Hoanebieter en doeven

(noar n foabel van Aesopus)

Hoanebieter wol ook wel ais wat aans eten as kukens. Hai wol achter doefkes heer, mor dat zat hom nait mit. Dij konden goud vlaigen en ontkwamen hom al gaauw.
Hoanebieter las op n dag wat ien kraant over haartkwoalen en dat brocht hom op n idee. Hai raip tegen dovvers dij hai nait kriegen kon, dat zai geluk haren, omreden hai haar wat mit haart. Dij sprong hom aalgedureg n moal over en hai zee dat hai t ter wel gaauw tou doun zol. ‘Doarom kin k joe ook nait meer noazitten en te pakken kriegen en doar bovven ie mit.’ Hai ging wieder en raip: ’Nou haar k n schier plan bedocht. k Wil aiglieks n vredesriek stichten doar gain daaier meer baang wezen huift veur aander daaier. Ik wor doar din keunk van en ie worden mien vredesdoeven.’ Schane genog leufden dovvers hoanebieter en eer t joar om was haar hoanebieter ale doeven vermoord en opvreten.

t Is dwoas om kammeroad te worden van n onoabele. Dij stöt joe aaltied ien t verdaarf.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?