Bootsman, Siet

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

Allerleste vroag

t Joar van Darwin is opend mit n debat op Faculteit Godgeleerdhaid en Godsdainstwaitenschoppen ien stad, 150 joar noadat hai zien gedachten over evolutie opschreven het en 100 joar noadat hai oet tied kommen is. Zulf zee hai van t idee dat soorten oet nkanner ontstoan, dat→

Cyclus

Laange zummer kropt onwilleg noar september.
Haarst komt. Hou aans vaalt nou dat licht
De kleur van raait ien t midden van november.
Woorden vienden vanzulf heur vörm ien n gedicht.


En straks wordt t koller, t is ja hoast december.
Midwinterfeest mit waarmte komt ien zicht.→

Dien handen

Wie binnen aal hail laang bie mekoar.
Dat ging nait altied even goud
Toch bleefs bie mie van joar tot joar,
Begonnen wie weer mit vrizze moud.


Refr:
Dien handen over mien gezicht,
dien stem as zegs: mien wicht,
ik hol van die.
Bis kold, ik moak die waarm.
Leg haand mor op mien aarm.

Dobbern

aaind swimt ien kreus
hai slobbert wat
het nait veul keus
en dobbert wat


ik swim deur t leven
en dobber wat
heb nait veul keus
ik slobber wat

januari 2008

Dokter Zjivago (fragment)

Joeri was muid weerom komen van t station. t Was zien vrije dag. Ain keer ien tien doagen haar hai doar recht op. Mainstied hoalde hai sloap van dij negen doagen ien. Hai hong wat of lag laangoet op divan. Ien koamer dernoast heurde hij Lara mit Sima proaten dij op veziede komen→

Haarstdag

Zol dit leste dag wezen mit mooi noazummerweer? Op fiets vot liekt mie nait verkeerd tou. Beste zudewiend aan wolken te zain. Din goa k van stad oet noar Onnen, kieken hou ver of ik kom en veur wiend aan weerom. n Poar stroaten van hoes òf zai k n jongkerel lopen, zo donker as je →

Herinnering komt of ik aal of nait wil…

Voak zai ik beelden oet mien kienertied.
Sums loat k ze goan, sums stop ik ze bezied.
n Boerderij, n appelhof, ol gracht.
Moeke dij mit ons zingt en speult en lacht.
Pa dij elk plekje kin op t laand, op aarf, ien sloot.
Zai binnen nou aal weer hail wat joaren dood.
Dat babyhokje →

Kneusde proemen

Wat is het toch mooi weer vandaag En lekker in de lucht.
Zo sprak een man al tot zijn vrouw.
Wij gaan de stad ontvlucht.

Dat zong mien pa altied. t Is nou ook zunschienend weer. Wel felle buien. Schane om thoes te zitten. t Hoes is aan kaant. Schone loakens op ber. Was hangt onder→

Lof

Noa t wegvalen van leste van generoatsie boven onzent wordt n aantal femiliebouken herverdaild. Mooi winterkerwaai om dat aan t èn van mirreg oet te zuiken. Swoare tas sleep k mit noar baank. n Steveg boukwaark komt mie ien handen: ”De Bijbelse Geschiedenissen, in vertelling→

Lös zaand

AAAA Dit abecedarium is mit n a.
Dat is eerste letter van t alfabet, ja.
BBBB Dat is bragel op t laand en bie diek.
Ien t leste geval zeg je ook wel van sliek.
CCCC was Baarg van Calvarie, kroug Rooie Schoul.
Noam is nou verdwenen. Dat is wat ik bedoul.
DDDD Dat binnen tulpen, de Duukjes→

Nijmoodse balloade

Refrein: Zo mor n jong, gewoon n wicht. Hai kreeg n oproup, dee zien plicht.
Mit heur ien t bloud was hai nait baang.
aal duurde t wachten oareg laang.
Ook zai het altied op hom wacht.
Zien laive braiven gaven heur kracht.

1. Zai heurde dat hai oetzonden wer
en kroop wanhopeg even→

Niks gebeurd en toch….

Drij dingen stoan vandoag op t
programmoa: aaier hoalen op boerderij,
bie taande laangs ien t verpleeghoes en
din noar kroug bie diek om n rondje te
geven omdat mien eerste column ever
ploatst wordt. Eerst noar pa zien zuster dij
heur leste joaren ien t olle dörp slit,
heurent→

Raais

Twij raiten boodjes laiten wie drieven.
Ain was van die en ain van mie.
Wel zel heur raais nog ais beschrieven.
Vienen zai heur hoaven net as wie?


Twij boodjes hemmen wie drieven loaten
Eerst lagen ze stil en doar ging t hin.
k Hoop dat ze altied voaren blieven
en vaaileg raaizen,→

Strand

n Kerel oet Westernij-laand
wol n dag met zien wichtje noar t strand.
Zai mouken raais mit boot,
lagen ien zun, haildaal bloot
en binnen dou vrezelk verbraand

Theekouken

Stilleghaid gaalmt mie ien muit, as k thoeskom. Ik kiek of er post en e-mail is. Din stap ik ien auto. Zo rie k noar dörp tou, woar k eerder taande ophoald heb. Heur leste rit wol k bie wezen. Achter raauwauto aan ging t noar stad tou. Groep belangstellenden is nait groot meer as→

Van dou en nou

Laang leden dat k over Òfsluutdiek ree. t Miggelt aalgedureg. Roetewizzers hemmen nog nait stilstoan. Grode plazzen op loopbrug bie t Monument. Baaide kanten van diek verdwienen ien tip van mistege regen. Bie Den Oever goa k van grode weg òf. Vat mit gedachten gulpt over.→

Verhoezen

De vraauw van ol smid ien Suksmoezen
Wol hail geern een keer nog verhoezen.
Ze haar t doar hailemoal had,
wol wat dichter bie Stad.
Mor hai zee: doe mos nait zo zoezen.

E-mail bie wat nijs?