Vos zunder staart

(noar n foabel van Aesopus)


Olle vos zat ais mit staart ien klem dou hai aan hounder roven was bie boer. Bleef hom niks aans over as zien staart òfbieten, wol e ien leven blieven. Hai von t onderschaaid tussen homzulf en aander vozzen vanòf dou vrezelk en hai prakkezaaierde hou of hai staarten van ale vozzen vot kriegen kon. Hai zee tegen vozzen dat t hom nait recht dudelk was woarom v n vos n staart neudeg haar. Staarten werden ja aaltied smereg en mozzen mor aal schoonmoakt worden. Nee, hai kon der ja hail goud zunder. t Ducht hom doarom goud dat ale vozzen heur staarten mor òfsnieden mozzen. Ain vos, nog wat slaauwer as ol staartloze vos, zee dou dat dat wel zo wezen mog, mor dat hai dat eerst nog even zain wol en of ol vos hom nait even omdraaien kon om dat zain te loaten aan aandere vozzen. Ol vos draaide hom om en n doavernd hoonlaggen van vozzen was gevolg. Staartloze vos wol nog wat zeggen mor dat huifde nait meer. t Was elkenain dudelk woarom hai staartloze vozzen wol, mor gain vos lait zien staart ter òfsnieden.


Om goud ien t geleuf te kommen, mout ain mooi laigen kinnen.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?