Haardloperij

(Noar n olle foabel)

As hoas por tegenkwam, kon hoas t nait loaten om por te nittjen dat dij zo loi was en zo troag. ‘Dus ter ja dien haile levent over om n stuk laand over te steken doe-laangzoam-aan.’
Op n duur wer por geklier zat en wol vroak. Hai mouk n òfsproak mit zien neefke dij aan t ìnne van bospad wonen dee, om hom te helpen hoas ien hemd te zetten. Dat leek zien neef wel wat tou. Duurde n haile zet eer por weerom was, mor n dag of wat loater kwam hoas hom weer ien muit en dij raip: ’Schait toch es op. Wanneer stopstoe ais mit mie aalvot veur vouten te lopen?’
‘Dat dou k zo gaauw astoe net zo vlug as mie noar dikke vlint aan ìnd van bospad runnen kins.’ Hoas wis nait wat of hai heurde. Votdoadelk zee e, dat hai om n goldstuk wedden wol mit por, dat hai der veul vlugger hìn runnen kon din t troage daaier. Weddenschop ging deur en doar stoof hoas al hìn. Aan ìnd van bospad bleef hoas bie vlint stoan en keek om woar of por bleef, mor dij zat al bovenop stain en zee dat hai der al n zetje was. Hoas was stomverboasd. ‘Nog n moal?’ vroug por. Joa, dat ging aan. Ars kars mars en vot was hoas al weer. Mor ook nou was por der vannijs as eerste. Hoas het por twij goldstukken betoald en het nooit deur kregen hou por hom deroet rund haar en hom zo aibels te groazen nomen haar.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

E-mail bie wat nijs?