Over boer en roeziemoakende zeunen

(noar n foabel van Aesopus)

n Boer even boeten dörp haar drij zeunen. Dij zeunen mouken aalgedureg roezie. Veuls te voak was der kifkederij en wazzen zai t nait mit nkander ains. t Lukte heur ol heer mit redenaaiern mor nait om n ìnd te moaken aan drokte en dat ging op n duur geld kosten, omreden t waark kwam nait kloar zo.
Dou vroug voader aan Gezienus n moal hou of hai der toch mit aan mos. Gezienus kraabde zuk n moal achter oren en zee dat hai wel ais mit jongs proaten wol.
Dou jongs op n oavend proaten kwamen, haar Gezienus n praktische les veur heur. Hai gaf elk van jongs drij stukken op nkander spiekerde panlat en vroug heur dij middendeur te breken. Dat kon gainent van jongs kloar kriegen. Jongs begrepen der niks van wat of Gezienus wol. Dou gaf Gezienus heur aal drij ain stuk panlat en zee dat zai nou pebaaiern mozzen dij middendeur te breken. Dat was makkelk, omreden jongkerels wazzen staark zat. Ain stuk panlat brak votdoadelk.


Dou zee Gezienus tegen heur dat as zai t mit nkander ains wazzen en nkander helpen zollen, zai gelieke staark wazzen as drij panlatten op nkander en dat as zai t nait mit nkander ains wazzen, zai den net zo makkelk breken zollen as lözze stukken panlat.
Votdoadelk noa Gezienus zien wieze les was t oet mit hikhakkerij.

Aindracht moakt macht!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?