Ziel

Noordpolderziel, blief ien dien stiel
Noordpolderziel, zörg dastoe bliefst
Noordpolderziel, veurbie de tied
O Zielhoes, joa hol, hol dien ziel

Op 17 juni 2012 wer in Noordpolderziel n spaigelploatje prezenteerd, n ‘zörgenlaid’ over Café ‘t Zielhoes. Noadat de veurege uutboatster Joke van Warners uut tied kommen is, vaar joar leden, is der n juridische stried begund over de toukomst van t olle sluuswachtershuus aan de zeediek.
De gemainte Eemsmond wil dat d’uutboater van t kefee ook d’hoaven, de camping en n nij te baauwen veurzainensgebaauw beheern gaait. De tegenswoordege uutboater wil dat nait. Eemsmond wil doarom t pand kopen en d’huur opzeggen. t Kefee mout den schoon en leeg opleverd worden.

Zanger-laidschriever Martin Korthuis is baange dat “de ziel van ‘t Zielhoes” den verdwient. Hai het der n laid over schreven en t opnomen mit bevrunde artiesten dij zuk ook bezörgd moaken over de toukomst van heur gelaifde stee, dij uniek is in Grunnen en Nederland.

Elkenaine zel t doar toch over aineg wezen, dat je n uniek stee beholden mouten en dat je t zo loaten mouten zoas t is. En den dut t niks wel of der geliek het in dit konflikt.

Over De slag om Noordpolderziel is ook n webstee, doar je t haile verhoal op lezen kinnen.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: 9 september 1973
Woont in: Stad
Schreef in: Kreuze
Blogt op: https://www.bertwijnholds.nl/

In 2004 haar k veur t eerst n aigen webstee, woarop k in t Nederlands schreef. Mien eerst schriefsel in t Grunnegs is n blogbericht van meert 2010, over d’eerste Dag van de Grunneger toal. In maai 2011 wuir k tekstredakteur van t digitoale Grunneger tiedschrift Kreuze en vanòf dat mement bin k allenneg nog in t Grunnegs schrieven goan. In jannewoarie 2023 is Kreuze opholden te bestoan. k Bin doarmit stopd as tekstredakteur en k hoop nou meer mit aigen schrieverij aan d’loop te kinnen. Mien schrieverij bestaait t mainst uut blogs over n verschaaidenhaid aan onderwaarpen.

E-mail bie wat nijs?