Verrazzen in Veendam

k Bin vanzulf gain Henk Scholte, mor k leuf wel oardeg schier op d’höchte te wezen van de Grunneger meziek. t Was den ook verrazzend om in de theoatergids van Van Beresteyn te lezen over n ploug muzikanten woar k nog nooit van heurd haar: de Peter Bloem Band. De gids beloofde Grunnegstoalege rock, dat leek mie wel wat tou om t theoaterseizoen mit te begunnen. Zoaterdag 22 september ging t veur n muzikoale verrazzen noar Veendam.

Zanger-laidschriever en multi-instrumentoalist Peter Bloem is ain van de lokoale helden uut de Veendammer meziekboudel. Mit bassist Johan Weghorst kwam hai op t idee n Grunnegstoalege band te begunnen. Soam mit drummer Pieter van der Waal gingen ze op zuik noar nog n poar muzikanten om de ploug mit kompleet te moaken. Na n zet zuiken en wat wizzelns in de bezetten, vuil t aal op stee mit de komst van gitarist Hemmo Barla en pianist Chris Kleine. Mit dizze vief manlu staait der nait morzo n band, t is n muzikoale vrundenploug. Op de bühne geldt veur heur ain credo: gain gezoes, mor lekker mit nander meziek moaken. Zie kinnen mit nander lagen en maaljoagen, mor benoam ook eernsachteg mit t moaken van meziek aan d’loop wezen.
De PB band brocht mainst aigen nummers, mor ook n aantal covers. Peter Bloem is benoam n man van de blues en groot fan van Cuby & The Blizzards. Hai het Window of my eyes veurzain van n Grunneger tekst en der Vìnster van mien ogen van moakt. n Twijde omtoalen was Vuur en vlam, noar I’m on fire van Bruce Springsteen. Peter wol geern n laid van Ede Staal zingen, zol e dat wel doun? Der binnen lu dij vinden dat dat nait kin, dat je van Ede òfblieven mouten. Sommege artiesten duren der nait op aan, want ‘doarmit taikenst dien doodvonnis’, volgens n kollegoa-artiest. As je n laid van t ikoon van de Grunneger meziek brengen, huif je nait pebaaiern hom noa te doun. Hol t bie joen aigen stiel en voer dij goud uut, Ede zien teksten kinnen best n aander arrangement lieden. Zalstoe altied bie mie blieven was hier wat steveger aanzet, zunder òfbreuk aan t origineel te doun.
Bie sommege up-tempo nummers kon de verstoanboarhaid wel n fraktie beter. Dat ligt nait aan Peter Bloem zien zangkunsten, zien stem en uutsproak binnen dudelk genog en hai wait zien verhoal overtugend te brengen. Dat bliekt votdoadelk noa de pauze, as de veurstellen vervolgt mit n rusteg nummer, woarbie hai bloots deur Chris begelaaid wordt op pioano.
De band is nog gain grode pebliekstrekker, de zoal was bie laange noa nait vol. Noar mien roege schatten waren der om en bie viefteg man pebliek. Doar waren vervast ook gounent bie dij Peter en/of zien pazzipanten ook op n aander menaaier kennen as van de meziek. Meugelk is de band nog mor kört aan d’loop óf n goud bewoard gehaaim in de Veendammer meziekboudel. Zie verdainen wel n groter pebliek en Van Beresteyn het der goud aan doan om ze n podium te geven. Mit goie meziek, schiere verhoalen en n bult speulplezaaier hebben ze n positieve verrazzen van dizze oavend moakt. De PB Band is n goie aanvullen aan de laange riege bands en artiesten dij ons streektoal op t heden riek is, want der is nog stee veur n band dij rock en/of stevege blues brengt. Loat dit mor n goud aanbegun wezen veur n vaste weerde in de Grunneger meziek.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: 9 september 1973
Woont in: Stad
Schreef in: Kreuze
Blogt op: https://www.bertwijnholds.nl/

In 2004 haar k veur t eerst n aigen webstee, woarop k in t Nederlands schreef. Mien eerst schriefsel in t Grunnegs is n blogbericht van meert 2010, over d’eerste Dag van de Grunneger toal. In maai 2011 wuir k tekstredakteur van t digitoale Grunneger tiedschrift Kreuze en vanòf dat mement bin k allenneg nog in t Grunnegs schrieven goan. In jannewoarie 2023 is Kreuze opholden te bestoan. k Bin doarmit stopd as tekstredakteur en k hoop nou meer mit aigen schrieverij aan d’loop te kinnen. Mien schrieverij bestaait t mainst uut blogs over n verschaaidenhaid aan onderwaarpen.

E-mail bie wat nijs?