Norelke Wiend en Zun

(noar n foabel van Aesopus)

Norelke wiend en zun betoogden wel van baaident t staarkste was en proatten òf dat dij as eerste kerel, dij krekt bie pad laip, te goud oet kriegen kon, staarkste was en doarmit winnoar. Norelke wiend mog begunnen en blous votdoadelk oet ale macht, mor hou haarder hai bloazen dee, hou stiever kerel zien overjas om hom tou trok.

Op t leste dou e nait meer poesten kon, gaf wiend t op en mog zun pebaaiern wat of dij kloar kriegen kon.
Zun begunde veurzichteg te schienen. Kerel dij kreeg t lekker waarm. Zun begunde wat haarder te schienen en kerel kreeg t wat waarmer. Zun begunde te stroalen en kerel wer zo waarm dat e jas oet dee. Dou t nog haiter wer, trok e nog meer goud oet en dou wer t zo hait dat kerel, dou e bie t moar kwam aal zien goud oettrok en noakend t wotter ien sprong.
Overredenskracht is ja staarker as geweld, bliekt aaid mor weer.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?