stommegeern groag vlaigen kinnen. Vriekel* oet Kraiwerd heurde klacht van schildpad ook aan en vroug wat zai as belonen kriegen zol as zai hom mit omhoog lucht ien nemen zol en schildpad zo deur lucht voaren te loaten.


‘k Zol joe ales geven dat k haar,’ raip bliede schildpad.
‘Din zel t wezen,’ zee vriekel, greep schildpad ien heur klaauwen en vloog lucht ien. t Ging hail hoog, aals mor hoger, sikkom tot wolken aan tou. Schildpad haar t doarboven ien lucht slim noar t zin tot … roofvogel schildpad zomor lös lait. Doar soesde aarme baistje omdeel. Haarder en haarder vloog e omdeel noar grond tou en kwam aan t ìnd van vlaigerij mit zo’n smak op grond deel dat zien schild ien stukken brak. Stoef veur dat hai deel störtte, raip e nog: ’Dit is mien verdainde loon, want wat zol k nou mit vleugels en wolken aan mouten? k Kon ja naauw op mien pootjes veuroet kommen op grond en wat zol k din vlaigen mouten?

Ain kin nait ales hebben en ie mouten nait ales willen. Kinnen as schoumoaker beter bie joen laist blieven!

*Vriekel = roofvogel

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?