Westerdiek, Willy

Ik bin n echte Hogelaandster en woon sunt 1992 op Nijlaand; har der al eefkes eerder woond mor wachten was op vergunnen veur nij te baauwen hoes.
 
Ien 2008 bin k op kurzes west bie Piet Kruzengoa ien Kannes, doar kwam k Nane van der Molen tegen en wie wolden baaident wel noar vervolgkurzessen op Hoogezand, ook joar derop nog noar “Dichten op zien Grunnegs” west; mor ientied konnen Nane en ik ook bie Kees Reinders en Piet Kruzengoa op les, dat is goud bevalen.
Op n gegeven menint wer k beld deur ain dij zee of k belang har bie leste semester van Siemon Reker aan RUG (nou kende k Siemon want wie binnen ja baaident opgruid ien Oethoezen) te volgen: dat hemmen Nane en ik baaident dus mor doan.
Omstreeks dij tied was der ook n vroag of wie mitdoun wollen aan Winterwelvoart, ien n Daam en Stad; kregen les om oet kop te vertellen van Erik van Dort. Olle zeemansverhoalen vertellen ien veuronner van versierde en verlichte schepen.
Ook hemmen wie baaident mitwaarkt aan verhoalen vertellen bie SIB tv ien Oethoezen.
 
Nou schrief k nait meer (sunt overlieden van mien man); wel heb k òflopen joar (2023) op 4 maai 2x n lesen doan ien Oethoezen: op stee doar omkommen Juljus Cohen woond het (over zien leven en waark).
 

Bèrtus en zien Belgen

Op n leutje spultje op t Hogelaand woonde Bèrtus, n ainzulvege man. Hai was traauwd mor vraauw en hai haren gain kiender. Mit zien baaident sporrelden ze wat aan, wat koien, jonkvij en twij Belgen. Dij Belgen waren neudeg veur t plougen, zaaien, maaien en aander waark. Bèrtus→

Broenen ien pril

Weerkerel zee
zun mit n wolkje
zeker aan zee
doar bie t westers volkje.


Mor hier ien Nijlaand
lig k lekker onneroet
mor t broenen wil van gain kaant
van zun geft nait thoes.


Meer wolken as zun
k word der kold van
goud mor aan en run
noar hoes, noar mien noamoakzun.

End van t joar

rebulie
mit mekoar
vuurwaark knapt
brandstoapel
dij goud fikt
klok van kerk
ludt en ludt
klok smeren
keel smeren
heurt derbie
ainmoal sjoars
olle der oet
nije der ien
goan zo rap
mit keboal
pelzaaierg
nij joar ien


2012-2013

Gaanzekuken

Rechtop staait e doar
nij oetkommen gaanzekuken
kikt nijsgiereg om hom tou
hapt noar mugjes
is ongedureg
wil op onnerzuik
wiede wereld ien


hier blieven, gakt moeke gaans
zai vlijt nog ais goud
heur grode vleugels om d’aaier hìn
hoopt dat ter nog meer kukens kommen
duurt wel→

Gras

Laank gras
mistslieren
wel vief stel oren
gain lieven
speulend
vlaigend
nou is t gras vot
hoas stoef ter nou
allinneg mor radjes
overhin.


12 maai 2009

Iensnijd

iensnijd
kòld, snij
haarde wiend
snijdunen
tot kont derien
n minsk
is din luddek
deur elementen
van noatuur

Joar lòpt op t end

Joar lòpt op t ènd
trugkiekend is der veul beurd
van ales over krizes en griep heurd
mor ales wènt


Paardij werden lebait
en nait weer beter
n aander wist nait beter
en vroug man mit saais


Ok veul veraandern ien femilie
mor veur ales is n remedie
da’s:
kop der veur holden


Nait verzoepen→

Koal gruinlaand

geliek as t gras vot is
nemen vogels gruinlaand over
sprudders, oksters en hanska’s
sikkom te veul om op te nuimen
mor is der vreten zat?

Kop der veur holden

Joar lopt op t ènd
trugkiekend is der veul beurd
van alens over krizes en griep heurd
mor alens went


Paardij werden lebait
en nait weer beter
n aander wis t nait beter
en vroug man mit saais


Ook veul veraandern ien femilie
mor veur alens is n remedie
da’s:
kop der veur holden


Nait→

Koren

vot is goldgeel koren
der staait bloots nog
n stobbel
mit hier en doar
n kobbel
haalfwozzen ainden
op scharrel noar
achterbleven korenkorrel

Leste Novemberdag

Frambozestroeken lonken:
“mos ons körtwieken
wie hemmen laange, dode stronken
krieg snuischeer der mor bie”


