Van t pad

Olderdom komt mit gebreken, wordt der smangs zegd. Elks boven de zeuventeg lidt vervast aan PHPD (pientje hier, pientje doar!). Doar mout e t mor mit doun. Kop der veur en bainen onder holden is t best veur altmoal. t Is ja zo as t is! Blief opgeroemd en positief. Je hebben aans joezulf dermit en veuraal d’aandern nait te vergeten.
Wanner lu mit penzioun goan of binnen, waiten zie voak nait woar ze mit tied hin mouten. Doagen worren körter, naachten langer. Kieken wat op ‘wiedkieker’, mor doar wordt n mensk ok nait veul wiezer en lözzer van. Braand, zinloos geweld, gehavvel en domme teut dut hom ok nait schattern.
Paardie lu zuiken heur vertier wat bie nkander op leugenbaankje in d’winkelstroade, woar t nijs van dag oetgebraaid besproken wordt.

Ok poletiek krigt der ongezolten van langes. Kerel nog an tou, wat dat deur de bevolken oetverkoren volk te berde bringt, is bie toeren t voutlicht ja nait weerd. Verre raaizen en dikdakken van onze sìnten, t is mainsttied gesprek van de dag. Is t roar dat t volk oet de stroade, dij zoch t vuur oet slovven lopt om an t waark te blieven en brood op plaanke te kriegen, mit aargwoan en òfgunst kikt noar dij ‘volksvertegenwoordegers in t pak’ op t Hoagse pluche, dij veur aiveg verre van ‘vouerbaanke’ blieven en bie n loonsverhogen vervast dik veuraan stoan. Worren ze, om welke reden din ok, der n moal oet knikkerd, beuren ze nog joarenlaank n oetkeren woar Jan mit de pedde slim jeloers op worren kin.
Elke dag komen der wel n poar lu bie, dij t in aigen laand nait meer oetholden kinnen. Vanzulf mouten dij lu holpen worren, mor komen doarbie wel op, en veur, onze reken. Veurzainens worren alsmor duurder en binnen veur t ‘gewone’ aigen volk sikkom nait meer op te brengen. Zaikenhoezen mouten sloeten; verpleeghoezen worren onbetoalboar; verplegen lopt zoch t gat oet hoaken en verpleegsters binnen zowat nait meer te kriegen. Doktoren zuiken heur haail en wizzeghaid in t boetenlaand.
Elke sektor komt in de bainen om zien geliek te hoalen in Den Hoag: de zörg, plietsie, onderwies, baauw, toenders en nait te vergeten de boeren. k Wos nait dat Nederland zoveul trekkers har! t Woater staait bepoalde bedriefstakken ja wied boven de lippen. Melkquotum; stront; hoornvij; stikstof-aksies; opvolgen deur jonge boeren. Eerdbevens; verstaarken van kepotte hoezen en gebaauwen. Veraandernde energieveurzainen; klimoatsveraandern.
Wim Kan zol nou vervast zingen: ‘Woar gaait t in t nije joar noartou?’ Wel t wait, mag t zeggen. Doch wens ik joe altmoal veur t nije joar aal wat wenselk is, veul zegen en n goie gezondhaid. Goud goan, lu en hol kop der veur!

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: 1942 in Buunderveen
Woont: op Knoal
Schrift al: sunds 1996 in t Grunnegs

Noa mien ofkeuren as directeur van n grondschoule in 1996 heb k mie as tiedverdrief wat toulegd op t Grunnings. Veur mien klaainkinder heb k n twijtoaleg boukje schreven over n hondje dat oetnaaid was en van aal beleefd. Doarnoa bin k wieder goan mit n boukje over n schouljuvver dij noa n hazzeninfarct in n verleeghoes te laande komt. Heur ervoarens stoan in: “Getwiende droaden”, woar k nog n oetgever veur hoop te vinden.
Nou bin k mien twijde bouk: “Losse flodders” aan t deurplougen om t zoakie wat leesboarder te moaken. t Bestait oet n twintegtaal lösse verhoalen en evenzoveul verskes.

E-mail bie wat nijs?