Vos en Peerd

(foabel noar n sprookje van Grimm)


Peerd van boer wer old en kon waark nait goud meer doun. Boer wol hom bloots laanger holden as e zain lait hou staark of hai nog was. ‘Hoal mie mor n laiw din kin k zain dastoe nog staark zat bis … en nou vot mien staal oet!’
Peerd laip bos ien. t Was hom baang te muide. Ien bos kwam peerd n vos tegen en dij vroug peerd woarom of hai kop hangen lait. Peerd zee: ’Grienderghaid en traauw goan nait haand ien haand. Mien boas is vergeten dat k hom joarenlaank mien beste krachten geven heb en nou k sikkom niks meer kin, jagt hai mie vot. k Mag allinneg blieven as k hom nog n laiw thoesbrengen kin en hai wait wel dat k dat nait meer kin’.
‘Dat is ja wat’, zee vos, ’mor doar wait ik wel road tou. Goa mor ais laankoet op grond liggen en dou mor net ofstoe dood bis.’ Peerd dee dat en vos ging noar laiw tou. Hai zee tegen laiw: ’Doar ien bos ligt n dood peerd, n lekkere kloef veur die.’
Laiw ging votdoadelk mit. Dou zai bie peerd kwamen zee vos: ’Dit is ainks gain goud stee om peerd op te vreten. Waist wat, k zel hom mit steert aan die vaast bienden en din trekstoe hom zo noar dien hool.
Din kinstoe hom doar lekker oppeuzeln.’ Dat ging deur. Mor wat dee dij slimme vos? Hai bon mit steert van peerd laiw zien poten aan nkander. Dou klopte hai peerd op scholder en zee: ’Goa mor stoan en trek mor stief aan. Laiw zit goud vaast en doe kins hom zo noar dien boer tou slepen.’ Zo gebeurde t, hou of laiw ook brulde om lös te kommen.
Dou boer heur aankommen zaag, bekroop hom haart en hai zee: ’Nou magstoe bie mie blieven en zels t goud hebben op dien olle dag.’ Peerd kreeg van dij dag òf aan goud vouer tot zien dood aan tou.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?