Ter is gain pries veur laifde

n Boer het nog n poar puppiehondjes dij hai wel verkopen wil. Hai schildert n soortement advertensietekst op n widde ploat: NOG BLOOTS 4 PUPKES TE KOOP. Hai lopt mit dit bord en 2 stevege poalen noar wegkaant. Net as hai leste poal in grond mept het en doarnoa nog even t gehail mit dikke spiekers vastslagt, wordt ter van achtern zachies aan zien blaauwe overaal trokken. Oet schrik en aalteroatsie draait e zuk om. Doar kikt hai in d’ogen van n moager, schlemieleg jonkje. ‘Joa, mien jong, wat is ter?’ vragt e, nog aal n bietje vrevel.
‘Meneer,’ zegt t ventje doodschoonverlegen, ‘Ik wil wel groag ain van joen klaaine hondjes kopen.’ ‘Wel mien jong’, zegt boer, terwiel hai zuk ains beduusd onner zien vedde pedde kraabt; ‘Dizze hondjes binnen nogaal duur, mien jong hur. Zai hebben haile goie ollu en dij kin ik netuurlek nait zo mor votgeven hè? Dat begripst doe toch wel, mantje?’ t Kereltje is even foeks en let zien blond kopke wat hangen. Inains gript e broaderg in zien buutse en hoalt n handje vol klaaingeld veur n dag en let dit vol tröts aan boer zain. ‘Ik heb hier wel hoast n euro bie mekoar en … och meneer, is dat din wel genog om allain mor even noar de pupkes te kieken?’ ‘Dat kin netuurlek altied,’ zegt de grode, staarke kerel beknepen en floit op zien vingers. ‘Dolly, Do-lly!’ ropt e. Oet t hondenhok veur de ploats komt n moekehondje mit vaaier wolleboaltjes. t Ventje bukt zuk en strekt zien aarmkes oet noar de daaiertjes. Zien oogjes stroalen van bliedschop. In tied dat de hondjes al over t aarf en de loan noar hom tou runnen, zugt hai nog wat gescharrel in t hondenhok. En joa man, doar verschient ter nog n bolletje wol. Liekewel bedudend klaainer as dij andere aanstörmende boefkes. n Snittje keudelg glidt t bolleke op zien achterpootjes oet t hok en begunt hobbelnd aan laange weg achter zien bruiertjes en zuskes aan. Hai kin ze in de verste verten ja nait bieholden. t Jonkje staait te springen van genut en rit de boer aan zien klaaier. ‘Ik wil dij groag hebben! Ik wil dij ja hail groag hebben! Och, och wat is dat ja n laiverdje!’
De boer is ter ja glad verlegen mit, bukt zuk en aait t jonkje over zien roege bol. ‘Laive jong, ik wait wel zeker dastoe dat hondje nait hebben wilst. Hai zel ja noeit in stoat wezen om, as dij aandere windbulen, lekker te runnen en te revotten. Dit vanwegens zien septielhaid.
Ventje zegt aal niks, mor dut in ains n stap achteroet. Hai kikt boer even stief aan en begunt n groeterg broekspiepke op te krollen. Ondertied dat hai dat dut, zugt boer tot zien grode kèlleghaid dat ter aan weerszieden van t dunne baintje van t ventje n stoalen beugel vastmoakt zit aan n spezioal moakt schountje. Leujong kikt boer hoopvol aan en zegt; ‘Ik kin van miezulf ook ja nait zo goud runnen, speulen enzo, zo as aander kinder.’ Hai wist doarbie noar t rommelge daaiertje, dij nou ook pebaaiert bie hom omhoog te springen, net as dij aandern, mor dat gelokt nait aal te best. Hai wordt zulfs aan kaant zet en stief op grond drokt deur dij aandere bongels. t Kereltje gaait dapper wieder. ‘Hai het vervaast ain neudeg dij hom begript en dij hom gelokkeg moaken kin.’
De grode, staarke boer is totoal versloagen. Mit troanen in ogen bukt e zuk en nemt mit zien grode, grovve waarkhanden hail veurzichteg de klaaine, ongelokkege puppie op. Hai knovvelt t daaiertje even en geft hom aan t leutje jonkje. Dij kikt gelokzoaleg en vragt doadelk; ‘Houveul kost dizze nou?’
Boer krigt vannijs n kloet veur haals en zegt mit n beknepen stem: ‘Oh, laif jonkje, dizze kost veur die hailendaal niks. Ik wol hom zulf holden, mor doe krigst dizze van mie groates. Most mie wel verzeggen dat ast ter loater, om wat veur reden din ook, nait goud veur zörgen kinst, dast mie hom terogge bringst.’ t Aarme ventje begunt te liepen, knipt t hondje hoast dood en smokt hom aal stief, plat op t slovve smodderge bekje. Hai kikt mit betroande ogen boer nog moal aan en naait ter zunder nog n woord tussenoet mit t hondje stief klemd op zien aarms.
Boer schudt wat mit kop, monkelt nog wat van ‘Joa, ter is inderdoad gain pries veur laifde’ en lopt veur remouerge hondjes aan terogge noar ploats. Hai hoopt dat hai t goud doan het.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Woont in: Delfziel
Schrift al: joaren

Joa, op t heden is schildern weer n luk bietje in bie mie, mor der is n tied west dat ik as ain van d eersten van de Grunneger Schrievers nogal drok bezeg was mit schrieven verhoalen vertellen en dichten.
Toal en Taiken hebben toun hail wat van mie opnomen. Kunstgang Kaampe in Steem bin’k ook nog bie d oprichten west.
Zoas eerder zegt, k heb t nou drok mit schildern en tentoonstellens. Kiek mor even op mien Web-log, din krieg je n beeld van mien doun en loaten. Der stoan ook wat verhoaltjes op in t Grunnings. Dij toal mout der inblieven en smis tot groot verdrait van elk en ain proat ik (lel ik?) lekker deur. t Gait aal zo makkelk.

E-mail bie wat nijs?