Muller, Be

Geboren: 23 oktober 1951 in Veendam
Woont in: Azzen
Schrift al: sunds 1999

Kinderverhoalen schrief ik zo ongeveer sunds 1999 joar en op internet stoan ze allineg op Dideldom.

Moar op verzuik kin ik ze ook in t Nederlands opsturen en heb ik sikkom datteg ofleverns op veurroad.

Ain april

“Voader, kiek ains noar d’achterdeur, t schenaaier is kepot”, zee Kloas tegen voader. En voader ging votdoadeliek kieken. Hai wol nait dat der inbrekers of aander gespuis in hoes kommen zolllen. Vandoar dat hai zuk noar d’achterdeur spoudde.→

Kloas en Sientje

Kloas en Sientje binnen twij kinder van sikkom 9 joar old. Ze wonen mit heur pabbe en moe op n boerenstee op sikkom twaalf kilometer van stad. Ze mouten elke dag n knap end fietsen om noar schoul te goan. Schoul staait in t dörp. Ze mouten over t fietspad langs t knoal en veurbie→

Kloas en Sientje en t nije buurwichie

Kloas en Sientje deden zuk de ogen open en ze wazzen wakker.
Kloas ging tot bère oet en dee t gerdien open. “Mooi”, flusterde hai, “t Is mooi weer, wel kold, moar toch hail mooi weer.
Kinder trokken klaaier aan en even loater gingen ze trabbe of noar t keuken.→

Noar Duutslaand

Kloas en Sientje huifden vandoag nait noar schoul. Juvvraauw en meesters wazzen aan t vergoadern.
Kinder vonden dat vanzulf nait zo slim. Ze wazzen allaank bliede dat ze nait hín huifden.
Voader haar guster zegt:” Joe hebben ook altied mazzel. Ik wol dat peerden →

Ofdingen

Kloas en Sientje wazzen vandoag vrij van schoul.
t Was n mooie dag en ze wazzen op fietse onderwegens noar t dörp. Doar was n grode rommelmaarkt.
Opbrengst der van was bestemd veur t opknappen van de kaarktoren en nije stoulen in kaark.

De kinder haaren der op schoul al over →

Pols kepot (1)

Kloas en Sientje wazzen vanmörgen noar schoul fietst.
Doar hadden ze toal had en schrieven. Ze mozzen ook zingen. Kinder vonden verskes niks aan. t Is apmoal zo ollerwets. Juvvraauw zee den: “Wel dizze laidjes nait waardeert is TMF ook nait weerd”.
Kloas von→

Pols kepot (2)

Kloas haar letste doagen fietsen mit ain haand al nuver onder knij kregen. Op en oafstappen lukde hom ook al.
Op schoul hadden kinder eerst wel even opkeken. Ie zain ja ook nait doaglieks n jong mit n gruine aarm.

Mor t nije was der al vlöt oaf. Kloas haar aiglieks gain pien meer,→

Snij

Kloas en Sientje zaten in heur klas op schoul.
Het was aibels stil in klas. Kinder wazzen drok mit sommen moaken. t Wazzen van dij stoere dailsommen.
Sientje vloog der deurhín. Kloas ook wel, moar toch nait zo makkelk as Sientje.
Kloas was weer beter in oardriekskunde. En →

Störm in Mörgen

Vanmörgen wazzen Kloas en Sientje wakker worden. t Waaide hail slim haard, of nee, t störmde hail slim.

De kinder hadden heur klaaier aantrokken en de wind hoelde om boerderij hìn. Of en tou heurden Kloas en Sientje kroaken. Dat kwam van n wilgeboom, stoef bie sloapkoamerroam.→

Veurjoarmiddag vrij (1)

Kloas en Sientje wazzen vrij vanmiddag. Juvvrauwen en meester wazzen de haile middag dounde mit het installeren van kompjoeters. Dij mozzen kloar veur gebruuk deur de leerlingen. Schoul wuir aansloten op Kennisnet. Dat is n groot netwaark woar kinder allerhaande infermoatsie→

Veurjoarmiddag vrij (2)

Waiten ie nog van n zetje terog?
Kloas en Sientje vonden dou n haile bult kikkerdril en n plestik puude mit geld.
Aanderdoags wollen ze noa schoultied weer noar sloot tou om kikkerdril op te hoalen.
Moar pabbe zee dat ze nog n dag of wat wachten mozzen. Plietsie wol eerst alles→

Waarm en ijsco’s

Kloas en Sientje wazzen noar schoul west. Ze reden nou op fietse bie t knoal. Zun scheen, t waaide sikkom nait en het was der ook nog lekker waarm bie. Het leek wel zummer.

“Zellen wie moe vroagen of wie noar t zwembad tou maggen.?”, zee Sientje.
“Dat liekt→

E-mail bie wat nijs?