Drokte

‘Ons behang is toch wel oareg geel nait? En t plefon ook!’ Vraauw staait te moppern achter ien koamer. Ik doek achter kraant, wat komt ter nog meer, dink ik. ‘As wie boudel ais goud aanpakken en gaang ook geliek mitsauzen.’ t Is even stil. ‘Heurst mie aigliek wel?’
Ik dou kraant ommeneden. ‘Wat zegstoe?’ ‘Joa hur, Jan onneuzel. k Zol mor vroagen ofstoe n borrel wilst.’ ‘Zo vroug op mörn al’, zeg ik. ‘As der n fersounlek mins over vlouer komt monnen wie ons glad schoamen’, heur k . ‘Dij kommen hier nait, wie kieken ankommend veujoar wel ais.’
Aal brommend lopt ze noar t glaas. ‘Ik begriep nait woar of ze blieven’, zegt ze. Ik kiek over kraant. Oma wacht op Jampie ons achterklaainkiend. Leutje Jan monnen wie zeggen en gain Jampie. Klaaindochter mout om bosschop en het gain oppas. No komt e bie ons boudel op kop zetten. Leut’jong is bienoa vaaier en n hantam, din hai mag ales van zien ollu. Even loater is e der al. n Tas mit pakkelarrie bie hom. Oma krigt zien sloap- en vouerschemoa en hai mag gain zuiteghaid. Ik zeg dat hai hier aan t goie adres is. Dreuge worst en n stukje kees en wie zollen hom gain jannever geven. k Vroag geliek houlaank of e blift. Ik zai ain vergrèld kieken en goa kraant mor even noar buren bringen. Jampie lopt al mit n mond en n haand stief vol banaantjes en schoempkes as k weerom kom. Op toaveltje staait n glaske ranja mit n pleverkouk. Hai zol bie zien oma gain honger kriegen. As k nog n kopvol kovvie pak, heur k hom mit oma ien gaang. ‘Nee Jan, doe maar niet. Nou, gewoon even op staan dan. Goed vasthouden hoor. ‘
Ik kiek even om houk. Jampie staait op oma heur scootmobiel. ‘Wacht maar, oma gaat wel even zitten.’ En oma zet gat op t mobiel. Ien tied draait Jampie t sleuteltje om. n Scootmobiel kin rad ien zien achteroet zai ik. Wat n gang. Oma gilpt, twij dikke swaarte daipe krazzen laangs muur en n scootmobiel mit achterkaant deur t glaas noast veurdeur. Ik heb weer wat om hannen. n Uur loater bin k kloar. n Holten bret noast veurdeur, schilder wait moat en ons gaang mout vernijs stukkedoord worren. Intied zitten Jampie en oma te kleuren achter aan toavel. Hai het zulf n kleurbouk mitnomen allinneg kleurpotloden vergeten. Oma wait nog n rode en n swaarte benzinestift te liggen achter ien keukenloa.

