Kerstmis

Klokslag aacht. Tiedens midwinter begunt dag ien Leerms din zo’n beetje veur ons. Is ja ook laang duuster smörns. Mor nog evenkes en doagen worden vannijs laanger. Schane genog is der gain oetzicht op snij, aal op regen. Aiglieks heurt ter ja n dikke loag snij te liggen, zo as ie op kerstkoarten zain kinnen. Zo as ien vrougerdoagen. Zai t veur mie ien mien herinnerns. Stèl joe ais veur. n Loag snij op sleepdak van ol smederij en op rooie pannen van nog ollere Donatuskerk, snij op grafstainen en op hegen rondom kerk, snij bovenop Leermster vlint, snij op gras en op pad en weg. Wat bandensporen der deur van auto’s en fietsen. Bomen wit van riep. Even loater zet zun haile boudel glìn ien schienwaarper. Joa, dat is pas winter.
Ankommend week is sikkom elkenain vrij, veul lu goan der din even tussenoet, even n raaiske moaken, lekker oet eten of gewoon op veziede. Mor dizze week het elkenain t nog slim drok. Ook ien mien kop is t drok. Schriefkederij zulf kost din meschain wel nait veul tied, mor kop mout aal leeg wezen om denken te kinnen. n Hail kerwaai om kop leeg te kriegen ien dizze tied doar van ales nog mout. Mout omreden t kin. Kon t nait din huifde t ook ja nait. Kon der mor wat meer nait dizze tied, denk k sums wel ais slim ollerwets. t Gaait ons vandoag de dag apmoal goud, mor der is veul van doun en der mout zoveul gebeuren nog. Ales mout ain mitmoaken, overaal aan mitdoun, t liekt wel of der nooit gain ho is. Nee zeggen blieft slim stoer.
Anneke is aan bosschoppen doun. Boudel veur kerstdiner mit haile femilie mout ien hoes hoald worden.
Zulf wil k nog wat aan schrieven, n slim kört verhoaltje meschain, beste wìnzen mouten ook nog deur oet en aal zukswathìn, mor k wil ook ja n poar doagen biekommen van … joa, van wat aiglieks? Wereld is nait roazend moakt, mor wie denken vandoag de dag van aal. Wiezulf moaken wereld mit nkander roazend. En woar tou? Doar gaait t hìn, eer k ter op verdocht bin, zit k al weer achter computer en begun aan n gedicht over deksels roazende wereld.
k Mout aiglieks eerst mit kerstboom veur dörp aan loop.

Mit nog wat jonges mout dij hoald worden en opzet en lampkes mouten der ien. Kerstboom komt aal joar stoef bie Leermster vlint te stoan. Lampkes blieven branden tot Drijkeunegen. Stroalen rust oet as t nait waait en din binnen lu ook kaalm zo as t heurt ien dizze tied van t joar. Bie dikke wiend slingern lampkes wild hinneweer. Din wordt t lu votdoadelk ook roeg ien kop en is t doan mit kaalm overdenken van dingen. Lampkes slingern, zo as ik ter noar kiek, òflopen joaren meschain veul te veul veur elkenain. Loatve hopen dat t van t joar kaalm is mit slingerderij ien mien mor ook ien joen binnenste. Din nog bloots wat snij der bie en kloar is kerst!

Kaalme Midwinterdoagen toudocht en veul haail en zegen ien nij-joar.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?