Tieger en herders

(noar n foabel van Aesopus)


Herders haren veul last van tieger dij midden ien nacht kwam en heur schoapen te groazen nam. Zai besloten om tieger te vangen en grouven n daipe vaalkoel. Nacht loater haren zai roofdaaier te pakken ien koel en smörns namen zai tieger op zien beurt goud te groazen. Zai gooiden dikke vlinten noar en op baist en haauwgden en prikten aarme daaier mit stokken. Dat ging haile dag zo deur, mor tieger was staark en nog laang nait dood. Herders zollen dag dernoa deurgoan tot tieger t ter tou doan haar. Mor der wazzen ook n stuk of wat herders dij haren meelie mit aarme roofdaaier en soavends gaven zai hom wat stoet en wat te drinken. Schane veur herders was aal dat tieger weer staark wer deur stoet en drinken en t duurde nait laang of hai kon te koel oetkommen. Dou begon hai sloapende herders ain noa aander te groazen te nemen. Dij hom stoet en drinken geven haren wazzen as lesten aan de beurt.
Dou t zo wied was zee tieger mit bloud om bek: ’Beste lu, ie hebben mie stoet geven en drinken. Doar bin k joe dankboar veur en k spoar joen levens.’ Dou ging tieger der vandeur.


Goud mout ie nooit mit kwoad vergelden!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?