Beetje zun en dreug weer
t aarbaidt goud dizze keer
gruine òfvalbak rakt vol
mien kop het n kleur as n ból
hemd plakt van swait op rug
t is tied veur n schaft mit n brug→

Meertmoand en zaik

kold, wienderg en nat
inkeld n zunnestroal
dut mie proesten
neus wordt nat


zere pokkel en ströt
huverg ien goud
swait om kop
buusdouken vol


t is niks mit griep ien lief
j’ontkommen der nait aan
en woar ie zeker van binnen
dat ie joe din vuilen as n old wief

n “ Kween”

As kiend bin k groot worden op n lutje ploatske, ok wel n“doodknooiersspultje” nuimd. Mien òl heer haar wat melkkoien, schoapen en swienen. Hounderhok zat noaturelk goud vol en ien sloot swommen voak wat makke ainden. Wie woonden op roemte, dat was n schiere plak om groot→

n Nat Oepke

Oflopen zummer was n schiere, waarme zummer. Haren zes weken vrij en k haar mit kammeroadskes ofsproken om bie mekoar te sloapen. Mor eerste week waren der gain ofsproaken en zo nam moeke ons ale mirroagen mit noar Aimshoaven. Konnen doar ja goud bie t strandje swimmen, zandkestelen→

n Oaventuurke

n Jentege AOW-er
wol meer ommaans hemmen
as kwoajong haar e doefkes
dij wol e vannijs
kon e ze temmen
timmerman mouk n doevetil
vraauw zol til wel even vaarven willen
twij schiere doefkes kwamen der
haile schiere witten, zoas hai geern wol
eerste weken werden z’opsloten:→

n Vremde vreter

Smörgens bie toavel hebben wie n mooi zicht op vogelhoeske. Das gain vogelhoeske veur t nuzzeln, mor om der te vreten. t Hoeske staait roem n meter te keukenroam oet en ie zellen reden wel begriepen woarom t ding doar staait: t schiere zicht der op. Wie hebben aaltied veul soorten→

Nije noabers

Nije noabers
stadsvolk
bult kiener
opoe mit
bult rebulie
lieken wel koien
ien t veujoar
veur t eerst
gruinlaand ien
steerten ien lucht
runnen ien t rond
vienen richel,
mor of kiener
van nij noabers
krekt zo doun?

Noar zaikenhoes

wekker lopt òf
is t al tied?
t is ja nog zo vroug
onnerwegens is t ok al zo drok
waarkvolk
heur k nait meer bie
das verleden tied
zaikenhoes wacht

Poldermeulen

vrouger ston e der allinneg
dij grootske meulen
nou het hai gezelschop
van nijmoudsegheden
vrouger was e neudeg
wodder mos tou polder oet
polder mos ja dreug
nou draait e sums en din
as t oet komt
en as t kin
ook geft e bliedschop
sums is e ien treur
dat verscheelt e
van nijmoudse→

Twij hoazen

Zitten ien t laand
liek veur mekoar
kieken mekoar aan
doar ien t laand


Proaten ze mit mekoar
roeken ze aan mekoar
of komt der rebulie van
doar ien t laand


Kin ok n poarke wezen
of n stel wiefkes
mit jongen ien liefkes
doar ien t laand


k Zel t nooit waiten
wat hoazewereld ienholdt→

Verswonnen snijpop

Wat zol t toch schier wezen as t swinters weer haldaal wit worden zol. Dat ter n haile dikke witte deken van snij lag. Kinder kinnen den sleeke rieden, snijbaaljen en n snijpop moaken. Schane dat t nait altied zo is. Mor joaren leden lag der wel n bult snij.
Jansje was dij mörn →

Vervoaren ien t kwedroat

Ko en Knèlske wonen op n leutje dörp op t Hogelaand. Heur hoeske is aal n zet te koop. Der
kommen wel kiekers, mor gain kopers. Moakeloar zegt wel dat zai moud holden mouten, mor dij kiekers mouten heur aigen hoes ook ja kwiet. Nou t krises is zit ter gain schot ien verkoop en Ko →

Wachtkoamer

t is drok
veul volk
veul mutskes
sums n doukje
om koale kop
proaten honderd oet
wisseln ervoarens oet
veul spijd?
veul ien bèr legen?
nou is t eerst goud
kinnen der weer tegen
hopen op n goud woord
van kankerdokter
wat toch n roar woord
mor t is wel woar
hierveur binnen wie hier

Zaikenhoes

wachtkoamer
zittend kiekend
op n baankje
wel gait noar hoes
wel blift
zol t hoast tied weden
of bin k te vroug
ogen zuiken
klok vannijs
t is hoast zo wied
bin groag op tied

E-mail bie wat nijs?