Grunneger Schrieverij: Geert Egberts Wildeboer

Dizze schriever leefde van 1812-1904. Hai was geboren in Ol- Pekel en wer hoofdmeester in Nuus, Niebert en Maartenshouk.
Volgens dr. P.J. van Leeuwen zien Geschiedenis van de Groninger Literatuur was Wildeboer zien waark nait van slim hoog gehalte.
Hai was n zeun van de rieksontvanger in Ol-Pekel. Hai was eerst traauwd mit Cornelia Craker, dochter van de kastelaain Berend Benes Craker en Marieke Cornelius Mellema uut Beerte, en
loater mit Johanna Mulder.
Wildeboer was schoulmeester. Hai kreeg zien oplaaiden o.a. van de onderwieshervörmer Hendrik Wester.
Wildeboer kreeg grode bekendhaid as Nutsspreker, veural deur zien z.g. Noa-Nuts-biedroagen. Mainsttied wer op Nutsbieainkomsten n slim stoer, voak waitenschoppelk, onderwaarp behandeld en om nait al te zwoarmoudeg noar huus te mouten, kwam doarnoa voak n spreker dij wat lollege, op riem gezette, stukjes veurlas. Kon je zo’n oavend toch nog even lagen. Wildeboer was doar n boaskerel in. Even n stokje uut t gedicht De Pankoukspan:

Veur honderd joar of doarom tou,
Woonde er in Grönnens spinhoesstroate
Boas Jan van Stappen en zien vrouw.
Hij lapte stevel, sloffe en schou,
Zij kookte, schoonde, braidde en proatte.

Dij lutjes hadden nijt te brijd, –
Moar mijn ie nou, dat boas van Stappen
‘t Zoo stoer har? – goms! in ‘t minste nijt!
Hij wôs van hartzeer noch verdrijt,
En baide huilen veul van grappen.

Hai zat moar van de mörgen vroug
Tot ‘s oavend loat te schounen flikken;
Hij zong moar lustig van Matbroug, –
En hou hijl Griet hôm oet de kroug? –
Zij gaf hôm pannekouk te bikken

Ik bespoar joe t haile gedicht, want t gaait zo 23 koepletten deur. As je t lezen willen, kin je dat vinden in t bouk Twee eeuwen Gronings van Hanny Diemer en Jakob Loer. Om kört te goan: de vraauw lainde n pankoukspanne bie noaber Hans. Veur dat lainen zol dij din n pankouk kriegen. Mor de pankouken wazzen zo lekker, dat ze ale pankouken opaten en der gainent meer was veur de noaber. Wel mout de panne nou weerom brengen? Ze spreken din òf dat wel t eerste wat zegt, dat dij de panne weerom brengen mout. De klanten dij in de schoulapperij kommen, mainen dat Jan en Griet stom worden binnen. Gainaine begript ter wat van. De dokter mout ter heer. Dij maint dat Jan zien tongraime vastzit en wil mit n mes dij tongraime deursnieden en din ropt Griet: ‘Goms nee! mien lijve man, dou ‘t nijt! Manheer! Blief van hom of!’ en din het ze de weddenschop verloren.


En din de moroal:
Hans leert ons, krek as ‘t olle bouk:
“Drait joe, wil men wat van joe lijnen,
Nijt omme, lijnt en help moar klouk!”
‘k Wol dat elk zeggen wôl: “dat dou ‘k,
Ook as ‘k gain pankouk ken verdijnen.”
Mien leste road, moar kiekt dij stait
Op vouten ook: “Grijt, joa, ze schrijfde,
Verloor ook met de panne ‘t plait,
Moar leert ons allemoal: niks gait
Der in ‘n hoes doch boven lijfde! –

Zo binnen der van Wildeboer wieder nog bekend: Nanutsbijdragen; moppen en mopjes (1882), Nieuwe verzameling Nanutsbijdragen (1888), De smookersprouve en hou Pijt van Dam zien grap bekwam (1890). Gain hoogstoande schriever dus, mor hai heurt wel in dizze serie Grunneger schrieverij.

