Stekker deroet!

Daarde oflevern van Terry Rist, fantastische 007, gehaaim as n agent mor wezen kin. Standploats nog aaltied Noordhörn, al lopt e doar nait mit te koop, levert niks op ja. Terry vindt nogal wat hoaken en ogen op zien pad, mor t kontakt mit zien boas Ongkool, aargenswoar in n bunker, trekt hom der deur. Of hoalen ze hom der deur? Nou ja….

Terry Rist is nait veur ain gat te vangen. Hai kikt ook wel oet, moakt aaltied meer goaten om aandern in toeze te brengen. Van Ongkool oet de Sentroale het e n opdracht kregen, stait aan de binnenkaante van t pak Brinta dat e eerguster bie C1111 kocht het: “Goa noar t vrougere station in Zuud, goa nait laangs AF, krigst gain doezend euro’s. Noa aankomst stekker deroet hoalen, inpakken en wegwezen!”
Terry zugt hier gain gat in, nee, hier zellen ze hom nait te pakken kriegen. Hai schut noar boven (je kinnen nooit waiten), klaidt zok om, smeert n haalf fleske gel in zien hoar en trekt zien puntstevels aan, kregen van de moaker van ain van d’eerste Bondfilms. As je op n knopke drukken aan de binnenkaante, komt der n vliemschaarp meske oet de hak. Onwis of t nou nog zo is, bie hom in schure is t zo nat as wat. Op pad! Op zien opoefietse kart Terry brogge over en sjeest over de Gastbulten noar de Stationsstroate, hai haar sikkom n Mercedes 160D schept. Over de parkeerploatse ridt e zunder op te valen laangs t gebaauw, dut even zien baauwlaampe aan dij e op pakjedroager monteerd het. In n flits zugt e dat t kepotte roam moakt is, deuren vergrundeld bìnnen en veurzain van plakploatjes: “Verboden veur Inbrekers, wel dìn ook!” Hoal doar dìn mor ains de stekker oet! Hailemoal achteraan in de fietsenstallen zet Terry zien opoefietse zo hin dat e votdoadelk der vandeur kìn, mocht de nood aan de man kommen. (Hai zet m wel op slöt, dat mout ja, mor loat t sleudeltje veur de wizzeghaid in t dubbelesafetyslöt zitten, (handeg…) Rol van overjoarege punker mit gelkoeve is hom op t lief schreven! (Of en tou mout e even spieken, maauwhemd om-hoog, hai kin mor slecht ontholden) t Is aibels rusteg, gain traain te heuren om kwart veur drije, duuster as de nacht, allent aan overkaante zitten nog n stuk of wat kollegoapunkers mit mekoar te flikflooien, loat ze mor.
Terry hoalt zien minitrapke oet de buutse, dut der even wat spije op, t trapke wordt binnen 20 tellen n eerliekse trap dij e tegen de mure zet aan de zuudkaante. As n oape (nou ja, beetje overdreven, hai haar ja nooit meer as n vieve op gimmestiek) klimt e op
t dak, dut t loek open en kikt in t schaive gezicht van 013: Pait Donders (elkenain nuimt hom Pait Kìnstmienait) dij hom n pak-je toulangt.
“Kiek, hier zit de stekker in, k heb hom al inpakt, nou allent nog wegwezen! Mor denk derom: kinst mie nait!” Terry as n speer der vandeur, vlogt weerom, zien minitrapke mout mit, is n duur ding, aans begunt Ongkool weer over geld over de balk smieten en doar wil hai niks mit van doun hebben. As e bie de fietsenstallen oet zien doppen kikt, valen schellen hom van d’ogen. Drij van dij punkers rieden krekt vot op zién opoefietse, vaaierde lopt der achteraan te poesten.
Terry duurt nait te roupen en te reren, dìn moak je sloapende honden wakker, heb je de poppen aan t daansen en in t duuster is doar niks aan. Mit Pait zien pakje en koeve nog aal liekoet de locht in, lopt e achter
t kwartet raddraaiers aan. Ekkels knisteren onder zien vouten, n kestanje vlogt stoefbie zien kop laangs. Terry hoalt zien opoe-fietsofstandbedainen oet zien binnenbuuts, toetst code XL3 in en drokt op “Goan!” Baaide baanden lopen sissend leeg, bonkebonkebonk is t reseltoat en gevluik van de dwarsboomde jonken. Terry zugt nog krekt dat de fiets mit n swoai in de gracht sodemieterd wordt. Hai wacht even tot t spul vot is en rust weerom. Dìn drokt e op t knopke “terog!” en zugt hail langzoam mor hail wis de opoefietse oet t wotter noar de baarm schoeven, doar mout e eerst even oetlekken. Zulfs de baauwlaampe dut t nog. Terry esemmest noar Ongkool: “Stekker deroet, inpakt en wegwest. En nou?”
Ding piept.
Ongkool: “WOAR BLIFT DE KNAL?!”

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: 22-07-1945
Woont in: Noordhörn
Schrift al: vanof de Kweekschoul (“Entjes het der west”) incidenteel.

Letste joaren regelmoateg, veuraal noa de kursus “Grunnegers veur begunners”. Oaf en tou wat in “Krödde” en “Toal en Taiken”. Ook in streekbloaden.
Schoulen: OLS Midwolle, MULO Scheemde, Kweekschool Winschoot.
Waark: OBS Zuudhörn (1967-1972), OBS DE Molshoop Noordhörn (1972-2006).

E-mail bie wat nijs?