Zo kin t ook

Veur mien verjoardag heb ik n keer wat bedocht wat nait zo gebrukelk is. Normoal vier je joen verjoardag mit aal dij je groag bie joe hebben. Voak is t wel gezelleg, mor dit keer wol ik wat aans. Mainsttied kwedeln we deur mekoar hìn, mor echt kontakt hebben we mainsttied nait. Ik haar bedocht om wat mit te nemen van minsen dij overleden binnen of van minsen woar je groag nog wat mit oplözzen willen. Joa, dat was schoppen tegen zere schenen. Mor veurdat we begonnen, stelde ik veur dat wie eerst soam mit n laid begonnen. ‘Joe maggen t zeggen, want ik bin joareg en joe zingen veur mie.’ Noatuurlek wui dit Laank zal ze leven. k Haar der ook bie zegd dat ales meugelk was. Aigenliek: n grode schoonmoak. Ik vertelde dat we vanoet ons aigen denken d’aander voak nait begriepen kinnen. Woarom d’aander dut wat e dut: zo zien best dut om nait op te valen, dus loaten we ales mor liggen, proaten der nait meer over en loaten sums minsen in steek en … huil voak onszulf. Mien bedoulen was om dat op te roemen en kieken hou we me-1 koar doarbie helpen kinnen en mekoar beter begriepen.
‘t Wordt tied,’ zee ik, ‘dat dat aalmoal veraandert. Nait allinneg in familie en vrunden, mor aigenliek veur ale minsen om ons tou. Aaltied mor dij roezie, aaltied mor mekoar oetschelden, dood moaken. Loaten wie der ais soam noar kieken wat we der aan doun kinnnen. Dat is mien dinken.’
Woarom dat minsen dingen doun, waiten wie nait. Soms waiten we gainains woarom we zulf bepoalde dingen doun, dus overleg was n goud idee, docht ik. Mor zo as k al zee, ik schopte tegen zere schenen. Ik begreep dat, mor zee ook dat t tied wui dat we der mit nkander over begonnen. ‘Ik bin joareg, dus ik mag zeggen wat ik groag wil.’
Doarom binnen we bie nkander kommen. We hebben mekoar om de beurt verteld hou t der bie onszulf oetzugt. Doardeur konnen we mekoar dou veul beter begriepen, woardeur wie n menaaier vonnen hebben om n ende te moaken aan aal dij roezie en noatuurlek ook òfsproaken te moaken hou wie der in toukomst mit omgoan zollen. ‘Ie maggen mie aaltied vroagen om der bie te wezen zodat we t soam doun. Zo kinnen we hail wat vervelende dingen oplözzen. Aal dij roezie aaltied, dat mout veraandern.’ Der is gain mins geliek dus, wie hebben ons aan mekoar zain loaten. t Was nait makkelk, mor de femilie is doardeur wel dichter bie nkander kommen. Boetendes hebben wie òfsproken, as der weer ais wat gebeurt, dat we der op dizze menaaier mit aan gang goan. Goud noar mekoar luustern, alles zeggen wat je in de wege zit en din soam weer wieder goan. Aan t ende heb k ze aalmoal huil daip bedaankt en heb ik n laidje veurlezen.

Der is ter ain joareg


As der ain joareg is
Is der n reden veur feest
Pabbe, moeke, bruier of zuster
Zwoager, oompie of taande
t Moakt nait uut


t Is nait allinneg feest
t Gaait nait allinneg om kedo’s
t Gaait nait om geld
t Gaait om de femiliebaand


t Gaait ook om femilie dij der nait meer is
Wie kinnen din genieten van mekoar
Gedenken dij we laif hebben
En kinnen soam ain wezen


Bie vreugde en verdrait is t schier
Om op dij menaaier, soam te wezen
Soam te gedenken

En joa lu, zo is t apmoal beurd. De familie von t prachteg en ik? Ik was der slim bliede mit dat ik t zo aanpakt heb … dus ik wui hartstikke bliede wakker.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Hogezaand, 25 meert 1934
Schrift veur: Dideldom en Kreuze

“k Bin as Hillechien (Hillie) Tuizenga geboren op t
Hogezaand in n aarbaidersgezin. As baby was k al
zaik deur n medische misser en k zol dat wellicht
nait overleven. Da’s wel gebeurd, mor doardeur
was mien haile leven nait gezond. Mor k haar ze n
staarke wil en deurzetten kon k ook. De legere
schoul is deur mien zaik wezen nait zo schier
west. k Begon al vroug mit schrieven. in mien vol-
wassener joaren was Toon Hermans mien grode
veurbeeld en stimulans. Mit mien schrieverij dee k
wieder nait veul, tot ik in de joaren ’90 begon mit t
oetgeven in aigen beheer. Doarmit heb k onder-
tussen dattien bouken oetgeven, woarvan de zeu-
vende in t Grunnegs was: ‘De Toal van Mien Moe-
ke’. In 2011 is doarvan de 3e druk verschenen. In
de Grunneger Schriefwedstried heb k n poar keer
n pries wonnen. Ook op mien 82e goa k nog aal
deur mit schrieven. Ik traauwde in de viefteger
joaren en kreeg twij kiender. Mien pseudoniem Jil
Wildenga is n soamentrekken van mien traauwno-
am Wildeveld en mien wichternoam Tuizenga. k
Schrief over de dingen van t leven, dat veul te ver-
tellen het.”

Bouken:
9 bouken in de rieg ‘Levensfase’ (aigen be-
heer):
Mijn eerste pannekoeken
De Levenswip
Momenten
Geloof, Hoop en Liefde
Relaties 1 en 2
De Toal van Mien Moeke (2e druk en herdruk,
2011)
Sprookjes?!
Ode aan Toon
Golven der Levenszee
Het leven is een wonder
Zoektocht naar Samen
Geloven in gedachten en gedichten

Priezen:
1e pries Grunneger schriefwedstried 2002

E-mail bie wat nijs?