Waarmte

Geklapper in lucht, ik kiek noar boven en zai helikopter rondjes draaien boven t hoes. Wat zol dij nou te bekieken hebben, denk ik bie mie zulf en goa wieder mit mien waark.
Moeke wol n viever in toene en dij gloepende Grunneger klaai zit mie slim tegen te waarken. Der huift gain vis in dus dat scheelt mie weer n dikke meter extra in daipte te groaven. Moar ondanks dat mout e toch n beheurlieke daipte hebben. De kleur verschut van lichtgries noar griesblaauw en klaai wordt aal weerbarsteger. Echte Grunneger knik is t. Ik krieg t hoast nait van schup òf en bakemmer wotter noast mie roakt stoadegaan leeg, zo voak deup ik schup der in. En zun gloept mie ook nog op kop, doar is ook nait veul verkoulen in te vinden. Mien cappie ligt mie nat op kop, hazzens koken mie hoast, zo waarm.
Wat n idee, inains mos der n viever in toene. En woarom? Grè, vraauw heur vriendin, haar ook aine en dat leek ja slim schier mit aal dij wotterplanten en gele lizzen. Volgens vraauw konve den bie zummerdag aan viever zitten en der lekker van genaiten. Glaske thee der bie en kloar. Nou, op dit moment zol k gain thee moar n vat bier willen. Damp slagt mie van rug òf. t Geklapper wordt aal haarder. Ik kiek nogmoals omhoog en zai dat helikopter aal leger vlugt.

Zo te zain is t aine van plietsie. Zollen ze aine achternoa zitten? Ik zai t aal veur mie: wilde achtervolgen mit roazende motoren en gillende sirenes, schaiterij, pief, paf, poef. Moar boeten helikopter heur ik niks biezunders, dus verbeelden gaait schienboar mit mie aan loop. Ding komt aal wieder omdeel en t liekt wel of e landt bie boer Lammers in t gruinlaand. Da’s mie eefkes te ver vot, moar k bin wel nijsgiereg. Ik leg mie der bie deel dat ik wieder mout mit viever en krom de rug nogmoals. Noeste aarbaid wordt vast beloond mit ain lekker koel pilsje straks, bedenk ik mie. Ik kin hom al hoast pruiven dij lekkere blonde. t Wordt inains stil. Ik heur helikopter nait meer. Ik groaf stoef deur, want dat gat zel der in vandoag.
Inains heur ik vraauw aankommen mit gevolg. Ik heur heur drok koakeln en ze is beheurliek van slag. Ik kiek op en zai twij plietsies achter heur aan lopen mit eernsachtege gezichten. Vraauw is hailendaal hoteldebotel en wait nait meer wat ze doun mout. ‘Wat scheelt der aan?’ vroag ik.
Ain van plietsies nemt woord: ‘Goidag meneer, wie bint op petroelie noar wietplantoages en dat douvve middels zuiken noar waarmtebronnen mit n hittecamera. En nou wil t geval dat wie hier over vlaigen en n oetschaiter van n waarmtebron vinden. Dus wie wollen wel geern eefkes rond joen haim en hoes kieken.’
Ik bin, net as vraauw, volledeg verbouwereerd. n Wietplantoage bie mie thoes! Ons grond is zeuven rou en doar kin toch gain plantoage op? ‘Wait je zeker dat je bie mie wezen mouten?’ vroag ik nog. Dat waiten ze hail zeker en of ik moar nait langer tegenstribbeln wil. Ik krieg n kop as n bolle en wor glad glìn in kop. Wat n geduvel, moar alla. ‘Goa joen gang,’ zeg k en kiek beteuterd in t rond.
Aander plietsieman staait der bie mit n grijns op de kop van hier tot gunder. Vraauw staait in tied ook te laggen. Dij is inmiddels bieproat deur aander agent. Bliekt dat overbuurman, dij ook bie plietsie waarkt en ook in helikopter zit, mie stoan zain haar te buvveln en op t idee kommen was van hittecamera en wietplantoage. Dus dij komt krom van de lach om hörn. Ik vuil mie beheurliek te kiek zet moar ben tegeliek oplucht dat t zo òflopt.
Achteròf is t n schiere grap en ik heb aal drij agenten nuigd om in oavend n welverdaind pilsje te kommen drinken. En viever? Ik wacht wel n koulere dag òf, k heb der eerst genogt van.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

E-mail bie wat nijs?