Ondankboare teef

(noar n foabel van Aesopus)

Onbeschoamde teef dij jongen kriegen zol, haar heurzulf mit n gladde tong bie n kammeroadske, dij n aigen nust haar, ien hoes proat. Teef leefde bie pad en weg en haar gain onderkommen doar zai jongen kon. ’t Is mor veur ain dag en zolst me der slim mit helpen, omreden k bin hondsmuid,’ haar zai zegd. Kam- meroadske was n laive hond en t ging aan. Mor dou zai aander dag weerom kwam bie heur nust lag teef der nog ien, mor nou mit heur zeuven jongen. ‘Kin toch nait stroat op goan mit zeuven klaaine potjes. t Is ja zo kold. En woar vien k zeuven bèrren veur mien klaaintjes. Loat mie hier nog n week en din goave vot.’ ‘Voruit din mor,’ zee laive hond,’ mor echt nait laanger as n week heur.’ Dat wer vlöt touzegd, vanzulf. Aal mit aal het laive hond weken laang wachten mouten en elke week zee onbeschoamde hond dat zai over n week vot goan zol mit heur nustvol jonge honden. Mor dou zai noa weken weerom kwam om heur hoes op te aaisen wazzen jonge honden ien tied dikke beren worden en mit heur moeke bedraaigden dij laive hond en jougen heur vot. Zo verloor laive hond heur nust aan onbeschoamde hond mit jongen.

Ondank is swerelds loon en aal te goud is buurmans gek. Dat is aaid zo west.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?