Kat en Moes

(noar n olle foabel)

Kat en Moes woonden mit heur baaident ien vree ien n hoeske boetenòf. Ien zummer was der eten genog ien t veld en doarom verzoamelden zai ook eten veur wintertied, as der niks te eten was op t laand. Zodounde haren zai ook n pot vet ien crypte onder koor van kerk verstopt veur kolle winter. Dat was wel n ìnd van heur hoeske òf, mor din kwam je der nait bie as t nait neudeg was.
Op n dag mos Kat noar dörp. Ain van zien zusters haar n potje kregen, zee e. Dou Kat weerom was, vroug Moes hou of t potje haitte. ‘Pas-begonnen, is noam’, vertelde Kat.
Pooske loater mos Kat vannijs noar dörp. Aander zuster haar ook n potje kregen. Dij potje haar noam Haalf-op kregen, vertelde Kat aan Moes.
Nog weer n zetje loater was der n daarde potje ien wereld kommen en dij kreeg noam Haldaal-op, wis Kat bie thoeskomst te vertellen.
Doarnoa huifde Kat nait meer vot noar dörp tou.
Dou wer t winter. Was gain eten meer ien hoes en Moes stelde veur om pot vet oet kerk te hoalen, zodat zai doarvan eten konden. Mit wat muite kreeg Moes Kat mit noar kerk. Bleek al gaauw dat vetpot ien kerk leeg was! Dou wer Moes slim kwoad op Kat, omreden hai begreep nou pas noamen van jonge katten en wat of ter gebeurd was. Moes begon Kat vrezelk oet te schelden. Kat wer op zien beurt kwoad, greep Moes bie zien kladden en beet hom kop òf. Moezenvlaais von hai zo goud smoaken, dat e Moes haldaal mor opvrat.
Vanòf dij tied wer der op moezen joagd deur kat en dat doun katten tot vandoag de dag aan tou.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?