Lös zaand

AAAA Dit abecedarium is mit n a.
Dat is eerste letter van t alfabet, ja.
BBBB Dat is bragel op t laand en bie diek.
Ien t leste geval zeg je ook wel van sliek.
CCCC was Baarg van Calvarie, kroug Rooie Schoul.
Noam is nou verdwenen. Dat is wat ik bedoul.
DDDD Dat binnen tulpen, de Duukjes van Tol.
n Vrougbluiend soort. Toen ston der mit vol.
EEEE Emmerrik, dij ston vlak bie ol put.
Regenbak mit ain kikker was dichter bie hut.
FFFF is fiengeef. Wordt wel zegd van n peerd.
Dus zonder gebreken van oren tot steert.
GGGG Is gramniedeg. Ja, din bin je kwoad
en wait je mit zukke gevuilens gain road.
HHHH Harregat. Huifs bedouling nait zuiken.
Mor t helpt en t is net nog gain vluiken.
IIII Dat is iezegrim. Dij is giereg of meer.
Loat rollen dat geld. Din krigt elk t wel weer.
JJJJ Dat is jeuzeln. Dou dat nait te voak
ook aal gaait t sums om n vervelende zoak.
KKKK Hier komt n schimpnoam want zeg je keronje,
din krieg je mit vraauwlu vervast dikke bonje.
LLLL t Löt vaalt aaltied op Jonas. Dat is:
bie summege mensen gaait t aalgedureg mis.
MMMM Wat staait midden ien hemel en het mor drij poten?
k Wis t antwoord nait en dat het mie verdroten.
NNNN Dat is nittjen en din ploag je mekoar.
Was sich liebt, ja, das neckt sich. Is dat woar?
OOOO Vrouger zee men: hai is old en wat stief
en nog aaltied von dij vrijgezel hom gain wief.
PPPP Reloatie bekoult. Dikste proemen binnen schud.
Ain vuilt zich goud en aner zit ien put.
QQQQ is qui vive. Wees op alles bedacht.
Blief wel lachen aans krigt angst joe ien macht.
RRRR Ruierom. Riebeltocht. Riddersloagen.
Kin je t woord? Aans even zuiken of vroagen.
SSSS Stiekelspoorns. O, ik kin dat zo missen.
n Wirm aan n taauw aan n stok. Dát was vissen.
TTTT is tekssedeltje. Dat mos köster kriegen
om psaalms en gezangen op kerklaai te schrieven.
UUUU is n unster. Doar kon je mit wegen.
Zo’n fetuut kom je hoast nooit meer tegen.
VVVV Dat is vouer. Vaalt dij om veur schuurdeur,
gain eten ien mond. t Glidt van vörk òf der veur.
WWWW Krieg je Wenzemer zulver, din is t van n fee,
mor gain goie. t Betaikent gewoon dus doublé.
XXXX Denk aan Xeres mit wien en mit sherry.
Drink nait teveul want din komt er mor herrie.
IJIJIJIJ Dat IJ is de noam van n ol wodderloop.
t Verhoal gaait dat n ainspaanjer hom doar verzoop.
ZZZZ is n zoodje. t Is schane mor woar.
Dit haile gedicht hangt as lös zaand aan mekoar.


Groningen, januari 2007.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?