Haiku’s

Aan anerkaant diek
zai k voutstappen noar t Wad goan
gain minsk is te zain


Veujoar ien boeten?
veur mien keukenroam dwirrelt
n donzeg veerke


Twij akkelaaien
joagen liek vlaigmesienen
n miw veur heur oet


Zunner geluud bringt
dook ronnomrond ons woonstee
nog meer stilleghaid


Stil stoa k te lustern
gain geluud is te heuren
k zai traain áál rieden


Drokte ien poller
koren, baiten, eerabbels
en n muide boer


Blied loop k ien boeten
daag is eerder daag worren
krekt zo as guster

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Tiny kwam ien Onstwedde ien wereld en is groot worden op Mij. Doar stoef bie Waddenzee, diek en polderlaand ontston heur laifde veur dat groots en wieds landschop. Voak het zai dat schiere doar beschreven ien heur waark. Mit heur man Herman woonde zai loater ien Steem op Kaampweg. Leste poar joar woonden zai ien n Daam.
Ìnd prilmoand 2020 is Tiny Veldhuis ien zaikenhoes ien Scheemde te tied oet kommen deur keronoavirus. Zai wer 77 joar.
 
Mit Tiny Veldhuis heur dood is Grunneger streektoal n karakteristiek schriefster kwiet roakt. Zai het ter n bult tou doan dat Grunneger Toal en cultuur en benoam toal van t Hogelaand ien bainen bleven is.
Veur Hogelaandsters was Tiny n bougbeeld. Tjeerd Burgstra oet Steem het veul mit Tiny optrokken en hai zegt dat hom aaltied biebleven is hou gedreven en bevlogen zai was. n Onoetblusboare iever en ienzet veur wat ien klaainschoaleg verbaand bevordern van Grunneger kunst en cultuur aan ging.
 
Mit heur man Herman en n stuk of wat vrunden richtte zai ien 1999 Stichting Kunstgaang Kaampke op.
Bie heur ien achterhoes wer n tentoonstellensroemte moakt veur schilderwaark, mor al gaauw kwamen doar Grunnegstoalege boukjes en aander schrieverij bie.
Tentoonstellens van schilderijen en dichtwaark trokken voak n bult volk, ain moal zulfs meer as zeuvenhonderd man. Kunstgaang Kaampke wer n begrip. Kwamen ook aal mor meer begunstegers en ook dij kwamen der aaltied op òf as ter weer n Grunneger oavend was. Meestervertellers as Kees Visscher en Henri Wierth kwamen der groag om te vertellen en veur te lezen oet heur aigen waark. Ook schilderwedstrieden veur groot en klaain werden holden en fotowedstrieden en waark wer apmoal tentoonstèld.
 
Zai het hail wat waark publizaaierd. Dat waren onder meer heur debuutbundel Nait dat ie der wat mit van neude hemmen mit gedichten schreven tussen 1983 en 1993; Nooit gain doan waark, n sonnettenbundel oet 1996 mit taikentjes van Tiny heur vriendin Tjaaktje Carolus. Betunneld tussen t Noorderhecht oet 1999, n sonnettenkrans – dij wel poarel van heur waark nuimd is – dij zai loater ook nog ien Nederlands oetgaf as Beklemd achter de Waddenzee. Ien 2010 kwam Tiegers op Tiegers, n verzoameln van humeristische e-mails dij Tiny joarenlaang oetwizzeld haar mit heur vriendin Gré Lesterhuis, Tiny ien t Hogelaandsters en Gré ien t Veenkelonioals. Ain, n omtoalen van artikel ain van onze grondwet en Be-
ziedjen oet 2011. Ien 2012 verscheen Bootjevoaren ien Grunnen, doar zai ien körte verhoaltjes heur bootraaiskes mit Herman deur t Grunnegerlaand beschreef. Wieder schreef zai Grunneger haikus, zo as ien Rimkes in Stedum. Zai moakte n joardagklender Pelzaaier mit daaier mit heur aigen daaiertaikentjes. Heur zammelde zesenvatteg Midwintergedichten dij zai joar op joar mit kerstdoagen verstuurde bundelde zai ien Midwintergedachten ien Gedichten.
 