Jampie is ien aal geval rusteg en ik goa veur zitten om wat te lezen. n Pooske loater wil Oma boudel kloar zetten veur broodeten en vragt of k eefkes om Jan dink. Hai zit mooi te taiken en k goa hom mor nait steuren. n Spannend bouk en net as k lees dat ter ain van n brug vaalt, gilpt oma vernijs hail boudel bienkander. Ik zit stiefoet. Wat nou weer. Jampie het n hail grote taiken moakt veur oma op t behang. n Onbewoonboar verkloard hoes zo t liekt, bloumkes, n poes en n zun zo as hai oma oetstukt. Thee is kloar en wie dekken toavel. Oma het vast n stoetje smeerd veur leutje jong. Körsten der of, dik sjim en ien blokjes. Hai kin boudel zo aan vörk prikken. Wat of dat is, wil e waiten. Hai het gain zin, wrift hom ien ogen en wil n dubbelklapstoetje mit pindakees. Omreden wie hemmen gain pindakees mag hai van oma kees òfsnieden. Noa n zetje liekt ons kees nait meer op kees en huift Jampie nait meer. Of e meschain op bedje wil vragt oma. Dat wil e gelukkeg, op t groot bèr. Mien blouddruk zakt, even rust. n Ledekant beneden ien n bejoardenwonen doar kin niks gebeuren. Even loater is oma der weer en druk ik deur dicht van sloapkoamer. ‘Wat dustoe nou’, ropt ze. ‘Zo kinnen wie hom nait heuren.’ ‘Dat liekt mie goud tou en deur blift mooi dicht’, zeg ik. n Dik haalf uur loater gaait oma even verzichteg kieken, t is zo stil. Verbildert stoft zai sloapkoamer oet. Hai is vot. Staait n stoul veur t glaas en roam staait haildaal lös. Gain Jampie. Gelukkeg vaalt e nait van grode hoogte roup ik en droaven wie noar boeten. Ien gain wegen of velden n Jampie. Naarns ien hail buurt te vienen. Intied het buurvraauw plietsie beld. Ze binnen mit vaaier man staark en willen eerst ais ien hoes kieken. Ien sloapkoamer gain Jampie. ‘Joa’, zegt ain van plietsies, ‘kiek, doar is e.’ Onner bèr ligt e rusteg te sloapen. ‘Ssssjjjhhhttttt’, zeg ik,’ nait wakker moaken.’ ‘ Gaauw noar koamer.’ Noa kovvie lot ik plietsies oet. Ze lagen vrezelk as wie ien gaang stoan. ‘Wat zetten wie ien t report?’, vragt ain en knist. ‘Dat opa dommee behangen en sauzen mout’, zeg ik.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren op: Tjamsweer, 1951
Schrift veur: Kreuze
Toal en Taiken
Webloug
Schreef veur: Krödde

“Vanòf mien zeuvende tot mien twinnegste woon-
de ik ien Beem. Ien 1968 ging k noar de Koninklij-
ke Militaire School bin k tot mien leeftiedsontslag
op 1 jannewoarie 2006 onder dainst bleven. Do-
arnoa bin k mie goan bezeg holden mit t Grun-
negs. Veul lezen, t volgen van cursussen en
schrieven. Schrieven, over dat wat mie bezeg
holdt. Dat, wat ik woarneem en al woarnomen
heb. As kwoajong al grode verboazens over aal
dat ter om mie tou gebeurde. Plezaaier en ver-
drait. Grode mìnsen, náit te vertraauwen. t Geleuf
en ongeleuf. Woarom? Wat is woarhaid.
Mor nait allinneg over dou, ook over nou. Ien 2010
en 2011 is n verhoal van mie opnomen ien de Pro-
testantse Kerkbode provincie Groningen. k Bin n
groag gezaine gast bie Dag van de Grunneger
toal, dichterfestivals, verainens en lekoale radio-
stoatsions zo as Radio Compagnie en Radio Wes-
terwolde. Op nuigen lees ik mit veul plezaaier ge-
dichten en körte verhoalen veur.”

Bouken:
Kwoajonges (Profiel, 2011)
Ain van Boeskool (St. ‘t Grunneger Bouk,
2015)
Bundels:
Vergleden tied (Biblionet Groningen, 2008)
Over de grens (Bibliotheek Groningen, 2010)
Onderwegens (Huis van de Groninger Cultuur,
2010)
De stille kaant (Triona Pers, 2010)
Nacht (Bibliotheek Groningen, 2011)
Wat mörn komt (Huis van de Groninger Cul-
tuur, 2011)
Oetzicht (Huis van de Groninger Cultuur,
2012)
Stroom (Bibliotheek Groningen, 2012)
Dast doe dat ik (Huis van de Groninger Cul-
tuur, 2015)
Kört bestek, Grunneger columns (Huis van
de Groninger cultuur, 2016)
Priezen:
1e pries wedstried Summervekansiever-
hoalen van St. ‘t Grunneger Bouk 2012

E-mail bie wat nijs?