Vos en Bok

(noar n foabel van Aesopus)

Vos viel n moal ien n daipe put en kon der van zien levensdoagen nait zunder hulp weer oetkommen. Bok, dij slim dörst haar, kwam ook bie put en vroug vos of wotter lekker was. Vos, dij zien kaans zaag deroet te kommen, raip dat wotter slim lekker was en dat bok ter mor gaauw ienkommen mos. Bok, dij bloots aan zien dörst docht, sprong ook ien put. Dou vertelde vos dat zai der nait weer oetkommen konden mor dat, as zai soamenwaarken deden, t aal lukken zol. ’Astoe recht bie muur van put op stoan gaais, kin ik op dien kop mit hoorns stoan goan en der oetklimmen. Zo gaauw as k ter oetkropen bin zel k die helpen der ook weer oet te kommen. Bok ging recht bie muur op stoan en vos kroop te put oet. Mit ging e der vandeur. Bok raip hom noa woarom vos hom nait hulp. Vos zee: ’Wat bistoe toch n stom daaier! Astoe geliekeveul verstaand ien kop haars as hoaren ien dien board, wastoe ja nooit ien put sprongen zunder eerst te kieken hou ofstoe der weer oet kommen kons. Ain mout nooit wat gevoarleks doun as ie nait eerst keken hebben hou of ie aan gevoar ontkommen kinnen.’

Eerst goud noadenken eer ie aargenswoar mit begunnen!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?