Vergedelk

Is weer hail wat beurd vandoag
kop vol kovvie drinken ien zoal
dou noar brilleman
ook nog noar kapper west
mor as k heur vroag
wat zai zo al doan het dizze dag
kikt zai mie wat woazeg aan en
zegt, och nait zo veul hör
n dag krekt as aans
as k noavroag, viendt zai
dat t lasteg is dat ze zo veul verget,
dat zai zuk doar dikke zörgen over moakt,
mor t komt ja van dij vaal,
dou ien badkoamer ja, n zetje leden,
en k word der ja ook nait jonger op,
zegt zai zulf
mor wil ook nait kloagen
k vroag of ter nog gounent west hebben
t antwoord is krekt as guster,
nee hör, gain ain,
bie mie kom der gainent
en k vuil mie zo allain
zusters binnen goud heur, doar nait van
mor dij hebben t ja zo drok,
nooit even tied te proaten,
mor wieder heb k gain kloagen
zeg voak da’k hail tevreden bin
en t eten is ook goud hör,
k eet aaltied alles op
din kikt zai op klender
doar schrift zai alles op
kikt weer noar mie en zegt
der is guster, loof k, toch ain west
mor k wait nait meer wel of t was
en as k even loater vot goa
zegt zai, dag meneer,
wel wazzen ie ook weer?

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?