Loat dij mast springen

Nije oaventuren van onze Terry Rist, beruchte opsteukeler. Inzetboar vanoet zien woonploats Noordhörn, mor dat is vanzulfs zo gehaaim as ik wait nait wat! Terry krigt zien bestelns van zien boas Ongkool, vanoet n bunker aargenswoar aan de kust, stoefbie Delfziel, mor ook dat wait gain mìns. Op last van O. het Terry zien proatstoul via Maarktploats verkocht, proat is ja gain jenever. Nou zit e mit n braif in kode in de moag, liefzeerte krigt e dervan!

Terry Rist ligt mit zien lief op n stoule, hai perbaaiert alles, mor de braif van Ongkool blift veur hom moanzoad in n nassibale. Woarom het e dou ook zien kodebouk mit old pepier mitgeven aan Harko in ploats van dij Golden Gids? Hai kin zok wel veur de kop sloagen, dut t ook en zeerte gait dails van lief noar kop. Zo komt e nait wieder. Hai raaist of noar zien hazzengimmestiekkoamertje, woar e stand 3a oet “Yoga, as je din doch wat willen” aannemt. Zien ogen goan veur drijkwart tou, de vollen in zien kop lieken wel strandribbels, zien oorschulpen bewegen en neuze hoalt e op as Zudemoa’s Klap. Dìn verstieft e veur dik honderd persent, holdt dat tien, twinteg, datteg sekonden vaast en: “TanRika!!!!” ( = ik heb t, ik snap wel nait hou, mor ik heb t!) Dij t schoeft drij stee veuroet, de spr mout der veur en nait derachter, stuur wordt zend, ja, hè, hè: Loat de zendmast springen!
(hulpwoord: telefoon).
Terry schaaidt vot oet mit zien yogakuren, lopt noar de kelderkaaste en schenkt zok n glas volle melk in. (Gait t minder goud, dìn krigt e allain mor haalfvolle of moagere melk).
Loat de mast springen, dat e doar nait op kommen kon. Terry lopt noar de badkoamer, stekt vinger in haals en spijt net zo laank tot nait allenneg ale melk der weer oetvlogt, mor ook Ongkools braif in kode. t Haile spultje wordt votdoadelk deurspuild (Instruktiebouk bladziede 35, hoofdstok 2b, paragroaf 2.1.1). Mit lege lief gait e zo onopvallend meugelk noar de toukomstege PD aan de Bekersborgweg. Engelse pedde op, motorstofkleppe doarover hìn, bakkeboarden aanplakt, bakkersschoet veur, gain mìns dij hom herkent. En as der aal aine in de muit komt, dìn denkt dij dat der n haalfmale vroug karneval aan t vieren is. Nee, Terry loat zok nait zo mor in de koart kieken en leuf ook mor nait dat e open koart speult, zien koart is nait vergeven! Hai komt veurbie de metershoge mast en dut krekt of e belangstellen het veur de swaarde kraaien dij bovenin aan t kivveln binnen. Man, doar stait ja n dik iezern hek omhìn en dat stainen hoeske, mout dat ook mitspringen? Hai lopt deur noar de fietsenboer, blift dìn stokstief stoan en gait weerom, dut net of e wat vergeten is. (Hai mouk t nog overtugender deur zok mor weer aine veur zien hazzens te geven, nou wait e zeker dat e nij deuske Paracetamol hoalen mout). Veur de wizzeghaid dut e stofkleppe veur d’ogen en schoet achtersteveuren, je kinnen ja nait waiten. Hou kin je zo’n mast nou springen doun? Bie n poule wotter blift e stoan, kikt hou e zulf doarin spaigelt. Hai springt even omhoog, aanschaauwelk onnerwies is t beste. Smui is e nait, mor zo’n mast is vanzulfs nog veul stiever dìn de stiefste bukken. As dij springen mout, nou, dìn mout der nog n baarg oefend worden. Zol e onner de poten van dij mast meschain dikke veren zetten kinnen? Mout e zo bie zien neuze laangs es even vroagen aan Appie of Klaas, fietsenmoakers hemmen overal verstand van. Hai kin ook Simon even vroagen, dij het n pracht van n peerd en wait ook hailveul van springen, ducht hom. Woarom krigt hai nou aaltied van dij stoere bestèlns? En fesounlek betoald worden, ho mor! Hai mout de vakbond der mor ais biehoalen, t wordt tied veur n betere cao veur gehaaim agenten. Rompslomps heurt e geknitter en gegilp, o, zien GSM, dat waarkt goud stoefbie zo’n mast. Mit veul gedounte hoalt e t miniapperoat oet zien kontbuuts, schoet zat hom in wege. Weer n tieden in kode, mor nou het t deur, joa, Terry is nait bepoald achterliek: “Hou wordt dat mit dat springen?” Doar heb je duvelderij al. Aaltied mor taandjen, aaltied mor jachten. Hai zel Ongkool wel ains even verrazzen en toetst mit n laag op zien tronie in: “Even veur alle dudelkhaid: hoogspringen, verspringen of hinkstapsprong?????”

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: 22-07-1945
Woont in: Noordhörn
Schrift al: vanof de Kweekschoul (“Entjes het der west”) incidenteel.

Letste joaren regelmoateg, veuraal noa de kursus “Grunnegers veur begunners”. Oaf en tou wat in “Krödde” en “Toal en Taiken”. Ook in streekbloaden.
Schoulen: OLS Midwolle, MULO Scheemde, Kweekschool Winschoot.
Waark: OBS Zuudhörn (1967-1972), OBS DE Molshoop Noordhörn (1972-2006).

E-mail bie wat nijs?