Google vertoalt

Mainst dat ik gain toalgevuil heb? Kom nou, ik bin Google, k bin wel n beetje loos! Dialekten heb k nait leerd, mor k begriep der wel wat van. Lestdoags mos k wat veur aine vertoalen, dat dou k mit Google Translate. Hai koos veur vertoalen van Nederlands noar Duuts, mor mieterde der n Grunneger tekst in.
d’Echte stoere woorden wos ik nait (doar hebben joe toch n aigen woorden bouk veur?), mor wieder kon k mie der oardeg schier mit redden. Hai mos vervast nog wat verbetern, mor k heb hom toch mor even d’helfte van zien waark bespoard.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje; algemaine reacties kennen in t Gastenbouk

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: 9 september 1973
Woont in: Stad
Schreef in: Kreuze
Blogt op: https://www.bertwijnholds.nl/

In 2004 haar k veur t eerst n aigen webstee, woarop k in t Nederlands schreef. Mien eerst schriefsel in t Grunnegs is n blogbericht van meert 2010, over d’eerste Dag van de Grunneger toal. In maai 2011 wuir k tekstredakteur van t digitoale Grunneger tiedschrift Kreuze en vanòf dat mement bin k allenneg nog in t Grunnegs schrieven goan. In jannewoarie 2023 is Kreuze opholden te bestoan. k Bin doarmit stopd as tekstredakteur en k hoop nou meer mit aigen schrieverij aan d’loop te kinnen. Mien schrieverij bestaait t mainst uut blogs over n verschaaidenhaid aan onderwaarpen.

E-mail bie wat nijs?