In 1904 is e uut tied kommen en op de Zuderbegroafploats in Stad is zien graf nog te vinden.


Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren in: Stad, 12 dezember 1936
Woont in: Ol Pekel
Oet tied kommen in 2023.
Schreef veur: Toal en Taiken
Kreuze
Klunderloa

“Ik bin in Stad geboren, mor opgruid in Munten-
dam, Tripskomnij en Ommelanderwieke. k Bin
schoulmeester west in Ol Pekel, woar k mit n on-
derbreken van 5 joar (hoofdmeester in Wol-
tersom), vanòf 1969 as directeur bleven bin. In
1980 won k de 3e pries in de wedstried kinderver-
hoalen schrieven van St. ‘t Grunneger Bouk. Ik
heb mie dou toulegd op t schrieven van Grunne-
ger verhoalen veur groten en kinder. Tussen
1991 en 1994 wer k bekend mit de verhoalen
over Nansie Koakelhenne, dij op Radio Noord te
heuren wazzen in t pergram ‘Even noasoezen’
van Imca Marina. Van dij verhoaltjes binnen drij
veurleesbouken moakt. Regelmoateg was ik op
pad om bie allerhaande verainens en instellens
mit veul sukses veur te lezen. Al joaren waark ik
as vrijwilleger bie de St. ‘t Grunneger Bouk
(redaksiesiktoares van Toal & Taiken). Regel-
moateg wer ik vroagd mit te waarken aan
‘workshops’ Grunnegers veur onderwiesinstellens
en vraauwenverainens. Van 2002 tot 2005 trad ik
op as docent veur lu dij Grunnegers lezen en
schrieven leren wollen. Ik zat 10 joar in t bestuur
van de (opheven) Grunneger Schrieversverainen,
woarvan 8 joar as veurzitter.”

Bouken:
De belevenizzen van Nansie Koakelhenne
(Edu’Actief, 1992)
Wiedere belevenizzen van Nansie Koakel-
henne (Edu’Actief, 1993)
Nansie Koakelhenne op de kinderboerderij
(St. ‘t Grunneger Bouk, 2003)
Nansie Koakelhenne (St. ‘t Grunneger Bouk,
2006)
Bundels:
Nog n Stieg vertelsterkes (Niemeijer, 1981)
Grunneger kerstverhoalen (St. ‘t Grunneger
Bouk, 1985)
Kerstverhoalen (St. ‘t Grunneger Bouk, 1989)
Dij blieven wil, mout schrieven (Grunneger
Schrieversverainen, 1998)
t Geluud van Lucht, laand en wotter (St. ‘t
Grunneger Bouk, 2004)
Nije Grunneger kerstverhoalen (St. ‘t Grunne-
ger Bouk, 2006)
Gnivvelachteg (Groninger boekendagen
2007)
Vergleden tied (Groninger boekendagen
2008)
Peerd is gain mìns: Woarhìn Groninger boe-
kendagen 2009)
Vekansieverhoalen (St. ‘t Grunneger Bouk,
2013)
Vertoalens:
Frankie, stripverhoalen deur W. Grezel,
(Futurum)
Ko knien en Ad Kat, deur Dick Blancke, (St. ‘t
Grunneger Bouk, 2000)
Priezen:
3de pries wedstried kinderverhoalen St. ‘t
Grunneger Bouk 1980 mit t verhoal ‘Hou
Rover Pait n schiere kerel wer’. Opnomen
in ‘Nog n Stieg vertelsterkes’.
3e pries verhoalenwedstried St. ‘t Grunneger
Bouk 1985 mit t verhoal ‘Crossfietse’. Op-
nomen in ‘Grunneger Kerstverhoalen’.

E-mail bie wat nijs?