Dinken

As je van mìnsen hollen
Zo as der sums mìnsen binnen
Kin je biezundere dingen ontdekken en
Zain dat mìnselek dinken zunder ende is


Mor, je kinnen ook dinken
Dat mìnselek dinken begrìnsd is
Sums kin je dat irriteren
Sums wor je mit laifde bewogen


As ik ‘begrìnsde’ mìnsen zai
Krieg ik de naigen om ze te helpen
Ze te vertellen dat ter nog zoveul meer is
Mor k wait nait of ik ze doar mit help


Van weke kwam ik ook zo n mìns tegen
Ze vertelde hou ze over dingen docht
Ze vertelde hou ze de dingen dee
Dat was huil aarg begrìnsd


k Vuilde in miezulf de naigen
Heur te vertellen hou t aanders kon
k Vuilde hou jammer dat t was
Dat ze der nait méér in zag


Mor dou k t in mie deurdringen luit
Begreep ik dat t heur leven was
Dat t heur menaaier van dinken was
Ze vrùìg mie nait hou ik ter over docht


Ze vrùìg mie nait hou ik t doun zol
En ik begreep mit aal mien ‘roeme’ dinken
Dat t heur leven was
k Haar der niks mit van doun


k Was nait heur man, zuster of kind
k Haar der niks mit te moaken
Veur miezulf was dat n ontdekken
Ik, dij aaltied kloar ston veur d’aander


Aaltied d’aander helpen wol
Zodat ze alles uut t leven hoalen konnen
Mor dat zol dan ja mien dinken wezen
En nait heur aigen waarme leven


Joe kinnen veul leren over joezulf
As je van mìnsen hollen
Noar mìnsen kieken kinnen
Mit laifde vanuut belaangstellen in mìnsen


Je kinnen din ontdekken hou je zulf binnen
Dinken dat je t veur n aander doun
Je bemuien mit hun dinken en doun
Mit heur menaaier van t leven bekieken


Ik ondekte dat ik mie din zulf veurop stel
k Wil ze geern vertellen hou ik t er over dink
Welke meuglekhaiden der nog meer binnen
Mor din heb ik het ja over miezulf


Wat zol der gebeuren as k heur femilie was
Din was k ter huil aans bie betrokken
Mag ik din ook mien dinken geven
Binnen der din ook grìnzen aan dinken


k Zol nait waiten hou k ter mit aan mos
Ik hol toch van heur en din nait vertellen
Hou je t ook bekieken kinnen
Ik dink wie hebben aalmoal n grìns in t dinken


Mor hou zol t wezen as we proaten gingen
Mekoar om beurt vertellen over ons dinken
Zol t din ook gebeuren kinnen
Dat wie soamen wieder kommen


Volgens mie is mien dinken te begrìnsd
Om dat te zain en te ontdekken
k Wait nou ook woarom k van minsen hol
Ze leren mie n bult over miezulf


Bedaankt mìnsen

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Hogezaand, 25 meert 1934
Schrift veur: Dideldom en Kreuze

“k Bin as Hillechien (Hillie) Tuizenga geboren op t
Hogezaand in n aarbaidersgezin. As baby was k al
zaik deur n medische misser en k zol dat wellicht
nait overleven. Da’s wel gebeurd, mor doardeur
was mien haile leven nait gezond. Mor k haar ze n
staarke wil en deurzetten kon k ook. De legere
schoul is deur mien zaik wezen nait zo schier
west. k Begon al vroug mit schrieven. in mien vol-
wassener joaren was Toon Hermans mien grode
veurbeeld en stimulans. Mit mien schrieverij dee k
wieder nait veul, tot ik in de joaren ’90 begon mit t
oetgeven in aigen beheer. Doarmit heb k onder-
tussen dattien bouken oetgeven, woarvan de zeu-
vende in t Grunnegs was: ‘De Toal van Mien Moe-
ke’. In 2011 is doarvan de 3e druk verschenen. In
de Grunneger Schriefwedstried heb k n poar keer
n pries wonnen. Ook op mien 82e goa k nog aal
deur mit schrieven. Ik traauwde in de viefteger
joaren en kreeg twij kiender. Mien pseudoniem Jil
Wildenga is n soamentrekken van mien traauwno-
am Wildeveld en mien wichternoam Tuizenga. k
Schrief over de dingen van t leven, dat veul te ver-
tellen het.”

Bouken:
9 bouken in de rieg ‘Levensfase’ (aigen be-
heer):
Mijn eerste pannekoeken
De Levenswip
Momenten
Geloof, Hoop en Liefde
Relaties 1 en 2
De Toal van Mien Moeke (2e druk en herdruk,
2011)
Sprookjes?!
Ode aan Toon
Golven der Levenszee
Het leven is een wonder
Zoektocht naar Samen
Geloven in gedachten en gedichten

Priezen:
1e pries Grunneger schriefwedstried 2002

E-mail bie wat nijs?