De titten van Amerikoa

Mensen zeggen wel es: de titten van Amerikoa. En din bedoulen ze McDonald’s. As je der even bie noadenken is dat ook ja gain wonder. Dij grote letter M liekt ja net op twij titten.
Kiek ter mor es goud noar. En d’haile wereld zoegt der aan.

En nou zoegen wie bie ons op t Knoal der ook aan. Wie binnen in ain moal op de kloeten. Want as je de titten van Amerikoa binnenhoalen, din heur je der bie. Wat je din precies hebben? Zwoantje, mien laive vraauw, en ik wozzen t nait. Wie waren der nog noeit west. Dus dat mos nou mor es even wezen. Dat is nog even wennen lu, t is n hail aander wereld. As ie der ook nog noeit west binnen, din mout je mor even goud acht geven. Wat wie aal verkeerd doan hebben, dat kin joe din nait meer overkomen, of nait soms. Wie hebben veur joe n soort van consumentenonderzuik doan. Ie huiven ons der niks veur te betoalen.

Eerst t parkeren. Wie kwamen der aanrieden in ons autootje, t regende ja. En volgden de pielen, zo as t heurt. Wie draaiden de houk om noar links en reden op n bord òf woarop ston: “Parkeren op aanwijzing personeel.”
Nou… ston doar gain waarkvolk. Ie begriepen zeker wel, dat wie wat in de ware waren. Wie wollen ja nait op t verkeerde stee parkeren. We gingen eerst es op de rem en keken mor es wat om ons tou. Wat nou te doun.
Mor inains zagen wie, dat even wiederop n wicht oet t roam hong en dij speerde mit d’aarms van: hier op aan. Wie zetten d’auto weer in de gang en rolden noar heur tou. t Was aine van t meziek. Ze haren doar binnen zeker n bandje zitten.

t Wicht haar n mooi showpakje aan, meziekdoppen in d’oren en n microfoon op zo’n menaaier veur de mond hangen, dat ze mit lözze haanden zingen kon.
Ze vruig wat of wie hebben wollen en wie haren eerder ook al bestellen kind, bie n poale! n Poale, stel joe veur. Nou al wat bestellen? Wie waren der ja nog aal nait. Wie haren de auto ja nog nait vot zet!

Ik zee: “Mor eh, wie wollen eerst wel even binnen kieken wat of ie aal hebben!” Dat mog ook wel, zee t wicht. Nou, wie hebben d’auto zo mor aargens hìn poot. Gain “aanwijzing personeel” te bekennen.
Dou wie der in kwamen zöchten wie ons n schier steetje op. Bie de kassa’s ston n bult volk òf te reken. t Kwam ons goud oet, haren wie de ruumte ja.
Wie zaten aan zo’n campingtoaveltje mit biepazende stoulen. Van dij dingen, woar je mor n ketaaier op zitten kinnen zunder n zere rogge te kriegen.
Nou ja, t zol wel nait zo laank duren. Mor noa n zetje zeden wie tegen nkander, woar blift dij ober wel? Wie keken nog es goud en dou bleek ons, dat je t zulf ophoalen mozzen. Bie de kassa en din ook vot betoalen.

Dus nait eerst opeten en din betoalen. Nee, even goud acht geven lu. Dit is belangriek. t Gaait zo. Ie zetten joen auto zo mor aargens hìn, luusteren nait noar dat meziekwicht, melden joe bie de kassa, bestellen joen eterij, betoalen, nemen t mit op zo’n bred en goan din zitten om t op te eten. Teminzen dat zagen wie d’aander lu doun. Roare boudel.

Nou, wie der ook mor hìn. Wat of we hebben wollen, vruig t wicht, dou we aan de beurt waren. Ik wol geern n oetsmieter mit n pilsje en Zwoantje t laifst n frikandel spesioal, twij kroketten en n kop kovvie.
Nou, kovvie haren ze wel, in n kartonnen bekertje, mit oetklapboare oren. Aal t aandere haren ze nait. Begriepen ie dat nou? t Lekkerste hebben ze nait. In ploats doarvan konden wie kaizen oet de wereld vrumde dingen, woar k joe t maiste van bespoaren zel.

t Gekste zel k joe even vertellen: “Alleen doosje met verrassing 2,95.”
Dat hebben wie nait nomen. Wie vonden dat wie al genog verrast waren.
Noadat t wicht ons t aal zo’n beetje oetstokt haar, kregen wie din wat op ons bredje mit. Ik wait nait meer hou of t haitte. In aals geval wat mit mek, want zo hait alles doar- mek dit en mek dat. Wie dochten, dat dij mek zo’n haalfwazzen wit stoetje was, want dij krieg je overal bie. Wat ie der doar nait bie kriegen, dat is raive. Mouten ze ducht mie eerst n beetje geld veur verdaind hebben.
Ie mouten t ter aal mit joen vingers in proppen. Wat n verstand nait?

Dou mozzen wie t opeten. Wat der tussen dij mek zat, dat ging nog wel. t Was wel n beetje schieterg, mor vot. Mor dij mek, dat stoetje, dij was mie doar klaimsk lu en as je din joen aigen staingoud nait meer hebben…
Wie luiten baaident mit n gloepstreek t gebit in de buusdouk valen en mozzen eerst noar de plee. Zwoantje zee loater oet maalvretendeghaid: “Zo’n mek, dat plakt joe vast in de bek.”

Nou joa, wie hebben t overleefd. Wat k nou wel wait is dit: as der Knoalsters binnen, dij docht hebben dat wie eerst mittellen as wie de titten van Amerikoa hier op t Knoal hebben, dus Mcdonald’s of niks, din kin ik joe nou vertellen lu, dat wie baaident kregen hebben.

Luuster hier noar 27 Zwoantjes, veurlezen deur de schriever zulf

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren: groot zaikenhoes Stad in 1953, opgruid in Blijham
Woont in: Dale (Wildervanksterdallen)
Schrift al: vanoaf 1990 of doaromtrent.
 
In 1997 de Schriefwedstried van Knoal wonnen en dou veur de LOK (Lokale Omroep Kanaalstreek) joarenlaank stokjes veur de radio. Eerst actueel mit: “Hebben ie t ook lezen?” onder schoelnoam Johannes Sems en dou n poar joar stòkjes over “Zwoantje mien laive vraauw”. Doarmit ook op de Lokoale Omroup Veendam, Radio Westerwolde en op RTV Noord west. De Stichten t Grunneger Bouk hèt in 2011 n luusterbouk as begunstegersgeschenk oetgeven mit n selectie van dizze radioproatjes: “n Hail joar mit Zwoantje”. Dizze plazerijen bennen op Dideldom ploatst en bennen op youtube te heuren. Mensen dij nait meer zo goud lezen kinnen, hebben doar veul pelzaaier aan. Doarnoast bennen der ook n keur van aandere Zwoantje stòkjes ploatst.
 
Wieder aandere dingen schreven en veur de radio prezentaaierd, zoas “Derk en Hillie”, soamen mit Riek Meijering en teksten van n koppeltje aander schrievers.
Nou bezeg mit Dideldom.nu, dizze webstee!

E-mail bie wat nijs?