Man, man, wat n …

Nou in Gazastrook gemoudern weer oplaaien en lu nkander – in noam van t recht – noar t leven stoan, vroag k mie in aal gemoudelkhaid òf, hou of wie tegenover Jeuden en Arrebieren stoan mouten. Binnen per slot van reken ja aigenlieks bruiers.


Hou bestaait t dat ze zo mit nkander omgoan. As Christen kinnen wie gain van baaide pertijen ja veroordailen. Bidden as t goud is ja doagelks mit aigenste Heer. Of wie Hom nou God of Allah nuimen. Jeuden binnen, as we Biebel goud lezen, ja t oetverkoren volk van Hom.
Wat hebben respektoabele lu wel nait doan mit Gods laiverds?
Movven hebben zes miljoun Jeuden noar aander kaande holpen! Mit welks recht? Omreden ze Christus, Gods Zeun, om zaip holpen hebben, wordt der smangs zegd. Wat hebben onze olders en grootolders doar tegen doan? Keken ze n aander kaant op? Zwaaiden zie heur noa? Wat binnen we doch n stel hypokrieten! Wiezen mit wiesvingertje aaid van ons òf, nooit ains noar onszölf. As wie t aalmoal zo goud waiten, woarom doun wie der din niks aan?
Wasken wie krek as Piloates haanden in onschuld? t Bloud van Hom komt ok over ons, onze kinder- en klaainkinder! Goa der mor aan stoan. Jeuden wazzen t levent zölfs in t Vatikoan ja nait zeker. Bie achterdeure werren ze deur Hitlerknechten bie kladden nomen, regelrecht richten Polen. Din wait je wel hou loat of t is.

t Evangelie het God veureerst bedould veur Jeuden en wenneer dij gain sinee hebben, din komen wie pas aan beurt. Twijde keur. Is t roar, dat Hai in dizze twijstried ogenschienlek waaineg van Zok heuren let.

“God is dood”, wordt er deur paardie lu smangs zegd, as Hai nait aal wensen vot-doadelk voldut. Hou zel dat leste doch komen.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: 1942 in Buunderveen
Woont: op Knoal
Schrift al: sunds 1996 in t Grunnegs

Noa mien ofkeuren as directeur van n grondschoule in 1996 heb k mie as tiedverdrief wat toulegd op t Grunnings. Veur mien klaainkinder heb k n twijtoaleg boukje schreven over n hondje dat oetnaaid was en van aal beleefd. Doarnoa bin k wieder goan mit n boukje over n schouljuvver dij noa n hazzeninfarct in n verleeghoes te laande komt. Heur ervoarens stoan in: “Getwiende droaden”, woar k nog n oetgever veur hoop te vinden.
Nou bin k mien twijde bouk: “Losse flodders” aan t deurplougen om t zoakie wat leesboarder te moaken. t Bestait oet n twintegtaal lösse verhoalen en evenzoveul verskes.

E-mail bie wat nijs?