Om sinterij bie nkander te kriegen veur resteroatsie van Peertil achter Steem, schreef Tiny Mit winst noar dou.
Mit nkander wer der bie Kaampke ook mit Kopmeskes begonnen, n luk boukje van n stuk of twinneg bladzieden vol mit verhoaltjes, gedichtjes, rezepten en nijskes, dij je zo ien buus steken konden. Waren meer as honderd lu op abbeneerd en binnen meer as datteg nummers verschenen. Wat n waark mor ook wat n pelzaaier het zai doarmit mit aandern had.
Grote waark doar Tiny en heur mitbestuurders van stichten vief joar aan waarkt hebben was oetgoave ien 2009 van Waarken mit Woorden, n Grunneger waarkwoordenprojekt mit verboegens van ale Grunneger waarkwoorden en aal dij nederlandse waarkwoorden dij doar din bie heurden. Noar zukswat was veul vroag bie nije mor ook ollere schrievers ien Grunnegers. Waark wer ien twij banden oetgeven ien aigen beheer. Doarnoast nog n band mit Nederlands-Grunneger waarkwoorden. Wat n kerwaai het dat west: n dikke aacht doezend waarkwoorden mit ale verboegens, ien ale tieden, van Nederlands ien t Grunnegers. Dit pronkjewail van Grunneger toal wer mit open aarms ontvongen omreden noast woordenbouk van K. ter Laan en zakwoordenboukje van Siemon Reker was der dou nog niks aans. Bie ophevven van Stichten is boudel overdroagen aan CGTC, zodat dit beholden blift veur toukomst.
 
Onderkommen van Kunstgaang Kaampke was doudestieds al Vlasschuur van Pilon ien Steem en doar werden Waarkwoordenbouken ten deup holden.
Ien maai 2015 verscheen bie uitgeverij Vliedorp Tiny heur zammeld waark Doan waark. Aal heur waark wer hier ien bie nkander brocht; verhoalen, gedichten mor ook heur vrije gedachten, kwatrienen, haiku, senryu en elfkes. Oetlangen van eerste exemploar von ploats ien meulen Goliath.
Dou Stichten Kunstgaang Kaampke opheven wer, n joar of wat leden, kreeg Tiny wat meer tied. Deur lichoamelke bepaarkens van oller worden, waren Tiny en Herman dou al van Kampweg ien Steem noar n Daam vervoaren, doar zai hoog boven Hardroaversplaain wonen gingen. Ook doar kwam Grunneger Toal vannijs goud aan zien trekken. Ien ASWA-gebaauw, ol kweekschoul, wer Vertèl ais Opwier organizaaieerd, doar lu ien heur aigen toal veurdroagen, zingen en vertèllen konden. Ook haar Tiny nog n joar of wat n zotterdoagse rebriek mit Nane van der Molen veur Havenstad FM-radio.
Leste òfzetter waren bieainkomsten ien Hof van Daam, doar elkenain dij Grunnegers n waarm haart toudroug welkom was en doar aal meer lu op òfkwamen. Bie dit ales was zai ook nog drok om aal heur waark ien Nederlands over te zetten. Dat waark was net kloar dou Tiny deur verroaderleke virus te tied oet kommen is. Wie hopen dat dit waark postuum nog ais oetkommen zel.
Tiny is , ien heur aigen woorden, mit lèste train votgoan mor heur waark blieft.
 
(Dit is n inkörte versie van n heugenis dij deur Nane van der Molen mit hulp van ol-Kunstgaang Kaampkebestuurders Tjeerd Burgstra, Anna de Vries-Maarhuis, en Atty Dost-Bos schreven is in Kreuze nr. 85)

E-mail bie wat nijs?