Boetenwaarf, Gerry

Geboren: 1953 ien Zoltkaamp
Woont in: Zoltkaamp
Schrift al: vanoaf mien elfde
Schrief zowel ient grunnegers as ient Hollands en ook heb ik wel ais wat ient Ingels, mien laivelingstoal, produceerd.
Ient grieze verleden heb ik wel ais wat publiceerd ien Krödde en ik heb drij boukjes schreven. Twij binnen oetgeven bie Profiel. Eerste hait ‘Ien t Licht’ en der stoan grunneger en Hollandse gedichten ien. Twijde bouk bie Profiel hait “Kunt U even bijlichten”en bevat Nederlandse columns. Daarde bouk is hailndaal ient Hollands, hait “Slechts met U” en stait ook vol mit gedichten. Dij drij boukjes goan over t geleuf en binnen schreven noa de onverwachte dood van mien pa en mien schoonmoeke, negen doagen achter elkoar, ien 1986. Hiervan ston ons weerld goud op zien kop en gingen wie n joar laank deur n dal van veul verdrait, moar t geleuf het ons deroet hoald. God Zulf troostte ons en sunt dij tied schrief ik over t geleuf, omreden ik elk gun wat ik kregen heb: Zien rust, vrede en bliedschop.
Zoas zoveul schrievers heb ik ook veur de klas stoan, zowel bie t gewoon onderwies as bie n asielzuikersschoul en bie n schoul veur Zeer Moeilijk Lerende Kiener, ien Fraislaand. Ook heb ik n zetje bie een streekblad, de Hogelandster, waarkt as journalist/redacteur.
Ik waark al sunds 2011 nait meer ien t onderwies, moar ik verveel mie nait: ik schrief veur n tekstbureau, heb n poar bouken vertoald, vanuit t Duuts en vanoet t Ingels, geef Nederlandse les aan n boetenlandse vraauw, schrief ien ons kerkblad en heb t doarnoast drok mit mien man, ons vaaier kiener, schoonkiener en zeuven klainkiener. Ik maag haile geern lezen, braaien en fietsen en ik proat geern mit minsen en hol van gezelleghaid.

Achteroet

Weer dat gevuil
van bel dij
ik nait heur
van vrij
wezen zunner kleur
van achteroet
lopen ien wiend
nait meer licht kiend
k haauw rötwiend wild weerom:
k wil nog ain keer kiend
wezen op zien schoot
kop soest: hai’s dood
wiend broest: kenst
hom nait berieken
wenst
gait over→

Claim

Oet Amerikoa hebben wie weer wat nijs kregen: t claimen. Vienen wie en kinnen wie dat ook zain loaten, dat n aner ons benoadaild het din dainen wie n claim ien tegen dij persoon en dij mout ons din, as vergouden veur schoade, n fiks bedrag betoalen. Ien bepoalde gevallen is zo’n→

Eerdoags

t Kómt,
ik vuil het soezen
van mien kop
tot aan mien vouten
t is nog nait
goud aan kook
moar k wait:
eerdoags
zel ik mien
aigen dook
votjoagen mouten

Eerdoags
as ales ien mie
broest en jagt
mie dwingend om
roege roemte vragt
zel ik
mie lóaten drieven
en schrieven

Eerdoags
teer ik→

Laifde is…

Laifde is t Woord
dat God geft aan Zien kiend,
laifde is t koord
dat mie mit Hom verbiendt,
laifde is de kracht
woardeur ik wieder kin,
laifde is de wacht
van engeln om mie hìn,
laifde is Zien oog
dat altied noar mie kiekt,
laifde is Zien boog
dij aan de hemel priekt,
laifde is Zien→

Onveurstelboar

“Waarstoe der nou al zat van, bist der ja nog mor net?”, zee er dou er noast heur kwam. “t Wuir mie doar binnen veuls te benaauwd mit aal dat volk”, moemelde ze. “Mie ook”, zee er “je kinnen joen kont der ja zuver nait keren”.→

Shoppen

Mien laive tied, wat binnen der heden ten doage n winkels, wat is der n goud te koop en wat binnen der veul minsen dij noar winkels tougoan. “Shoppen” hait dat ien t ingels en dus zeggen wie dat hier ook netjes.

t Minsdom shopt wat oaf. Binnen wie lamlendeg en verveelnd→

Te daip

Dit is te daip veur troanen,
dit is boomloos verdrait
ik kiek ien graf en staarvensogen
en mout mien haart tot kloppen moanen
omreden ik zulf nait ains meer wait
of ik beweeg of word bewogen.

Veuroet

Weer haauwt er
snaauwt er
jagt er
plagt er
Zunner genoa
beukt er wraid
op mien schoppenhoes
brengt er schoa
aan mien roetenklaid
geft er n wilde draaier
aan mien kloaver vaaier

k Laag hom oet:
stomme störm,
kriegst nait
mien hoes,
mien kloaver,
mien klaid.
Goa doe mor tekeer,→

Zai daanst

Ale keren weer raauw ik
om mien mamme
aner mamme
deur n beruierte
lamme mamme
stille mamme
vremde mamme
Mis mien mamme

Ale keren weer
dut t zo zeer:
dat lieden te zain
moakt mie zo klain
geft zo’n verdrait:
dit is heur nait

Ik zit bie heur aan ber
Ze zegt:”Mien laive→

E-mail bie wat nijs?